Baschet Bucuresti 2018

REGULI FIBA - modificate și adaptate pentru Corporate Games

Întrecerile la această disciplină sportivă se vor desfăşura într-un sistem adaptat care să asigure participarea echipelor de fete şi băieţi la cel puţin 3 meciuri. Fiecare meci este  compus din două  reprize  a  câte 15 minute cu 1 minut pauză între ele. Fiecare echipă are dreptul la un time-out de 30 secunde, doar în repriza a doua. Dimensiunea echipei trebuie să fie de minim 7 şi maxim 10 jucătoare/jucători.

ECHIPAMENT

Jucătoarele/jucătorii unei echipe trebuie să poarte maiouri/tricouri de aceeaşi culoare, numerotate şi pantofi sport care nu lasă urme pe teren.

Baschet Bucuresti 2018

Regulament FIBA -  modificat și adaptat pentru Corporate Games

Concept

Corporate Games Romania, parte a sistemului de competiţii sportive Corporate Games Worldwide, atrage într-o manifestare sportivă unică participanţi din cadrul companiilor din România şi alte ţări, indiferent de forma de organizare juridică, număr de angajaţi etc. Conceptul nostru este “Open to all for the benefit of all!” şi se bazează pe caracterul de incluziune al tuturor categoriilor sociale, persoane cu dizabilităţi, fără nici o discriminare referitor la sex, religie etc.

ARTICOLUL 1. PARTICIPANŢII

1.1. Au drept de participare membrii societăţilor comerciale, guvernamentale şi ONG cu sediul în România, atât angajaţi cât şi parteneri de afaceri, acţionari, administratori, prieteni şi membrii ai familiei, în baza trimiterii formularului de înscriere şi achitării taxei de participare.

1.2. Fiind o competiţie destinată nivelului amator, sportivii legitimaţi la Federaţiile de specialitate în anul in curs nu pot fi înscrişi la întrecerile similare în care aceştia desfăşoară activitatea de performanţă. Descoperirea unor astfel de cazuri după începerea competiţiei, atrage automat eliminarea concurenţilor respectivi, fără returnarea taxei de participare.

1.3. Fişa de înscriere în competiţie se descarcă de pe siteul competiţiei www.corporategames.ro, selectând sportul ales şi apoi opţiunea Înregistrare. Societăţile participante pot înscrie un număr nelimitat de echipe/concurenţi, la orice întrecere sportivă.

1.4. Înscrierea echipelor/concurentilor la CORPORATE GAMES se va face prin completarea unei cereri de înscriere (Entry Form) care va cuprinde următoarele:

a) denumirea completă a societații comerciale reprezentate;

b) adresă, telefon/fax, e-mail, cont IBAN;

c) persoana de contact, nr. telefon, e-mail;

d) detaliile persoanelor înscrise la întrecerea sportivă respectivă: nume, prenume, sex, data naşterii, adresa completă, telefon fix, mobil, adresa de email;

e) modalitatea de plata a taxei de participare;

f) codul întrecerii sportive selectate.

1.5. Fiecare concurent va putea intra în competiţie doar după înregistrarea personală la Super Centre, pe baza confirmării de participare primită de la SPORT AWARD, cărţii de identitate, a unei fotografii recente tip paşaport şi a unei adeverinţe medicale din care să rezulte ca este apt pentru efort fizic specific întrecerii sportive la care este înscris. În funcţie de numărul participanţilor/echipelor, înscrierea şi înregistrarea acestora se poate face la următoarele categorii de vârstă: - 30 de ani; 30 – 40 de ani;i + 40 de ani.

1.6. La începutul întrecerilor sportive şi oricând în timpul acestora, la cererea organizatorilor, concurenţii trebuie să prezinte legitimaţia de participare cu poza si elementele de identificare personale, aceasta fiind obţinută după efectuarea procedurilor de la Super Center, conform programului competiţiei.

ARTICOLUL 2. OFICIALII

2.1. Comitetul de conducere - este forul suprem al Corporate Games, deciziile acestuia fiind definitive şi irevocabile; întruneşte Comisia de disciplină, însărcinată cu analizarea tuturor abaterilor disciplinare săvârşite cu prilejul desfăşurării competiţiei, pe teren şi în afara acestuia, a sesizărilor şi reclamaţiilor; aplică sancţiuni acolo unde este cazul; decide, după caz, eliminarea unui concurent sau echipe din competiţie, fără returnarea taxei de participare; decide referitor la eventualele modificări de regulament. Toate hotărârile Comitetului de conducere vor fi în conformitate cu prezentul regulament şi comunicate în timp util managerilor echipelor.

2.2. Observatorul competiţiei

La toate competiţiile din cadrul Corporate Games  reprezentantul Sport Award de la masa oficială reprezintă autoritatea supremă. Acesta veghează asupra bunei organizări şi desfăşurări a competiţiei, ia măsurile necesare în cazul apariţiei unor probleme sau abateri de la prezentul regulament, soluţionează după caz eventualele contestaţii, poate aplica sancţiuni.

2.3. Arbitrii

Toate competiţiile din cadrul Corporate Games  beneficiază de arbitraj profesionist, asigurat prin intermediul Sport Award. Întrecerile sportive se vor desfăşura în conformitate cu “Regulamentele Federaţiilor de Specialitate” modificate și adaptate pentru  CORPORATE GAMES.

ARTICOLUL 3. REGULI GENERALE

3.1. După înregistrarea la Super Center nu este posibilă schimbarea componenţei echipelor sau a probelor la care un participant este înregistrat în sistemul de urmărire a competiţiei, SFL. Desfăşurarea activităţilor specifice va fi afişată pe siteul competiţiei, iar la Super Center fiecare concurent va primi din partea organizatorului un ghid cu regulamentul general al fiecărei întreceri sportive (Suvenir Program), precum şi alte informaţii care fac referire la programul orar, reguli, locaţii, sistem competiţional, modificări de ultimă oră etc.

3.2. În funcţie de numărul competitorilor/echipelor şi de efortul competiţional specific, majoritatea întrecerilor sportive se vor desfăşura într-un sistem adaptat, cu etapă preliminară (grupe/calificări/serii preliminare), urmată de etapa superioară (turneu/tablou/serii finale), care să asigure participarea echipelor de fete şi băieţi la cel puţin 3 meciuri/curse.

3.3. Locaţiile stabilite pentru întrecerile sportive, precum şi adresele acestora, vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea competiţiei. Prezenţa este necesară cu cel puţin 30 de minute înainte de ora programată pentru startul întrecerilor sportive, în vederea validării competitorilor, verificării echipamentului şi a unei bune organizări.

3.4. Contestaţiile pot fi făcute numai în scris, către arbitrul, observatorul competiţiei sau comitetul de conducere, înainte de startul întrecerii sportive sau în primele 15 minute după terminarea acesteia, împreună cu achitarea unei taxe de 100 lei. În formularea acestora, trebuie să se facă referire în mod clar și explicit la articolul/subarticolul din prezentul regulament și la situația contestată. Contestațiile vor fi soluţionate după caz de către Observatorul întrecerii sportive sau de către Comitetul de conducere. Indiferent de rezultatul contestaţiei, taxa nu se returnează.

3.5. Sancţiuni şi situaţii interzise

3.5.1. Sancțiunile pot fi aplicate de către oficiali înainte, în timpul şi după terminarea întrecerilor sportive. Substituirea de persoană, comportamentul nesportiv, necivilizat sau folosirea unui limbaj neadecvat culturii corporatiste, neprezentarea sau întârzierea la locaţia sportivă, refuzul de a începe sau de a continua o anumită întrecere sportivă, se poate sancţiona cu avertisment, depunctare, pierdere prin forfeit (0 puncte), suspendarea şi chiar eliminarea din competiţie a celor în cauză.

3.5.2. Pentru alte situaţii neprecizate în prezentul regulament, organizatorii pot aplica aceleaşi sau alte sancţiuni, respectând totodată Regulamentul Federaţiei de Specialitate pentru întrecerea sportivă respectivă.

3.5.3. Participarea la întrecerile sportive sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor halucinogene este strict interzisă. De asemenea, fumatul și consumul de alcool în incinta bazelor/locațiilor sportive, sunt interzise.

3.6. Managerul echipei este reprezentantul desemnat pentru intermedierea relației cu organizatorii, cu arbitrii și cu membrii propriei echipe. Acesta are sarcina de a confirma lotul care va reprezenta compania și de a se asigura de respectarea obligațiilor ce rezultă din calitatea de echipă participantă la această competiție.
Managerul poate avea și calitatea de antrenor, căpitan sau concurent. Pentru a avea acces în locaţia sportivă, managerul sau antrenorul trebuie să fie înregistraţi la Super Centre şi să se afle permanent în posesia legitimaţiei de participare valabile.

ARTICOLUL 4. REGULI SPECIFICE

4.1. Timpul de joc, dimensiunea echipei, schimbul de jucători

4.1.1. Fiecare meci este  compus din două reprize  a  câte 15 minute cu 3 minute pauză între ele. În caz de egalitate la finalul meciului, doar în etapa superioară, arbitrii vor putea alege, după caz, modalitatea de departajare (repriză de prelungiri, aruncări libere etc.). Fiecare echipă are dreptul la un time-out de 30 secunde, doar în repriza a doua.

4.1.2. Dimensiunea echipei trebuie să fie de minim 7 (5 în teren) şi maxim 10 jucătoare/jucători. Dacă o echipă nu înscrie şi nu înregistrează minimum două rezerve, aceasta va avea drept de joc doar în sistemul No points No medals. O echipă nu poate începe sau continua un meci cu mai puţin de patru jucători în teren, în caz contrar aceasta va pierde prin forfeit.

4.1.3. Schimbul de jucători este posibil doar cu permisiunea arbitrilor și se poate efectua fie în timpul jocului fie într-un moment de întrerupere sau interval de joc.

4.1.4. Echipamentul jucătoarelor/jucătorilor unei echipe trebuie să fie uniform, cu șorturi, tricouri/maieuri de aceiaşi culoare, vizibil inscripționate cu numere de la 4 la 15 și pantofi sport care nu lasă urme pe podea. Schimbarea maieurilor/tricorilor între membrii unei echipe, precum și portul aceluiași număr, constituie abateri de la regulament. Conform planificării, prima echipă înscrisă în foaia de joc (echipa locală), va purta maieuri de culoare deschisă (preferabil albe), iar a doua echipă înscrisă (echipa vizitatoare), va purta maieuri de culoare închisă.

 

4.2. Arbitrajul

4.2.1. Înainte de începerea meciurilor, arbitrii vor completa/verifica foaia de joc, pe baza legitimaţiilor de participare şi a actelor de identitate ale jucătorilor prezenţi. Acest document poate fi completat și de managerii sau căpitanii echipelor.

4.2.2. Fişa de scor  este documentul în care sunt înregistrate toate datele tehnice referitoare la desfăşurarea meciului. După încheierea meciurilor, căpitanii de echipă au obligaţia să semneze fişa de scor, pentru certificarea rezultatului. În cazul în care un căpitan de echipă refuză sau omite să semneze fişa de scor, scorul final va fi cel anunţat de arbitru.

4.2.3. În jocul de baschet, mingea este jucată numai cu mâna/mâinile şi poate fi pasată, aruncată, atinsă, rostogolită şi driblată în orice direcţie, în limitele regulilor specifice FIBA. Un contact neintenţionat sau o atingere accidentală a mingiei cu oricare parte a corpului, nu constituie o abatere.

4.2.4. Aruncarea la coş începe, când jucătorul iniţiază o mişcare continuă normală, care precede lansarea mingiei spre coş şi, după aprecierea arbitrului, reprezintă începutul încercării de a înscrie. Acţiunea se termină când mingea a părăsit mâna/mâinile jucătorului şi în cazul unei aruncări din săritură când ambele picioare ale jucătorului au revenit pe teren. Jucătorul care încearcă sa înscrie, poate avea braţul/braţele sale blocate de un adversar şi chiar dacă acest lucru îl împiedica să finalizeze aruncarea, el va fi considerat că a făcut o încercare reală de aruncare la coş din acţiune. În acest caz nu este esenţial ca mingea să parăsească mâna/mâinile jucătorului.

4.2.5. Marcarea unui coş se consideră reuşită atunci când o minge vie intră în coş pe deasupra şi rămâne înăuntru sau trece prin el. Mingea este considerată în coş chiar dacă numai o mică parte a ei este în interiorul inelului şi sub nivelul părţii superioare a acestuia. Un coş reuşit este atribuit echipei care a atacat coşul echipei adverse şi se punctează după cum urmează: din aruncare liberă – un (1) punct;  din zona coşului de două puncte - două (2) puncte; din zona coşului de trei puncte - trei (3) puncte. Dacă un jucător înscrie, deliberat, în coşul propriei echipe, aceasta este o abatere şi coşul marcat nu contează. Dacă un jucător face ca mingea să treacă complet, prin coş, de jos în sus, aceasta este o abatere.

4.2.6. Cronometrul de joc, trebuie să indice 0:00.3 (trei zecimi de secundă) sau mai mult, pentru ca un jucător să-şi asigure posesia mingiei, în urma unei repuneri în joc sau a unei recuperări după ultima sau singura aruncare liberă, pentru a putea încerca, o ultimă aruncare la coş din acţiune. Dacă cronometrul de joc indică 0:00.2 sau 0:00.1, singura modalitate de a înscrie un coş din acţiune valabil, este prin voleibolare sau o aruncare de sus a mingii direct în coş.

4.2.7. Jucătorul care efectuează repunerea mingiei în joc trebuie să respecte următoarele reguli:

 • să nu întârzie mai mult de cinci (5) secunde pentru  a repune mingea;
 • să nu intre în interiorul terenului de joc în timp ce are mingea în mână (mâini);
 • după repunere să nu atingă mingea pe teren înaintea unui alt jucător;
 • să repună din locul indicat de arbitru;
 • repunerea să fie efectuată către un coechipier aflat la cel puţin 1 m distanţă.

 

4.2.8. Un jucător nu poate rămâne pentru mai mult de 3 secunde consecutive în zona de restricţie adversă, dacă propria echipă sa se află în atac şi cronometrul este pornit. O toleranţă poate fi admisă în următoarele cazuri:

 • jucătorul încearcă să părăsească zona de restricţie;
 • jucătorul sau un coechipier se află în acţiune de aruncare la coş, iar mingea părăseşte sau este pe punctul de a părăsi mâna/mâinile aruncătorului;
 • jucătorul staţionează mai puţin de 3 secunde în zona de restricţie, intră în posesie şi driblează în interiorul acesteia pentru a arunca la coş.

Pentru a fi considerat în afara zonei de restricţie un jucător trebuie să fie în contact pe ambele picioare cu terenul din afara zonei restrictive.

4.2.9. Angajarea între doi jucători se produce în următoarele situaţii:

 • la începutul reprizelor (perioadelor de joc);
 • arbitri opresc jocul pentru o minge ţinută;
 • sunt dubii cu privire la echipa care trebuie să efectueze repunerea;
 • o dublă abatere a avut loc, în timpul ultimei sau singurei aruncări libere, nereuşite;
 • mingea rămâne prinsă între inel şi panou (excepţie, între aruncările libere);
 • nu este adoptată posesia alternativă (reguli FIBA) ca metodă de repunere.

ARTICOLUL 5. SISTEMUL COMPETIŢIONAL – este conceput astfel încât la finalul competiţiei, validarea şi centralizarea rezultatelor (preliminare/finale) să genereze clasamente distincte şi acordarea de medalii (locurile I – III) pentru fiecare întrecere sportivă/probă/categorie de vârstă, precum şi obţinerea de puncte necesare companiilor participante pentru câştigarea trofeelor (locurile I – VIII).

5.1. Clasamentele preliminare – vor fi stabilite în funcţie de rezultatele obţinute de concurenţi/echipe în etapa preliminară a întrecerilor sportive unde aceasta poate fi organizată şi desfăşurată.

5.1.1. Repartizarea concurenţilor/echipelor în grupe/serii se va stabili prin tragere la sorţi iar poziţia în clasamentele preliminare prin adunarea punctelor obţinute în această fază a întrecerilor sportive.

5.1.2. Pentru un meci/o partidă din cadrul acestei etape un concurent/o echipă poate obține următoarele puncte: 4 pentru victorie; 2 pentru egal; 1 pentru înfrângere; 0 pentru neprezentare.

5.1.3. În caz de egalitate la puncte după încheierea etapei preliminare, clasamentul se va stabili prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii de departajare:

a. rezultatele directe dintre concurenţii/echipele cu număr egal de puncte;

b. setaverajul, ghemaverajul, punctaverajul, golaverajul, coșaverajul înregistrat în întâlnirile directe ale concurenților/echipelor cu număr egal de puncte;

c. numărul superior de seturi, ghemuri, puncte câștigate, goluri, coșuri marcate în întâlnirile directe ale concurenților/echipelor cu număr egal de puncte;

d. numărul inferior de seturi, ghemuri, puncte pierdute, goluri, coșuri primite în întâlnirile directe ale concurenților/echipelor cu număr egal de puncte;

e. setaverajul, ghemaverajul, punctaverajul, golaverajul, coșaverajul înregistrat în toate întâlnirile;

f. numărul superior de seturi, ghemuri, puncte câștigate, goluri, coșuri marcate în întâlnirile directe ale concurenților/echipelor cu număr egal de puncte;

g. numărul inferior de seturi, ghemuri, puncte pierdute, goluri, coșuri primite în toate întâlnirile;

h. alte criterii.

5.2. Clasamentele finale - vor fi stabilite în funcţie de timpul/rezultatul obţinut de fiecare concurentă/concurent în probele individuale, de timpul cumulat în cazul probelor de dublu/ştafetă şi de rezultatele concurenților/echipelor în cazul jocurilor sportive sau probelor de dublu.

5.2.1. În caz de egalitate la finalul timpului regulamentar de joc al unui meci programat în sistem eliminatoriu (tablou) se poate recurge, pentru departajare la: reprize de prelungiri, aruncări libere, lovituri de departajare, joc suplimentar etc.

5.2.2. În caz de egalitate la puncte (sistem programat tip turneu) se vor aplica criteriile de departajare precizate la art. 5.1.3.

5.2.3. În caz de egalitate perfectă se vor acorda medalii/puncte corespunzătoare locului ocupat, tuturor celor aflaţi în această situaţie.

5.3. Ocupanţii primelor trei locuri în probele individuale, de dublu, de ştafetă sau în sporturile de echipă, vor primii medalii. Acordarea medaliilor va avea loc în cadrul unei ceremonii de premiere, după omologarea şi centralizarea rezultatelor fiecărei întreceri sportive. Medaliile se acordă personal. În cazul în care câştigătorul nu se prezintă la festivitatea de premiere, acesta poate face o cerere de trimitere a medaliei prin poştă, contra unei taxe de 10 lei. O medalie pierdută poate fi înlocuită contra unei taxe suplimentare de 100 lei.

5.4. Concurenţi clasaţi în primele 8 locuri ale fiecărei întreceri câştigă puncte în contul companiei din care fac parte astfel: locul I – 8 puncte, locul II – 7 puncte, locul III – 6 puncte ş.a.m.d. până la locul 8 care va primi un punct. Acelaşi sistem de punctaj va fi aplicat şi în cazul probelor de dublu unde există și probă individuală. În cazul sporturilor de echipă, la care nu există proba de simplu, locul I va primi un număr de puncte egal cu produsul dintre numărul de membrii ai echipei și 8. Locul II va primi un număr de puncte egal cu produsul dintre numărul de membrii ai echipei și 7, ș.a.m.d. până la ocupanții locului 8 care vor primi un număr de puncte egal cu numărul de membrii din echipă. Prin numărul de membrii ai echipei se întelege numărul de participanți efectiv la joc, fără rezerve. De exemplu, locul I la biliard în  proba de dublu va aduce firmei reprezentate 8 puncte, iar locul I la FOTBAL ÎN 6 va primi 48 de puncte.

5.5. În funcţie de situaţia înregistrată conform sistemului mai sus precizat şi al numărului de concurenţi înscrişi, vor fi acordate următoarele trofee:

Trofeele pe discipline sportive – companiilor situate pe primul loc al clasamentelor rezultate în urma centralizării și omologării tuturor rezultatelor și punctelor obținute la finalul fiecărei întreceri sportive, conform sistemului de punctaj precizat la art. 5.3. din prezentul regulament. În caz de egalitate, câştiga compania cu cele mai multe locuri I. Dacă egalitatea persistă, câştigă compania cu cele mai multe locuri II, III.

Trofeul medaliilor – companiei cu cei mai mulţi concurenţi medaliaţi în întreaga competiţie, atât în probele individuale, de dublu sau sporturile de echipă. În caz de egalitate câştigă compania cu cele mai multe medalii de aur. Dacă egalitatea persistă, câştigă compania cu cele mai multe medalii de argint, bronz.

Trofeele diviziilor – companiilor cu cel mai bun punctaj total(I – VIII) obţinut în una din cele 8 divizii, stabilite în funcţie de numărul de concurenţi înscrişi: divizia 1 (1 – 5 concurenţi), divizia 2 (6 – 10 concurenţi), divizia 3 (11 – 20 concurenţi), divizia 4 ( 21 – 50 concurenţi), divizia 5 ( 51 – 100 concurenţi), divizia 6 (101 – 150 concurenţi), divizia 7 (151 – 200 concurenţi), divizia 8 (peste 200 concurenţi).

Trofeul „Sport for Life” – companiei care recunoaşte importanţa sportului prin înregistrarea celui mai mare număr de participanţi, reflectând astfel leadership-ul, responsabilitatea profesională, socială şi excelenţa în team building.

Toate aceste trofee vor fi decernate în cadrul Ceremoniei speciale ce va avea loc la o dată ulterioară Corporate Games şi unde vor fi invitaţi toţi concurenţii.

ARTICOLUL 6. reguli speciale Corporate games

6.1. Pentru motive bine întemeiate, organizatorii îşi rezervă dreptul de a respinge cererea de înscriere a unui concurent, unei echipe sau companii.

6.2. Pentru buna desfăşurare a competiţiei, organizatorii pot aduce completări și modificări prezentului regulament, inclusiv sistemului competiţional. Orice modificare ulterioară publicării prezentului regulament, va fi adusă la cunoştinţa participanţilor în cel mai scurt timp.

6.3. Pentru menținerea integrității fizice și neafectarea stării de sănătate, organizatorii recomandă efectuarea unui control medical înainte de competiţie și îi atenționează pe concurenți în ceea ce privește autoevaluarea nivelului de pregătire, situațiilor de risc specifice sportului competițional și modului de abordare al acestora, astfel încât elementul de pericol să fie cât mai limitat. Concurenții consimt ca, în cazul unui eveniment nedorit survenit din vină personală în timpul disputării unei probe din cadrul competiţiei, să nu formuleze nici o pretenţie sau plângere împotriva organizatorilor competiției.

6.4. Înscrierea în Corporate Games și participarea la oricare dintre întrecerile sportive desfășurate sub licența acestei competiții, presupun angajamentul implicit al concurenților de a accepta și respecta prezentul regulament.

6.5. Prin înscrierea în sistemul Corporate Games, se consideră că participanții sunt implicit de acord:

 • să cedeze organizatorilor, SPORT AWARD, toate drepturile asupra imaginii (singur(ă) și/sau în grup), statică sau în mișcare, din perioada desfașurării evenimentului;
 • să recunoască dreptul organizatorilor, SPORT AWARD, de a înregistra și utiliza datele personale (nume, date biografice, date de contact, înfățișare, voce și performanțe), prin intermediul oricărui suport media (inclusiv audio, foto și video), în scopul prezentării și prelucrării rezultatelor, al promovării Corporate Games  și al oricăror evenimente desfașurate în legătură cu acest sistem;
 • să nu aibă pretenții materiale sau de orice altă natură împotriva SPORT AWARD, în legătură cu exercitarea de către acestea a drepturilor precizate mai sus.

NOTA : Orice reproducere/folosire a prezentului regulament, parțială sau în totalitate se poate face doar cu acordul scris al SPORT  AWARD.

 

12.05.2015

Director Sportiv Gabriel Madotto 0726104643

madotto_gabriel@yahoo.com

Sponsors