Baschet in 3

REGULI FIBA - modificate și adaptate pentru Corporate Games

Întrecerile la această disciplină sportivă se vor desfăşura la masculin și mixt, într-un sistem adaptat care să asigure participarea echipelor la cel puţin 3 meciuri. Durata unui meci va fi de 10 minute, timp efectiv de joc. Dimensiunea echipei trebuie să fie de minim 4 (3 in teren) şi maxim 5 jucători. La categoria mixt, o fată sau un băiat trebuie să se afle permanent în teren.
ECHIPAMENT 
Jucătoarele/jucătorii unei echipe trebuie să poarte maiouri/tricouri de culoare identică, numerotate şi pantofi sport care nu lasă urme pe teren.
 

Baschet in 3

REGULI FIBA - modificate și adaptate pentru Corporate Games

Întrecerile la această disciplină sportivă se vor desfăşura la masculin și mixt, într-un sistem adaptat care să asigure participarea echipelor la cel puţin 3 meciuri. Durata unui meci va fi de 10 minute, timp efectiv de joc. Dimensiunea echipei trebuie să fie de minim 4 (3 in teren) şi maxim 5 jucători. La categoria mixt, o fată sau un băiat trebuie să se afle permanent în teren.
ECHIPAMENT
Jucătoarele/jucătorii unei echipe trebuie să poarte maiouri/tricouri de culoare identică, numerotate şi pantofi sport care nu lasă urme pe teren.
Reguli (pe site)
Regulament FIBA - modificat și adaptat pentru Corporate Games
Concept
Corporate Games Romania, parte a sistemului de competiţii sportive Corporate Games Worldwide, atrage într-o manifestare sportivă unică participanţi din cadrul companiilor din România și alte țări, indiferent de forma de organizare juridică, număr de angajaţi etc. Conceptul nostru este “Open to all for the benefit of all!” şi se bazează pe caracterul de incluziune al tuturor categoriilor sociale, persoane cu dizabilităţi, fără nici o discriminare referitor la sex, religie etc.
ARTICOLUL 1. PARTICIPANŢII
1.1. Au drept de participare membrii societăţilor comerciale, guvernamentale şi ONG cu sediul în România, atât angajaţi cât şi parteneri de afaceri, acţionari, administratori, prieteni şi membrii ai familiei, în baza trimiterii formularului de înscriere şi achitării taxei de participare.
1.2. Fiind o competiţie destinată nivelului amator, sportivii legitimaţi la Federaţiile de specialitate în anul în curs nu pot fi înscrişi și înregistrați la întrecerile similare în care aceştia desfăşoară activitatea de performanţă. Descoperirea unor astfel de cazuri după începerea competiţiei, atrage automat eliminarea concurenţilor respectivi, fără returnarea taxei de participare.
1.3. Fişa de înscriere în competiţie se descarcă de pe site-ul competiţiei www.corporate-games.ro, selectând sportul ales şi apoi opţiunea Înregistrare. Societăţile participante pot înscrie un număr nelimitat de echipe/concurenţi, la orice întrecere sportivă.
1.4. Înscrierea echipelor/concurenţilor la CORPORATE GAMES se va face prin completarea unei cereri de înscriere (Entry Form) care va cuprinde următoarele:
a) denumirea completă a societăţii comerciale reprezentate;
b) adresă, telefon/fax, e-mail, cont IBAN;
c) persoana de contact, nr. telefon, e-mail;
d) detaliile persoanelor înscrise la întrecerea sportivă respectivă: nume, prenume, sex, data naşterii, adresa completa, telefon fix, mobil, adresa de email;
e) modalitatea de plata a taxei de participare;
f) codul întrecerii sportive selectate.
1.5. Fiecare concurent va putea intra în competiţie doar după înregistrarea personală la Super Centre, pe baza confirmării de participare primită de la SPORT AWARD, cărţii de identitate, a unei fotografii recente tip paşaport şi a unei adeverinţe medicale din care să rezulte ca este apt pentru efort fizic specific întrecerii sportive la care este înscris. În funcţie de numărul participanţilor/echipelor şi de specificul fiecărei întreceri sportive, înscrierea şi înregistrarea acestora se poate face, de regulă, la una din următoarele categorii de vârstă: - 30 de ani; 30 – 39; 40 – 49; + 50; Open.
In cazul in care nu este specificat altfel, clasa de varsta pentru o echipa este data de varsta celui mai tanar membru al echipei.
1.6. La începutul întrecerilor sportive şi oricând în timpul acestora, la cererea organizatorilor, concurenţii trebuie să prezinte legitimaţia de participare cu poza si elementele de identificare personale, aceasta fiind obţinută după efectuarea procedurilor de la Super Centre, conform programului competiţiei.
ARTICOLUL 2. OFICIALII
2.1. Comitetul de conducere - este forul suprem al Corporate Games, deciziile acestuia fiind definitive şi irevocabile; întruneşte Comisia de disciplină, însărcinată cu analizarea tuturor abaterilor disciplinare săvârşite cu prilejul desfăşurării competiţiei, pe teren şi în afara acestuia, a sesizărilor şi reclamaţiilor; aplică sancţiuni acolo unde este cazul; decide, după caz, eliminarea unui concurent sau echipe din competiţie, fără returnarea taxei de participare; decide referitor la eventualele modificări de regulament. Toate hotărârile Comitetului de conducere vor fi în conformitate cu prezentul regulament şi comunicate în timp util managerilor echipelor.
2.2. Observatorul competiției
La toate competiţiile din cadrul Corporate Games reprezentantul Sport Award de la masa oficială reprezintă autoritatea supremă. Acesta veghează asupra bunei organizări şi desfăşurări a competiţiei, ia măsurile necesare în cazul apariţiei unor probleme sau abateri de la prezentul regulament, soluţionează după caz eventualele contestaţii, poate aplica sancţiuni.
2.3. Arbitrii
Toate competiţiile din cadrul Corporate Games beneficiază de arbitraj profesionist, asigurat prin intermediul Sport Award. Întrecerile sportive se vor desfăşura în conformitate cu “Regulamentele Federaţiilor de Specialitate” modificate și adaptate pentru CORPORATE GAMES.
ARTICOLUL 3. REGULI GENERALE
3.1. După înregistrarea la Super Center nu este posibilă schimbarea componenţei echipelor sau a probelor la care un participant este înregistrat în sistemul de urmărire a competiţiei, SFL. Desfăşurarea activităţilor specifice va fi afişată pe site-ul competiţiei, iar la Super Center fiecare concurent va primi din partea organizatorului un ghid cu regulamentul general al fiecărei întreceri sportive (Suvenir Program), precum şi alte informaţii care fac referire la programul orar, reguli, locaţii, sistem competiţional, modificări de ultimă oră etc.
3.2. În funcţie de numărul competitorilor/echipelor şi de efortul competiţional specific, majoritatea întrecerilor sportive se vor desfăşura, de regula, într-un format adaptat, cu etapă preliminară (grupe/calificări/serii), urmată de etapa superioară (turneu/tablou/serii finale), care să asigure participarea echipelor de fete şi băieţi la cel puţin 3 meciuri/curse. Formatul stabilit, repartizarea concurentilor/echipelor în grupe/serii/curse, programul orar, vor fi comunicate participanților cel mai târziu la Super Centre dar, în anumite situații neprevăzute (defecțiuni tehnice, condiții meteo nefavorabile, absenteism, abandon etc.) acestea pot suferi modificări permisive din partea organizatorului chiar și înainte de startul întrecerii sportive.
3.3. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a decala, reprograma, amâna, anula o anumită întrecere sportivă/probă sau chiar întreaga competiţie în următoarele situaţii neprevăzute: număr insuficient de participanţi înscrişi/înregistraţi; condiţii meteo nefavorabile; calamităţi naturale; decrete guvernamentale/prezidenţiale; incertitudini referitoare la siguranţa participanţilor; defecţiuni tehnice. Modificările survenite ca urmare a unor astfel de situaţii, vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor în cel mai scurt timp posibil.
3.4. Locaţiile stabilite pentru întrecerile sportive, precum şi adresele acestora, vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea competiţiei. Prezenţa este necesară cu cel puţin 30 de minute înainte de ora programată pentru startul întrecerilor sportive, în vederea validării competitorilor, verificării echipamentului şi a unei bune organizări.
3.5. Contestaţiile pot fi făcute numai în scris, către arbitrul, observatorul competiţiei sau comitetul de conducere, înainte de startul întrecerii sportive (probă, meci, cursă) sau în primele 15 minute după încheierea acesteia, împreună cu achitarea unei taxe de 100 lei. În formularea acestora, trebuie să se facă referire în mod clar și explicit la articolul/subarticolul din prezentul regulament și la situația contestată. Contestațiile vor fi soluţionate după caz de către Observatorul întrecerii sportive sau de către Comitetul de conducere. Indiferent de rezultatul contestaţiei, taxa nu se returnează.
3.6. Sancţiuni și situații interzise
3.6.1. Sancțiunile pot fi aplicate de către oficiali înainte, în timpul şi după terminarea întrecerilor sportive. Substituirea de persoană/identitate, comportamentul nesportiv, necivilizat sau folosirea unui limbaj neadecvat culturii corporatiste, generarea elementului de pericol asupra propriei integrităţi fizice sau asupra altor participanţi, neprezentarea sau întârzierea la locaţia sportivă, refuzul de a începe sau de a continua o anumită întrecere sportivă, se poate sancţiona cu avertisment, depunctare, pierdere prin forfeit (0 puncte), suspendarea şi chiar eliminarea din competiţie a celor în cauză.
3.6.2. Pentru alte situaţii neprecizate în prezentul regulament, organizatorii pot interpreta şi aplica, după caz, aceleaşi sau alte sancţiuni, respectând totodată Regulamentul Federaţiei de Specialitate pentru întrecerea sportivă respectivă.
3.6.3. Participarea la întrecerile sportive sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor halucinogene este strict interzisă. De asemenea, fumatul și consumul de alcol în incinta bazelor/locațiilor sportive, sunt interzise.
3.6.4. Concurenţii/echipele care participă în sistemul No points No medals, nu acumulează puncte şi nu pot câştiga medalii. De asemenea, rezultatele acestora nu influenţează clasamentele preliminare şi finale.
3.7. Managerul echipei este reprezentantul desemnat pentru intermedierea relaţiei cu organizatorii, cu arbitrii şi cu membrii propriei echipe. Acesta are sarcina de a confirma lotul care va reprezenta compania și de a se asigura de respectarea obligaţiilor ce rezultă din calitatea de echipă participantă la această competiţie.
Managerul poate avea şi calitatea de antrenor, căpitan sau concurent. Pentru a avea acces în locaţia sportivă, managerul sau antrenorul trebuie să fie înregistraţi la Super Centre şi să se afle permanent în posesia legitimaţiei de participare valabile. Organizatorii îşi exprimă speranţa că managerul echipei va fi liderul care reuşeşte să transfere în orice situaţie, către toţi coechipierii, un comportament specific Corporate Games, caracterizat mai ales prin Fair Play.

ARTICOLUL 4. REGULI SPECIFICE
4.1. Timpul de joc, categorii, dimensiune echipă, teren, schimbări, echipament.
4.1.1. Durata unui meci va fi de 10 minute, timp efectiv de joc. Echipa care marchează prima 21 de puncte, castigă meciul chiar dacă timpul de joc (cele 10 minute) nu a expirat. Cronometrul oficial va fi oprit in timpul întreruperilor, aruncărilor libere și în time-out. Fiecare echipă are dreptul la un time-out de 30 secunde. În caz de egalitate la finalul meciului, doar în etapa superioară, arbitrii vor acorda un minut de prelungiri, iar prima echipă care marchează două puncte în această perioadă, câștigă meciul.
4.1.2. Întrecerile la această disciplină sportivă se vor desfăşura la masculin si mixt. Dimensiunea echipei trebuie să fie de minim 4 (3 in teren) şi maxim 5 jucători. La categoria mixt, o fată sau un băiat trebuie să se afle permanent în teren. Dacă o echipă nu înscrie şi nu înregistrează minimum o rezervă, aceasta va avea drept de joc doar în sistemul No points No medals. O echipă nu poate începe un meci cu mai puţin de trei jucători în teren, în caz contrar aceasta va pierde prin forfeit.
4.1.3. Dimensiunea și marcajele terenului vor fi identice cu cele specifice unei jumătăţi de teren pentru baschet, cu un singur coș.
4.1.4. Schimbul de jucători este nelimitat și posibil doar cu permisiunea arbitrilor într-un moment de întrerupere al meciului.
4.1.5. Echipamentul jucătorilor unei echipe trebuie să fie uniform, cu șorturi, tricouri/maieuri de culoare identică, vizibil inscripționate cu numere și pantofi sport care nu lasă urme pe podea. Schimbarea maieurilor/tricorilor între membrii unei echipe, precum și portul aceluiași număr, constituie abateri de la regulament. Conform planificării, prima echipă înscrisă în foaia de joc (echipa locală), va purta maieuri de culoare deschisă (preferabil albe), iar a doua echipă înscrisă (echipa vizitatoare), va purta maieuri de culoare închisă.

4.2. Arbitrajul
4.2.1. Înainte de începerea meciurilor, arbitrii (principal si secund) vor completa/verifica foaia de joc, pe baza legitimaţiilor de participare şi a actelor de identitate ale jucătorilor prezenţi. Acest document poate fi completat și de managerii sau căpitanii echipelor.
4.2.2. Fişa de scor este documentul în care sunt înregistrate toate datele tehnice referitoare la desfăşurarea meciului. După încheierea meciurilor, căpitanii de echipă au obligaţia să semneze fişa de scor, pentru certificarea rezultatului. În cazul în care un căpitan de echipă refuză sau omite să semneze fişa de scor, scorul final va fi cel anunţat de arbitru.
4.2. Desfășurarea jocului.
4.2.1. În jocul de baschet 3 la 3, mingea este jucată numai cu mâna/mâinile şi poate fi pasată, aruncată, atinsă, rostogolită şi driblată în orice direcţie, în limitele regulilor specifice FIBA. Un contact neintenţionat sau o atingere accidentală a mingiei cu oricare parte a corpului, nu constituie o abatere.
4.2.2. Echipa care castigă tragerea la sorti poate alege posesia la începutul meciului sau la începutul unei eventuale perioade de prelungiri. După fiecare coș marcat, posesia se schimbă.
4.2.3. Aruncarea la coş începe, când jucătorul iniţiază o mişcare continuă normală, care precede lansarea mingiei spre coş şi, după aprecierea arbitrului, reprezintă începutul încercării de a înscrie. Acţiunea se termină când mingea a părăsit mâna/mâinile jucătorului şi în cazul unei aruncări din săritură când ambele picioare ale jucătorului au revenit pe teren.
4.2.4. Jocul pasiv în încercarea de a marca este considerat abatere de la regulament și se sancţionează cu pierderea posesiei pentru echipa în cauză. Echipa aflată în posesia mingiei trebuie să aibă o încercare de aruncare la coș în maxim 12 secunde. Jucătorul care încearcă să marcheze, poate avea braţul/braţele sale blocate de un adversar şi chiar dacă acest lucru îl împiedică să finalizeze aruncarea, el va fi considerat că a făcut o încercare reală de aruncare la coş din acţiune. În acest caz nu este esenţial ca mingea să parăsească mâna/mâinile jucătorului.
4.2.5. Intrarea in posesia mingiei, menţinerea posesiei.
4.2.5.1. Posesia câștigată prin tragere la sorți sau cea oferită de arbitru ca urmare a unei întreruperi, va începe cu schimbul de minge dintre apărator și atacant, în afara semicercului și în extremitatea terenului. În ambele situaţii, cronometrul pornește atunci când jucătorul atacant primește mingea oferită de adversar, în maxim 3 secunde după fluierul arbitrului.
4.2.5.2. După un coș valabil, un jucător al echipei aflate în apărare va intra neincomodat de adversar în posesia mingiei si va relua jocul driblând sau pasând în exteriorul semicercului, moment în care se va considera că echipa respectivului jucător a trecut în ofensivă și poate încerca marcarea unui coș.
4.2.5.3. După o aruncare ratată sau o ultimă aruncare liberă ratată, mingea rămâne în joc, iar echipa aflată în ofensivă poate încerca să menţină posesia și marca coș din interiorul semicercului. Dacă echipa aflată în apărare intră în posesie, jucătorul recuperator trebuie să scoată mingea în afara semicercului, driblând regulamentar sau pasând.
4.2.5.4. După o intercepţie sau o deposedare regulamentară, mingea trebuie scoasă în afara semicercului, moment în care respectiva echipă poate încerca să marcheze.
4.2.5.5. Un jucator este considerat „în afara semicercului” cand ambele picioare ale acestuia se afla pe sol, în afara liniei care marcheaza respectiva zonă. Nu se aplică restricţiile care fac referire la staţionarea sau deplasarea regulamentară a unui jucător fară minge, în interiorul semicercului.
4.2.6. Marcarea unui coş.
4.2.6.1. Marcarea unui coș se consideră reuşită atunci când o minge aruncată regulamentar intră în coş pe deasupra inelului şi rămâne în plasă sau trece prin ea. Mingea este considerată în coş chiar dacă numai o mică parte a ei este în interiorul inelului şi sub nivelul părţii superioare a acestuia.
4.2.6.2. Un coş reuşit este atribuit echipei aflate in ofensiva şi se punctează după cum urmează: din aruncare liberă – un (1) punct; din interiorul semicercului – un (1) punct; din exteriorul semicercului - doua (2) puncte.
4.2.6.3. Dacă un jucător al echipei aflate în apărare, în interiorul semicercului, câstigă posesia și încearca sau chiar înscrie deliberat fără ca mingea sa părăsească respectiva zonă, coşul marcat nu contează iar posesia va fi oferită echipei adverse.
4.2.7. Faulturi și penalizări.
4.2.7.1. O echipă se află în situația de „penalizare 7” dacă jucătorii acesteia au comis 7 faulturi. Începând cu faultul numărul 8, echipa adversă beneficiază de două aruncări libere, indiferent de zona unde se comite abaterea.
4.2.7.2. O echipă se află în situaţia de „penalizare 10” dacă jucatorii acesteia au comis 10 faulturi. Începand cu faultul numărul 11, echipa adversă beneficiază de trei aruncări libere plus posesia, indiferent de zona unde se comite abaterea.
4.2.7.3. Dacă un jucător comite fault în momentul în care adversarul aruncă la coș din afara semicercului, echipa aflată în ofensivă primește două aruncări libere. Dacă abaterea se produce în interiorul semicercului, echipa aflată în ofensivă primește una aruncare liberă. În ambele situaţii, dacă din aruncare, atacantul reușește totuși să marcheze (coș valabil), echipa acestuia va beneficia de încă o aruncare liberă.
4.2.7.4. Oricare jucător aflat în teren în momentul comiterii unui fault, poate executa aruncările libere, chiar dacă infracţiunea nu s-a produs asupra acestuia.
4.2.7.5. Dacă un jucător comite fault dar nu în momentul în care adversarul aruncă la coș, iar echipa sa nu se afla în situaţie de penalizare, arbitrul va intrerupe meciul și va oferi posesia echipei adverse (vezi 4.2.5.1.).
4.2.7.5. Greșelile personale nu vor fi contabilizate. Un jucător poate fi eliminat dacă, în mod intenționat comite un fault dur sau se află în una din situaţiile prevăzute la art. 3.5. din prezentul regulament. În aceasta situaţie, echipa ramâne în inferioritate până la finalul jocului. O echipă nu poate continua jocul cu mai puţin de doi jucători.
4.2.8. Pentru alte situaţii neprecizate, se vor aplica regulile oficiale ale FIBA.

ARTICOLUL 5. SISTEMUL COMPETIŢIONAL – este conceput astfel încât la finalul competiţiei, validarea şi centralizarea rezultatelor (preliminare/finale) să genereze clasamente distincte şi acordarea de medalii (locurile I – III) pentru fiecare întrecere sportivă/probă/categorie de vârstă, precum şi obţinerea de puncte necesare companiilor participante pentru câştigarea trofeelor (locurile I – VIII).
5.1. Clasamentele preliminare – vor fi stabilite în funcţie de rezultatele obţinute de concurenţi/echipe în etapa preliminară a întrecerilor sportive unde aceasta poate fi organizată şi desfăşurată.
5.1.1. Repartizarea concurenţilor/echipelor în grupe/serii se va stabili prin tragere la sorţi iar poziţia în clasamentele preliminare prin adunarea punctelor obţinute în această fază a întrecerilor sportive.
5.1.2. Pentru un meci/o partidă din cadrul acestei etape un concurent/o echipă poate obține următoarele puncte: 4 pentru victorie; 2 pentru egal; 1 pentru înfrângere; 0 pentru neprezentare.
5.1.3. În caz de egalitate la puncte după încheierea etapei preliminare, clasamentul se va stabili prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii de departajare:
a. rezultatele directe dintre concurenţii/echipele cu număr egal de puncte;
b. setaverajul, game-averajul, golaverajul, coșaverajul înregistrat în întâlnirile directe ale concurenților/echipelor cu număr egal de puncte;
c. numărul superior de seturi, game-uri, goluri, coșuri marcate în întâlnirile directe ale concurenților/echipelor cu număr egal de puncte;
d. setaverajul, game-amaverajul, golaverajul, coșaverajul înregistrat în toate întâlnirile;
e. numărul superior de seturi, game-uri, puncte câștigate, goluri, coșuri marcate în toate întâlnirile;
f. numărul inferior de avertismente, cartonașe roșii, cartonașe galbene primite;
g. alte criterii.
5.2. Clasamentele finale - vor fi stabilite în funcţie de timpul/rezultatul obţinut de fiecare concurentă/concurent în probele individuale, de timpul cumulat în cazul probelor de dublu/ştafetă şi de rezultatele concurenților/echipelor în cazul jocurilor sportive sau probelor de dublu.
5.2.1. În caz de egalitate la finalul timpului regulamentar de joc al unui meci programat în sistem eliminatoriu (tablou) se poate recurge, pentru departajare la: reprize de prelungiri, aruncări libere, lovituri de departajare, joc suplimentar etc.
5.2.2. În caz de egalitate la puncte (sistem programat tip turneu) se vor aplica criteriile de departajare precizate la art. 5.1.3.
5.2.3. În caz de egalitate perfectă se vor acorda medalii/puncte corespunzătoare locului ocupat, tuturor celor aflaţi în această situaţie.
5.3. Ocupanţii primelor trei locuri în probele individuale, de dublu, de ştafetă sau în sporturile de echipă, vor primii medalii. Acordarea medaliilor va avea loc în cadrul unei ceremonii de premiere, după omologarea şi centralizarea rezultatelor fiecărei întreceri sportive. Medaliile se acordă personal. În cazul în care câştigătorul nu se prezintă la festivitatea de premiere, acesta poate face o cerere de trimitere a medaliei prin poştă, contra unei taxe de 10 lei. O medalie pierdută poate fi înlocuită contra unei taxe suplimentare de 100 lei.
5.4. Concurenţi clasaţi în primele 8 locuri ale fiecărei întreceri câştigă puncte în contul companiei din care fac parte astfel: locul I – 8 puncte, locul II – 7 puncte, locul III – 6 puncte ş.a.m.d. până la locul 8 care va primi un punct. Acelaşi sistem de punctaj va fi aplicat şi în cazul probelor de dublu unde există și probă individuală. În cazul sporturilor de echipă, la care nu există proba de simplu, locul I va primi un număr de puncte egal cu produsul dintre numărul de membrii ai echipei și 8. Locul II va primi un număr de puncte egal cu produsul dintre numărul de membrii ai echipei și 7, ș.a.m.d. până la ocupanții locului 8 care vor primi un număr de puncte egal cu numărul de membrii din echipă. Prin numărul de membrii ai echipei se întelege numărul de participanți efectiv la joc, fără rezerve. De exemplu, locul I la BILIARD în proba de dublu va aduce firmei reprezentate 8 puncte, iar locul I la FOTBAL ÎN 6 va primi 48 de puncte.
5.5. În funcţie de situaţia înregistrată conform sistemului mai sus precizat şi al numărului de concurenţi înscrişi, vor fi acordate următoarele trofee:
Trofeele pe discipline sportive – companiilor situate pe primul loc al clasamentelor rezultate în urma centralizării și omologării tuturor rezultatelor și punctelor obținute la finalul fiecărei întreceri sportive, conform sistemului de punctaj (precizat la art. 5.4.) din prezentul regulament. În caz de egalitate, câştiga compania cu cele mai multe locuri I. Dacă egalitatea persistă, câştigă compania cu cele mai multe locuri II, III, IV..., VIII. Dacă egalitatea se menține, trofeul va fi acordat companiei cu numărul superior de participanți în meciuri/probe disputate. Dacă egalitatea se menține, trofeul va fi acordat companiei cu numărul superior de victorii obținute. Dacă egalitatea se menține, trofeul va fi acordat companiei cu numărul inferior de înfrângeri. Dacă egalitatea se menține departajarea se va face folosind criteriile de la art. 5.1.3. începând cu litera (c).
Trofeul medaliilor – companiei cu cei mai mulţi concurenţi medaliaţi în întreaga competiţie, atât în probele individuale, de dublu sau sporturile de echipă. În caz de egalitate câştigă compania cu cele mai multe medalii de aur. Dacă egalitatea persistă, câştigă compania cu cele mai multe medalii de argint, bronz.
Trofeele diviziilor – companiilor cu cel mai bun punctaj total(I – VIII) obţinut în una din cele 8 divizii, stabilite în funcţie de numărul de concurenţi înscrişi: divizia 1 (1 – 5 concurenţi), divizia 2 (6 – 10 concurenţi), divizia 3 (11 – 20 concurenţi), divizia 4 ( 21 – 50 concurenţi), divizia 5 ( 51 – 100 concurenţi), divizia 6 (101 – 150 concurenţi), divizia 7 (151 – 200 concurenţi), divizia 8 (peste 200 concurenţi). În caz de egalitate, câştiga compania cu cele mai multe locuri I. Dacă egalitatea persistă, câştigă compania cu cele mai multe locuri II, III, IV..., VIII. Dacă egalitatea se menține, trofeul va fi acordat companiei cu numărul superior de participanți în meciuri/probe disputate.
Trofeul „Sport for Life” – companiei care recunoaşte importanţa sportului prin înregistrarea celui mai mare număr de participanţi, reflectând astfel leadership-ul, responsabilitatea profesională, socială şi excelenţa în team building.
Toate aceste trofee vor fi decernate în cadrul Ceremoniei speciale ce va avea loc la o dată ulterioară Corporate Games şi unde vor fi invitaţi toţi concurenţii.
ARTICOLUL 6. Reguli speciale Corporate games
6.1. Pentru motive bine întemeiate, organizatorii îşi rezervă dreptul de a respinge cererea de înscriere a unui concurent, unei echipe sau companii. Mai mult decât atât, organizatorii îşi rezervă dreptul de control asupra tuturor activităţilor specifice şi, să decidă, după caz, eliminarea din competiţie a celor care prin propriile acţiuni pun în pericol integritatea fizică personală sau a altor participanţi.
6.2. Pentru buna desfăşurare a competiţiei, organizatorii pot aduce completări și modificări prezentului regulament, inclusiv formatului/sistemului competiţional sau repartizării participanților în grupe, serii, probe. Orice modificare ulterioară publicării prezentului regulament, va fi adusă la cunoştinţa participanţilor în cel mai scurt timp.
6.3. Toate întrecerile sportive organizate sub egida Corporate Games beneficiază de asistență medicală. Pentru menținerea integrității fizice și neafectarea stării de sănătate, organizatorii recomandă efectuarea unui control medical înainte de competiţie și îi atenționează pe concurenți în ceea ce privește autoevaluarea nivelului de pregătire, situațiilor de risc specifice sportului competițional și modului de abordare al acestora, astfel încât elementul de pericol să fie cât mai controlat și limitat. Concurenții consimt ca, în cazul unui eveniment nedorit survenit din vină personală în timpul disputării unei probe din cadrul competiţiei, să nu formuleze nici o pretenţie sau plângere împotriva organizatorilor competiției.
6.4. Înscrierea în Corporate Games și participarea la oricare dintre întrecerile sportive desfășurate sub licența acestei competiții, presupun angajamentul implicit al concurenților de a accepta și respecta prezentul regulament.
6.5. Prin înscrierea în sistemul Corporate Games, se consideră că participanții sunt implicit de acord:
o să cedeze organizatorilor, SPORT AWARD, toate drepturile asupra imaginii (singur(ă) și/sau în grup), statică sau în mișcare, din perioada desfașurării evenimentului;
o să recunoască dreptul organizatorilor, SPORT AWARD, de a înregistra și utiliza datele personale (nume, date biografice, date de contact, înfățișare, voce și performanțe), prin intermediul oricărui suport media (inclusiv audio, foto și video), în scopul prezentării și prelucrării rezultatelor, al promovării Corporate Games și al oricăror evenimente desfașurate în legătură cu acest sistem;
o să nu aibă pretenții materiale sau de orice altă natură împotriva SPORT AWARD, în legătură cu exercitarea de către acestea a drepturilor precizate mai sus.
NOTA : Orice reproducere/folosire a prezentului regulament, parțială sau în totalitate se poate face doar cu acordul scris al SPORT AWARD.

08.05.2017
Director Sportiv Gabriel Madotto 0723174971
gabriel.madotto@corporate-games.ro


Conectați-vă cu noi