Tir

REGULI FRTS si ISF – modificate şi adaptate pentru Corporate Games

Participanţii  vor  executa  o  serie de  5  focuri  pentru reglaj, şi 10 pentru competiţie. Tragerile  se  efectuează  din  poziţia stând  in picioare sub  supravegherea,  indicaţiile  şi comanda organizatorilor. Echipa este formată din 4 membri.

Tir

ARTICOLUL 4 – REGULI SPECIFICE:

4.1. Dreptul de a intra in concurs

Pot fi înscrişi la Competiţia de Tir cei care îşi obţin calitatea de participant la competiţiile Corporate Games şi care îndeplinesc prevederile legislaţiei naţionale în vigoare referitoare la regimul armelor şi muniţiilor.

Conform legislaţiei naţionale în vigoare Legea nr.295 din 28 iunie 2004,privind regimul armelor şi muniţiilor,  actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la categoriile de arme şi muniţii, precum şi condiţiile în care deţinerea, portul, folosirea şi operaţiunile cu aceste arme şi muniţii sunt permise pe teritoriul României, fiecare concurent va putea intra în competiţie numai după instruirea prealabilă efectuată care se face de personalul specializat la şedinţa tehnică. Se vor prezenta pe scurt de către managerul competiţiei şi reprezentantul poligonului normele generale privind sănătatea şi securitatea în muncă şi regulile generale cu privire la manipularea armei în condiţii de maximă siguranţă şi a modului de executare a şedinţei de tragere din competiţie.

După această instruire fiecare concurent va consemna într-un tabel, faptul că a fost instruit şi că şi-a însuşit aceste reguli şi măsuri de siguranţă ce trebuie respectate pe durata competiţiei. Concurenţii au obligaţia să se prezinte la poligon cu 30 de minute înaintea începerii competiţiei pentru această instruire.

4.2. Inscrierea in concurs

La concurs se pot înscrie un număr nelimitat de concurenţi, apţi din punct de vedere medical pentru a desfăşura operaţiuni cu arme în poligon. Participarea este în masă, armamentul şi muniţia fiind puse la dispoziţie de către organizatori. La Super Center, fiecare concurent va primi din partea managerului sportiv fişa de tragere (ţinta) pe care va executa tragerea de concurs, pe care vor fi trecute numele participantului la competiţie şi corporaţia din care face parte.

4.3. Modul de desfasurare al concursului

Concurenţii pot opta să participe în concurs la una sau mai multe probe, la alegere, pe categorii, astfel:

- individual feminin Open, 40+;

- individual masculin Open, 30-39, 40+;

- echipe open;

O echipă este formată din patru sportivi, rezultatele obţinute  de sportivi în manşă se adună şi rezultă punctajul general al grupei.

Clasamentul la finalul competiţiei se va face pentru fiecare categorie din cele sus menţionate.

Atentie : NU se pot face modificări privind componenţa echipelor care vor intra în concurs la SuperCentru !

Punctajul se realizează prin adunarea puctelor corespunzătoare loviturilor, respectiv al punctelor corespunzătoare cercurilor atinse de fiecare lovitură în parte.

Se consideră lovitură corectă numai cele care sunt în interiorul unuia din cercurile pe care este inscripţionat un număr de punte. Lovitura care atinge cercul de demarcare a punctajului va acorda punctajul superior. Nu se acordă punctaj superior dacă între urma loviturii şi cercul de marcare a punctajului rămâne fantă de lumină.

4.3.2. Ordinea in concurs

Ordinea în poligon şi de intrare în concurs este stabilită de comun acord cu administratorul poligonului de tragere, în conformitate cu regulamentele specifice a şi a normelor proprii de sănătate şi securitate în muncă.

Pentru o mai bună siguranţă a operaţiunilor cu arme în poligon se vor constitui doar câte cinci posturi de tragere, ordinea de intrare în concurs fiind în ordinea alfabetică a corporaţiilor, respectiv a membrilor echipei din fiecare corporaţie înscrisă la competiţie.

Ordinea de intrare în concurs va fi expusă la avizier, la Super Center cât şi în poligon la loc vizibil,  în zona în care vor aştepta concurenţii.

Înainte de începerea concursului se va prezenta demonstrativ cu explicaţii de către personalul specializat în domeniu, modul de încărcare al armei, felul cum se execută focul asupra ţintelor, cum se validează loviturile corecte şi care sunt operaţiunile la terminarea muniţiei din armă.

 4.3.3. Arbitrajul

La acest concurs există un arbitru principal şi cinci arbitrii secunzi, respectiv instructorii de tir desemnaţi din partea poligonului.

Înainte de începerea întrecerii sportive, arbitrul principal şi împreună cu un arbitru secund desemnat pentru probleme organizatorice vor verifica fişa probei, pe baza legitimaţiilor de participare şi a actelor de identitate ale concurenţilor prezenţi. Acest document poate fi completat şi managerii sau căpitanii echipelor.

Ceilalţi arbitrii, care sunt şi reprezentanţi ai poligonului în incinta căruia se desfăşoară concursul, vor supraveghea permanent concurenţii de la posturile de tragere tot timpul cât manipulează armele şi muniţia, intervenind în următoarele situaţii:

  • explică fiecărui concurent modul de manipulare al armei;
  • ajută concurentul la încărcarea armei dacă acesta nu se descurcă;
  • ajută concurentul la fixarea armei în umăr;
  • anunţă arbitrul principal dacă se constată un incident care atrage eliminarea concurentului din concurs.

Prin incident care atrage eliminarea concurentului din concurs se înţelege încălcarea prevederilor prezentului regulament şi a instructajului cu privire la respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă precum şi manipularea armei în alte condiţii decât cele ce au fost explicate înainte de începerea probei de concurs.

Clasamentul final se va realiza prin aşezarea în ordine descrescătoare a punctajelor obţinute de concurenţi/echipe, de la locul 1 la locul 8.

Pentru motive bine întemeiate (abateri de la regulament, situaţii de pericol, condiţii nefavorabile, defecţiuni tehnice etc.) arbitrii/organizatorii pot decide amânarea, întreruperea şi reluarea unei manşe.

Pentru orice nelămurire sau nemulţumire care face referire la întrecerea sportivă, cei în cauză se vor adresa arbitrilor sau oficialilor, singurii în măsură să lămurească şi să decidă.

4.3.4. Echipamentul

Concurenţii vor purta ţinută sportivă lejeră, conform anotimpului, care să le permită efectuarea mişcărilor necesare manipulării armei. Se va asigura protecţie fonică din partea organizatorilor, care se poartă obligatoriu de fiecare concurent. Sunt acceptaţi ochelarii tactici sau cei care au alte proprietăţi asemănătoare de mărire a spectrului vizual pe timpul şedinţelor de tragere din poligon.

4.3.5. Asistenţa medicală

Concurenţii beneficiază de asistenţă medicală pe întreaga durată a desfăşurării competiţiei de shooting. Alegâng să participe la competiţie şi prezentând avizul medicului de familie favorabil , aceştia îşi asumă întreaga răspundere pentru starea lor de sănătate.

Prin prezentul regulament, conducerea competiţiei aduce la cunoştinţa concurenţilor înscrişi necesitatea efectuării de către aceştia a unui control medical în săptămâna premergătoare competiţiei pentru ca relevanţa avizului medical să reflecte realitatea, riscul neefectuării acestui control revenindu-le concurenţilor.