Schi Super G 2019

Schi Super G 2019

Alpine Ski Super G – Regulament FIS, modificat și adaptat pentru Corporate Games ARTICOLUL 4. REGULI SPECIFICE 4.1. Probe, traseu, clasament. 4.1.1. Această disciplină sportivă presupune întreceri la individual masculin categoria – Open, 40-49, 50+ si feminin categoria – Open, 40+ si categoria Expert. 4.1.2. Traseul probelor va fi vizibil marcat cu porţi specifice întrecerii sportive şi amenajat cu zonă de start/sosire. La începutul fiecărei probe concurenţii au dreptul la o singură coborâre de recunoaştere, pe schiuri, în derapaj uşor, nu prin porţi sub formă de concurs. Cele trei urcări necesare desfăşurării probei (recunoaştere plus cele două manşe) vor fi asigurate de către organizatori. 4.1.3. Ordinea concurenţilor la start în prima manşă va fi stabilită prin tragere la sorţi, iar rezultatele obţinute vor determina ordinea în cea de-a doua manşă. Aşadar, concurenţii situaţi în prima jumătate a clasamentului rezultat după prima manşă vor lua startul primii, în ordinea inversă a celor mai buni timpi înregistraţi/validaţi, iar concurenţii situaţi în a doua jumătate a respectivului clasament, în ordinea celor mai buni timpi înregistraţi/validaţi. 4.1.4. Ordinea concurenţilor la start pentru ambele manşe va fi comunicată/afişată în zona de start cu 15 minute înainte de primul start al manşei respective. 4.1.5. Clasament. Poziţia concurentei/concurentului în clasamentul intermediar, va fi dată de rezultatul/timpul obţinut în prima manşă. Poziţia concurentei/concurentului în clasamentul final, va rezulta din însumarea timpilor obţinuţi şi validaţi în ambele manşe ale unei probe. 4.2. Arbitrajul – va fi efectuat de către arbitrul de start, arbitrul de sosire, arbitrii judecători de porţi şi arbitrul cronometror. Coordonatorul sportiv supraveghează întreaga activitate. 4.2.1. Arbitrul de start – va fi prezent în zona de start pe parcursul întrecerii sportive; se va asigura că sunt respectate toate regulile specifice startului, precum şi detaliile organizatorice ale acestei activităţi; stabileşte situaţiile de start întârziat sau fals; raportează numele concurenţilor întârziaţi/neprezentaţi la start, cu starturi întârziate/false, precum şi alte încălcări ale regulamentului; verifică fişa probei, pe baza legitimaţiilor de participare şi a actelor de identitate ale concurenţilor prezenţi, dacă este cazul; comunică cu ceilalţi arbitrii. 4.2.2. Arbitrul de sosire – este prezent în zona de sosire pe parcursul întrecerii sportive; se va asigura că este respectat regulamentul, intrarea şi ieşirea din zona de sosire; supraveghează cronometrarea şi publicul din zonă; comunică cu ceilalţi arbitrii. Linia de sosire va fi marcată vizibil şi trebuie trecută pe ambele schiuri, pe unul singur sau oricum în caz de cădere în imediata vecinătate a acesteia. 4.2.3. Arbitrul judecător de poartă – supraveghează trecerea regulamentară a concurenţilor prin porţi în zona repartizată; completează fişa de control pe care o predă cronometrorului după fiecare manşă; se asigură că numerotarea şi marcarea porţilor se face la timp; comunică situaţiile neprevăzute. 4.2.4. Cronometrorul – coordonează starturile, asigură cronometrarea şi analizează fişele de control; decide intervalele între starturi; înregistrează rezultatele obţinute de concurenţi după prima manşă şi în funcţie de acestea stabileşte ordinea starturilor în cea de-a doua manşă; comunică mai ales cu zona de start dar şi cu ceilalţi arbitrii. 4.2.5. Neprezentarea la start în timp util a unui concurent se penalizează cu 15 secunde adiţionale la timpul obţinut în manşa respectivă. Obligatoriu, concurentul în cauză, va concura ultimul, la maxim un minut după ultimul start programat. 4.2.6. Sunt considerate greşeli şi abateri de la prezentul regulament următoarele: startul greşit; schimbarea traseului; încălecarea sau ratarea unei porţi; virajul executat prin exteriorul porţilor; abandonul cursei. Comiterea uneia din aceste greşeli duce la descalificarea concurentului din manşa respectivă şi implicit din proba respectivă. 4.2.7. Dacă un concurent este descalificat în prima manşă, acesta nu va fi programat pentru start în manşa a doua. 4.2.8. Pentru orice nelămurire sau nemulţumire care face referire la întrecerea sportivă, cei în cauză se vor adresa arbitrilor sau oficialilor, singurii în măsură să lămurească şi să decidă. 4.3. Echipamentul concurenţilor trebuie să fie adecvat pentru această disciplină sportivă. Numărul de concurs oferit de organizatori la Super Centre trebuie purtat pe toată durata întrecerii şi predat după manşa a doua a fiecărei probe în zona de sosire. Căştile de protecţie, beţele şi clăparii sunt obligatorii, schiurile cu legături în bună stare de funcţionare şi prevăzute cu opritoare de siguranţă, iar ochelarii specifici recomandaţi. 4.4. Pentru motive bine întemeiate (abateri de la regulament, situații de pericol, condiții meteo nefavorabile, defecțiuni tehnice etc.) arbitrii/organizatorii pot decide amânarea, întreruperea sau reluarea unei probe. În situaţii speciale, arbitrii/oficialii pot decide repetarea unei curse (re-run).

  • 0224 ALP SG WOM OPEN
  • 0225 ALP SG MEN OPEN
  • 0228 ALP SG WOM 40+
  • 0229 ALP SG MEN 40~49
  • 0233 ALP SG MEN 50+

FIS RULES - modified for Corporate Games

REGULATIONS

There will be 2 runs and 1 slope aknowledgment run. Times add up

FORMAT    

Individual, Feminin, Masculin, Open , 40+

EQUIPMENT

Participants must bring their own skiing gear.

Competition numbers and ski passes are provided by organizers.

Helmets are compulsory

Schi Super G 2019


0224 ALP SG WOM OPEN        
  Points
                         
1   KRONWELL HOTEL   8
    Diana carmen Dogar    
                         
2   KEYSIGHT TECHNOLOGIES   7
    Roxana Magdo    
                         
3   HAPPY CAMPS   6
    Adelina Sasu    
                         
4   SCHAEFFLER ROMANIA   5
    Diana Dinu    
                         
5   RCS&RDS   4
    Ioana andreea Singeorzan    
                         
6   ODU ROMANIA MANUFACTURING   3
    Ana-Ruxandra Baciu    
                         
0225 ALP SG MEN OPEN        
  Points
                         
1   ODU ROMANIA MANUFACTURING   8
    Marius Stoian    
                         
2   ODU ROMANIA MANUFACTURING   7
    Cristian Oprea-popa    
                         
3   SCHAEFFLER ROMANIA   6
    Paul-tudor Dinu    
                         
4   IGUANA FITNESS CLUB   5
    Ambrus Roberto    
                         
5   STABIPLAN   4
    Gyula Zsombor Kristo    
                         
6   MEGA IMAGE   3
    Mihai Eugen Baboi    
                         
7   HAPPY CAMPS   2
    Razvan Gherasim    
                         
8   STABIPLAN   1
    Radu Cristian Neda    
                         
0228 ALP SG WOM 40+        
  Points
                         
1   KRONWELL HOTEL   8
    Gabriela Carstea    
                         
2   PREH ROMANIA   7
    Mihaela Forgaciu    
                         
3   SCHAEFFLER ROMANIA   6
    Lucia-maria Boier    
                         
4   JTI ROMANIA   5
    Angela  Ieney    
                         
0229 ALP SG MEN 40-49        
  Points
                         
1   SCHAEFFLER ROMANIA   8
    Stefan Sasu    
                         
2   KRONWELL HOTEL   7
    Costel Popescu    
                         
3   SCHAEFFLER ROMANIA   6
    Constantin Vasile    
                         
4   JTI ROMANIA   5
    Marius Cristi Iana    
                         
0233 ALP SG MEN 50+        
  Points
                         
1   RCS&RDS   8
    Alexandru Dobozi    
                         
2   RCS&RDS   7
    Sorin Donca    
                         
3   SCHAEFFLER ROMANIA   6
    Dorin Badea    
                         
4   SPORT AWARD   5
    Brian John Mullane    
                         
5   ATOS CONVERGENCE CREATORS   4
    Bogdan Nita    
                         
6   CATENA RACING TEAM   3
    Popescu Mihai    

Connect with us

Contact us