Fotbal in 11 Bucuresti 2018

REGULI FIFA - modificate pentru Corporate Games

REGULAMENT

Fiecare meci este compus din 2 reprize a câte 15 minute cu o pauză de 3 minute. Se joacă cel puţin 3 meciuri.  

În caz de egalitate la finalul meciului, doar în etapa superioară, echipele vor executa alternativ câte 3 lovituri de la 11m pentru departajare. Dacă egalitatea se menţine, loviturile de departajare vor continua alternativ, una/echipă, până când un jucător va rata. Loviturile de departajare vor putea fi executate doar de jucătorii aflaţi în teren la finalul meciului.

Schimbările (maxim 5) sunt permise doar în zona de desemnată pentru această activitate (mijlocul terenului, în faţa propriei bănci de rezerve)

ECHIPAMENT

Tricouri numerotate, personalizate pentru fiecare echipă. Apărătorile sunt obligatorii. Făra crampoane.

DIMENSIUNE ECHIPĂ

Minim 13 maxim 15 jucători

Fotbal in 11 Bucuresti 2018

Reguli FIFA modificate și adaptate pentru Corporate Games
Concept
Corporate Games Romania, parte a sistemului de competiţii sportive Corporate Games Worldwide, atrage într-o manifestare sportivă unică participanţi din cadrul companiilor din România și alte țări, indiferent de forma de organizare juridică, număr de angajaţi etc. Conceptul nostru este “Open to all for the benefit of all!” şi se bazează pe caracterul de incluziune al tuturor categoriilor sociale, persoane cu dizabilităţi, fără nici o discriminare referitor la sex, religie etc.
ARTICOLUL 1. PARTICIPANŢII
1.1. Au drept de participare membrii societăţilor comerciale, guvernamentale şi ONG cu sediul în România, atât angajaţi cât şi parteneri de afaceri, acţionari, administratori, prieteni şi membrii ai familiei, în baza trimiterii formularului de înscriere şi achitării taxei de participare.
1.2. Fiind o competiţie destinată nivelului amator, sportivii legitimaţi la Federaţiile de specialitate în anul în curs nu pot fi înscrişi și înregistrați la întrecerile similare în care aceştia desfăşoară activitatea de performanţă. Descoperirea unor astfel de cazuri după începerea competiţiei, atrage automat eliminarea concurenţilor respectivi, fără returnarea taxei de participare.
1.3. Fişa de înscriere în competiţie se descarcă de pe site-ul competiţiei www.corporate-games.ro, selectând sportul ales şi apoi opţiunea Înregistrare. Societăţile participante pot înscrie un număr nelimitat de echipe/concurenţi, la orice întrecere sportivă.
1.4. Înscrierea echipelor/concurenţilor la CORPORATE GAMES se va face prin completarea unei cereri de înscriere (Entry Form) care va cuprinde următoarele:
a) denumirea completă a societăţii comerciale reprezentate;
b) adresă, telefon/fax, e-mail, cont IBAN;
c) persoana de contact, nr. telefon, e-mail;
d) detaliile persoanelor înscrise la întrecerea sportivă respectivă: nume, prenume, sex, data naşterii, adresa completa, telefon fix, mobil, adresa de email;
e) modalitatea de plata a taxei de participare;
f) codul întrecerii sportive selectate.
1.5. Fiecare concurent va putea intra în competiţie doar după înregistrarea personală la Super Centre, pe baza confirmării de participare primită de la SPORT AWARD, cărţii de identitate, a unei fotografii recente tip paşaport şi a unei adeverinţe medicale din care să rezulte ca este apt pentru efort fizic specific întrecerii sportive la care este înscris. În funcţie de numărul participanţilor/echipelor şi de specificul fiecărei întreceri sportive, înscrierea şi înregistrarea acestora se poate face, de regulă, la una din următoarele categorii de vârstă: - 30 de ani; 30 – 39; 40 – 49; + 50; Open.
In cazul in care nu este specificat altfel, clasa de varsta pentru o echipa este data de varsta celui mai tanar membru al echipei.
1.6. La începutul întrecerilor sportive şi oricând în timpul acestora, la cererea organizatorilor, concurenţii trebuie să prezinte legitimaţia de participare cu poza si elementele de identificare personale, aceasta fiind obţinută după efectuarea procedurilor de la Super Centre, conform programului competiţiei.
ARTICOLUL 2. OFICIALII
2.1. Comitetul de conducere - este forul suprem al Corporate Games, deciziile acestuia fiind definitive şi irevocabile; întruneşte Comisia de disciplină, însărcinată cu analizarea tuturor abaterilor disciplinare săvârşite cu prilejul desfăşurării competiţiei, pe teren şi în afara acestuia, a sesizărilor şi reclamaţiilor; aplică sancţiuni acolo unde este cazul; decide, după caz, eliminarea unui concurent sau echipe din competiţie, fără returnarea taxei de participare; decide referitor la eventualele modificări de regulament. Toate hotărârile Comitetului de conducere vor fi în conformitate cu prezentul regulament şi comunicate în timp util managerilor echipelor.
2.2. Observatorul competiției
La toate competiţiile din cadrul Corporate Games reprezentantul Sport Award de la masa oficială reprezintă autoritatea supremă. Acesta veghează asupra bunei organizări şi desfăşurări a competiţiei, ia măsurile necesare în cazul apariţiei unor probleme sau abateri de la prezentul regulament, soluţionează după caz eventualele contestaţii, poate aplica sancţiuni.
2.3. Arbitrii
Toate competiţiile din cadrul Corporate Games beneficiază de arbitraj profesionist, asigurat prin intermediul Sport Award. Întrecerile sportive se vor desfăşura în conformitate cu “Regulamentele Federaţiilor de Specialitate” modificate și adaptate pentru CORPORATE GAMES.
ARTICOLUL 3. REGULI GENERALE
3.1. După înregistrarea la Super Center nu este posibilă schimbarea componenţei echipelor sau a probelor la care un participant este înregistrat în sistemul de urmărire a competiţiei, SFL. Desfăşurarea activităţilor specifice va fi afişată pe site-ul competiţiei, iar la Super Center fiecare concurent va primi din partea organizatorului un ghid cu regulamentul general al fiecărei întreceri sportive (Suvenir Program), precum şi alte informaţii care fac referire la programul orar, reguli, locaţii, sistem competiţional, modificări de ultimă oră etc.
3.2. În funcţie de numărul competitorilor/echipelor şi de efortul competiţional specific, majoritatea întrecerilor sportive se vor desfăşura, de regula, într-un format adaptat, cu etapă preliminară (grupe/calificări/serii), urmată de etapa superioară (turneu/tablou/serii finale), care să asigure participarea echipelor de fete şi băieţi la cel puţin 3 meciuri/curse. Formatul stabilit, repartizarea concurentilor/echipelor în grupe/serii/curse, programul orar, vor fi comunicate participanților cel mai târziu la Super Centre dar, în anumite situații neprevăzute (defecțiuni tehnice, condiții meteo nefavorabile, absenteism, abandon etc.) acestea pot suferi modificări permisive din partea organizatorului chiar și înainte de startul întrecerii sportive.
3.3. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a decala, reprograma, amâna, anula o anumită întrecere sportivă/probă sau chiar întreaga competiţie în următoarele situaţii neprevăzute: număr insuficient de participanţi înscrişi/înregistraţi; condiţii meteo nefavorabile; calamităţi naturale; decrete guvernamentale/prezidenţiale; incertitudini referitoare la siguranţa participanţilor; defecţiuni tehnice. Modificările survenite ca urmare a unor astfel de situaţii, vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor în cel mai scurt timp posibil.
3.4. Locaţiile stabilite pentru întrecerile sportive, precum şi adresele acestora, vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea competiţiei. Prezenţa este necesară cu cel puţin 30 de minute înainte de ora programată pentru startul întrecerilor sportive, în vederea validării competitorilor, verificării echipamentului şi a unei bune organizări.
3.5. Contestaţiile pot fi făcute numai în scris, către arbitrul, observatorul competiţiei sau comitetul de conducere, înainte de startul întrecerii sportive (probă, meci, cursă) sau în primele 15 minute după încheierea acesteia, împreună cu achitarea unei taxe de 100 lei. În formularea acestora, trebuie să se facă referire în mod clar și explicit la articolul/subarticolul din prezentul regulament și la situația contestată. Contestațiile vor fi soluţionate după caz de către Observatorul întrecerii sportive sau de către Comitetul de conducere. Indiferent de rezultatul contestaţiei, taxa nu se returnează.
3.6. Sancţiuni și situații interzise
3.6.1. Sancțiunile pot fi aplicate de către oficiali înainte, în timpul şi după terminarea întrecerilor sportive. Substituirea de persoană/identitate, comportamentul nesportiv, necivilizat sau folosirea unui limbaj neadecvat culturii corporatiste, generarea elementului de pericol asupra propriei integrităţi fizice sau asupra altor participanţi, neprezentarea sau întârzierea la locaţia sportivă, refuzul de a începe sau de a continua o anumită întrecere sportivă, se poate sancţiona cu avertisment, depunctare, pierdere prin forfeit (0 puncte), suspendarea şi chiar eliminarea din competiţie a celor în cauză.
3.6.2. Pentru alte situaţii neprecizate în prezentul regulament, organizatorii pot interpreta şi aplica, după caz, aceleaşi sau alte sancţiuni, respectând totodată Regulamentul Federaţiei de Specialitate pentru întrecerea sportivă respectivă.
3.6.3. Participarea la întrecerile sportive sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor halucinogene este strict interzisă. De asemenea, fumatul și consumul de alcol în incinta bazelor/locațiilor sportive, sunt interzise.
3.6.4. Concurenţii/echipele care participă în sistemul No points No medals, nu acumulează puncte şi nu pot câştiga medalii. De asemenea, rezultatele acestora nu influenţează clasamentele preliminare şi finale.
3.7. Managerul echipei este reprezentantul desemnat pentru intermedierea relaţiei cu organizatorii, cu arbitrii şi cu membrii propriei echipe. Acesta are sarcina de a confirma lotul care va reprezenta compania și de a se asigura de respectarea obligaţiilor ce rezultă din calitatea de echipă participantă la această competiţie.
Managerul poate avea şi calitatea de antrenor, căpitan sau concurent. Pentru a avea acces în locaţia sportivă, managerul sau antrenorul trebuie să fie înregistraţi la Super Centre şi să se afle permanent în posesia legitimaţiei de participare valabile. Organizatorii îşi exprimă speranţa că managerul echipei va fi liderul care reuşeşte să transfere în orice situaţie, către toţi coechipierii, un comportament specific Corporate Games, caracterizat mai ales prin Fair Play.
ARTICOLUL 4. REGULI SPECIFICE
4.1. Categorii, durată, dimensiune echipă, schimbări, căpitanul de echipă.
4.1.1. Această disciplină sportivă presupune întreceri la masculin, categoria – Open. Fiecare meci este compus din două reprize a câte 15 minute cu 3 minute pauză între ele. În caz de egalitate la finalul meciului, doar în etapa superioară, echipele vor executa alternativ câte 3 lovituri de la 11m pentru departajare. Dacă egalitatea se menţine, loviturile de departajare vor continua alternativ, una/echipă, până când un jucător va rata. Loviturile de departajare vor putea fi executate doar de jucătorii aflaţi în teren la finalul meciului.
4.1.2. Echipa standard trebuie să fie formată din 11 jucători (un portar şi 10 jucători de câmp) şi maxim 5 rezerve. O echipă nu poate începe sau continua un meci cu mai puţin de 7 jucători, situaţie în care aceasta va pierde cu (0 – 3). Dacă diferenţa de scor în momentul întreruperii este mai mare de 3 goluri în favoarea echipei desemnate câştigătoare „la masa verde”, va fi consemnat rezultatul din teren.
4.1.3. Schimbările (maxim 5) sunt permise doar în zona de desemnată pentru această activitate (mijlocul terenului, în faţa propriei bănci de rezerve), cu aprobarea arbitrilor intr-un moment de întrerupere al meciului. Rezervele trebuie să fie trecute și să se regăsească în foaia de joc. Un jucător de câmp poate înlocui portarul doar atunci când acesta din urmă a fost eliminat sau nu mai poate continua jocul. În această situaţie, meciul trebuie să fie oprit iar arbitrul va nota respectiva înlocuire.
4.1.4. Căpitanul echipei este jucătorul care poartă banderola şi asigură comunicarea cu arbitrul. Dacă este înlocuit, eliminat sau nu mai poate continua jocul, va preda banderola unui alt jucător aflat pe teren.
4.2. Arbitrajul
4.2.1. Înainte de începerea meciului, arbitrii (un central şi doi tuşieri) vor completa/verifica foaia de joc, pe baza legitimaţiilor de participare şi a actelor de identitate ale concurenților prezenţi. Acest document poate fi completat şi de managerii sau căpitanii echipelor.
4.2.2. Raportul de joc este documentul în care sunt înregistrate toate datele tehnice referitoare la desfăşurarea meciului. După încheierea meciului, căpitanii echipelor au obligaţia să semneze acest document, pentru certificarea rezultatului. În cazul în refuză sau omite să semneze, rezultatul final va fi cel anunţat de arbitru.
4.2.3. Pentru motive bine întemeiate (abateri de la regulament, situații de pericol, condiții meteo nefavorabile, defecțiuni tehnice etc.) arbitrii/organizatorii pot decide amânarea, întreruperea şi reluarea unui meci.
4.2.4. Pentru orice nelămurire sau nemulţumire care face referire la întrecerea sportivă, cei în cauză se vor adresa arbitrilor sau oficialilor, singurii în măsură să lămurească şi să decidă.
4.3. Echipamentul
Echipamentul echipelor trebuie să fie adecvat sezonului, uniform, personalizat, cu numere diferite vizibil imprimate pe spatele tricourilor sau maiourilor. Schimbul de tricouri între jucătorii unei echipe după completarea fişei de joc este interzis. Încălţămintea trebuie să fie adecvată jocului şi fără crampoane. Echipamentul portarului trebuie să fie diferit de cel al coechipierilor din teren. Apărătorile sunt permise şi recomandate. Jucătorilor nu le este permis sa joace având asupra lor ceasuri, bijuterii sau alte obiecte care ar putea pune în pericol integritatea fizică personală sau a celorlalţi jucători.
4.4. În faza preliminară acestei întreceri sportive, repartizarea echipelor în grupe se va face prin tragere la sorţi. Accederea în fazele superioare se va face în funcţie de rezultatele obţinute în meciurile preliminare.
4.5. Desfăşurarea jocului
4.5.1. Lovitura de începere este modalitatea prin care mingea, la semnalul arbitrului, este pusă în joc cu piciorul, spre poarta adversă, la începutul jocului, după înscrierea unui gol şi la începutul celei de-a doua reprize. Dintr-o lovitură de începere se poate înscrie direct gol.
4.5.2. Afară din joc.
4.5.2.1. Mingea este afară din joc dacă meciul a fost oprit de către arbitru, precum şi dacă a depăşit cu întreaga circumferinţă linia de poartă/de margine, pe sol/în aer.
4.5.2.1. Un jucător se află în poziţia afară din joc (offside) atunci când acesta se află poziţionat în terenul echipei adverse mai aproape de linia porţii comparativ cu penultimul jucător oponent şi joacă/influenţează o mingie trimisă spre înainte de către un coechipier (excepţie face repunerea de la margine) aflat mai aproape de propria linie de poartă.
4.5.3. Repunerea mingiei în joc se execută cu piciorul de pe linia careului de 6 m, în situaţia de aut de poartă. Dacă mingea iese în aut de margine, aceasta va fi repusă în joc printr-o aruncare cu ambele mâini de deasupra capului. În ambele situaţii nu se poate înscrie gol direct. Dacă prin cele două tipuri de repunere descrise mingea intră în poarta adversă, fără să fie atinsă de un alt jucător, se va acorda lovitură de poartă. Dacă mingea intră în propria poartă, fără să fie atinsă de un alt jucător, se va acorda corner pentru echipa adversă.
4.5.4. Lovitura de colţ (corner) se execută cu piciorul şi se poate înscrie gol direct.
4.5.5. Distanţa pe care trebuie să o aibă adversarul la repuneri şi lovituri libere (directe sau indirecte) este de minim 9 m. Pentru executarea unor astfel de lovituri mingea trebuie să fie oprită, iar executantul nu trebuie sa atingă mingea a doua oara înainte ca aceasta să fie atinsă de un alt jucător. Dacă în urma unei lovituri libere indirecte, mingea intră în poarta adversă, fără să fie atinsă de un alt jucător, se va acorda lovitură de poartă. Dacă mingea intră în propria poartă, fără să fie atinsă de un alt jucător, se va acorda corner pentru echipa adversă.
4.5.6. Arbitrul va semnaliza lovitura liberă directă cu braţul drept poziţionat orizontal în direcţia porţii echipei sancţionate, iar lovitura liberă indirectă cu braţul poziţionat vertical deasupra capului. Loviturile libere directe/indirecte se acordă de către arbitru atunci când acesta apreciază că se produc abateri de la regulamentul specific jocului de fotbal. Lovitura de pedeapsă (penalti) este o lovitură liberă acordată pentru o abatere specifică comisă în interiorul careului porţii adverse şi se va executa cu mingea aşezată pe punctul de la 11 m.
4.5.7. Înscrierea unui gol valabil se produce atunci când mingea depăşeşte cu întreaga circumferinţă linia de poartă, pe sol sau în aer, între stâlpii porţii, iar arbitrul constată că nu s-a produs nici o abatere. Dacă mingia este în joc, portarul poate înscrie din suprafaţa propriei porţi, atât în poarta adversă cât şi în propria poartă, chiar şi prin aruncarea mingiei cu mâna.
4.5.8. Pasa intenţionată cu piciorul către propriul portar şi jucarea mingiei de către acesta cu mâna în propriul careu, se sancţionează cu acordarea unei lovituri libere indirecte pentru echipa adversă, executată de pe linia careului şi cât mai aproape de locul în care s-a comis abaterea.
4.5.9. Cu excepţia portarului în propriul careu, deposedarea sau încercarea de deposedare prin alunecare este interzisă şi se poate sancţiona cu lovitură liberă indirectă. După caz, sancţiunea poate fi însoţită de acordarea de cartonaş galben sau roşu.
4.6. Cartonaşele galbene şi roşii.
4.6.1. Cartonaşul galben/roşu se acordă de către arbitru atunci când acesta apreciază că se produce o anumită abatere de la regulamentul specific jocului de minifotbal (henţ, fault, lovire, comportament nesportiv etc.). Pentru motive bine întemeiate şi susţinute de regulament, cartonaşele galbene/roşii pot fi acordate şi jucătorilor/antrenorilor aflaţi pe banca de rezerve.
4.6.2. Cumulul de trei cartonaşe galbene în trei meciuri diferite, atrage suspendarea jucătorului în cauză pentru următorul meci. Ulterior ispăşirii sancţiunii, fiecare cartonaş galben nou încasat conduce la o noua suspendare pentru următorul meci. Cartonaşele galbene se anulează după faza preliminară.
4.6.3. Cumulul de două cartonaşe galbene în acelaşi meci atrage automat primirea cartonaşului roşu de către jucătorul în cauză. La aprecierea arbitrului, cartonaşul roşu poate fi acordat şi direct pentru infracţiuni specifice (fault în situaţie de ultim apărător, fault dur, lovire, comportament neadecvat etc.). În ambele situaţii, jucătorul trebuie să părăsească terenul (propria echipă rămâne în inferioritate până la sfârşitul meciului) şi este suspendat pentru următorul meci.
4.6.4. Dacă un jucător sancţionat cu cartonaş roşu refuză să părăsească terenul, propria echipă poate fi sancţionată cu pierderea meciului prin forfeit sau eliminată din competiţie.

ARTICOLUL 5. SISTEMUL COMPETIŢIONAL – este conceput astfel încât la finalul competiţiei, validarea şi centralizarea rezultatelor (preliminare/finale) să genereze clasamente distincte şi acordarea de medalii (locurile I – III) pentru fiecare întrecere sportivă/probă/categorie de vârstă, precum şi obţinerea de puncte necesare companiilor participante pentru câştigarea trofeelor (locurile I – VIII).
5.1. Clasamentele preliminare – vor fi stabilite în funcţie de rezultatele obţinute de concurenţi/echipe în etapa preliminară a întrecerilor sportive unde aceasta poate fi organizată şi desfăşurată.
5.1.1. Repartizarea concurenţilor/echipelor în grupe/serii se va stabili prin tragere la sorţi iar poziţia în clasamentele preliminare prin adunarea punctelor obţinute în această fază a întrecerilor sportive.
5.1.2. Pentru un meci/o partidă din cadrul acestei etape un concurent/o echipă poate obține următoarele puncte: 4 pentru victorie; 2 pentru egal; 1 pentru înfrângere; 0 pentru neprezentare.
5.1.3. În caz de egalitate la puncte după încheierea etapei preliminare, clasamentul se va stabili prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii de departajare:
a. rezultatele directe dintre concurenţii/echipele cu număr egal de puncte;
b. setaverajul, game-averajul, golaverajul, coșaverajul înregistrat în întâlnirile directe ale concurenților/echipelor cu număr egal de puncte;
c. numărul superior de seturi, game-uri, goluri, coșuri marcate în întâlnirile directe ale concurenților/echipelor cu număr egal de puncte;
d. setaverajul, game-amaverajul, golaverajul, coșaverajul înregistrat în toate întâlnirile;
e. numărul superior de seturi, game-uri, puncte câștigate, goluri, coșuri marcate în toate întâlnirile;
f. numărul inferior de avertismente, cartonașe roșii, cartonașe galbene primite;
g. alte criterii.
5.2. Clasamentele finale - vor fi stabilite în funcţie de timpul/rezultatul obţinut de fiecare concurentă/concurent în probele individuale, de timpul cumulat în cazul probelor de dublu/ştafetă şi de rezultatele concurenților/echipelor în cazul jocurilor sportive sau probelor de dublu.
5.2.1. În caz de egalitate la finalul timpului regulamentar de joc al unui meci programat în sistem eliminatoriu (tablou) se poate recurge, pentru departajare la: reprize de prelungiri, aruncări libere, lovituri de departajare, joc suplimentar etc.
5.2.2. În caz de egalitate la puncte (sistem programat tip turneu) se vor aplica criteriile de departajare precizate la art. 5.1.3.
5.2.3. În caz de egalitate perfectă se vor acorda medalii/puncte corespunzătoare locului ocupat, tuturor celor aflaţi în această situaţie.
5.3. Ocupanţii primelor trei locuri în probele individuale, de dublu, de ştafetă sau în sporturile de echipă, vor primii medalii. Acordarea medaliilor va avea loc în cadrul unei ceremonii de premiere, după omologarea şi centralizarea rezultatelor fiecărei întreceri sportive. Medaliile se acordă personal. În cazul în care câştigătorul nu se prezintă la festivitatea de premiere, acesta poate face o cerere de trimitere a medaliei prin poştă, contra unei taxe de 10 lei. O medalie pierdută poate fi înlocuită contra unei taxe suplimentare de 100 lei.
5.4. Concurenţi clasaţi în primele 8 locuri ale fiecărei întreceri câştigă puncte în contul companiei din care fac parte astfel: locul I – 8 puncte, locul II – 7 puncte, locul III – 6 puncte ş.a.m.d. până la locul 8 care va primi un punct. Acelaşi sistem de punctaj va fi aplicat şi în cazul probelor de dublu unde există și probă individuală. În cazul sporturilor de echipă, la care nu există proba de simplu, locul I va primi un număr de puncte egal cu produsul dintre numărul de membrii ai echipei și 8. Locul II va primi un număr de puncte egal cu produsul dintre numărul de membrii ai echipei și 7, ș.a.m.d. până la ocupanții locului 8 care vor primi un număr de puncte egal cu numărul de membrii din echipă. Prin numărul de membrii ai echipei se întelege numărul de participanți efectiv la joc, fără rezerve. De exemplu, locul I la BILIARD în proba de dublu va aduce firmei reprezentate 8 puncte, iar locul I la FOTBAL ÎN 6 va primi 48 de puncte.
5.5. În funcţie de situaţia înregistrată conform sistemului mai sus precizat şi al numărului de concurenţi înscrişi, vor fi acordate următoarele trofee:
Trofeele pe discipline sportive – companiilor situate pe primul loc al clasamentelor rezultate în urma centralizării și omologării tuturor rezultatelor și punctelor obținute la finalul fiecărei întreceri sportive, conform sistemului de punctaj (precizat la art. 5.4.) din prezentul regulament. În caz de egalitate, câştiga compania cu cele mai multe locuri I. Dacă egalitatea persistă, câştigă compania cu cele mai multe locuri II, III, IV..., VIII. Dacă egalitatea se menține, trofeul va fi acordat companiei cu numărul superior de participanți în meciuri/probe disputate. Dacă egalitatea se menține, trofeul va fi acordat companiei cu numărul superior de victorii obținute. Dacă egalitatea se menține, trofeul va fi acordat companiei cu numărul inferior de înfrângeri. Dacă egalitatea se menține departajarea se va face folosind criteriile de la art. 5.1.3. începând cu litera (c).
Trofeul medaliilor – companiei cu cei mai mulţi concurenţi medaliaţi în întreaga competiţie, atât în probele individuale, de dublu sau sporturile de echipă. În caz de egalitate câştigă compania cu cele mai multe medalii de aur. Dacă egalitatea persistă, câştigă compania cu cele mai multe medalii de argint, bronz.
Trofeele diviziilor – companiilor cu cel mai bun punctaj total(I – VIII) obţinut în una din cele 8 divizii, stabilite în funcţie de numărul de concurenţi înscrişi: divizia 1 (1 – 5 concurenţi), divizia 2 (6 – 10 concurenţi), divizia 3 (11 – 20 concurenţi), divizia 4 ( 21 – 50 concurenţi), divizia 5 ( 51 – 100 concurenţi), divizia 6 (101 – 150 concurenţi), divizia 7 (151 – 200 concurenţi), divizia 8 (peste 200 concurenţi). În caz de egalitate, câştiga compania cu cele mai multe locuri I. Dacă egalitatea persistă, câştigă compania cu cele mai multe locuri II, III, IV..., VIII. Dacă egalitatea se menține, trofeul va fi acordat companiei cu numărul superior de participanți în meciuri/probe disputate.
Trofeul „Sport for Life” – companiei care recunoaşte importanţa sportului prin înregistrarea celui mai mare număr de participanţi, reflectând astfel leadership-ul, responsabilitatea profesională, socială şi excelenţa în team building.
Toate aceste trofee vor fi decernate în cadrul Ceremoniei speciale ce va avea loc la o dată ulterioară Corporate Games şi unde vor fi invitaţi toţi concurenţii.
ARTICOLUL 6. Reguli speciale Corporate games
6.1. Pentru motive bine întemeiate, organizatorii îşi rezervă dreptul de a respinge cererea de înscriere a unui concurent, unei echipe sau companii. Mai mult decât atât, organizatorii îşi rezervă dreptul de control asupra tuturor activităţilor specifice şi, să decidă, după caz, eliminarea din competiţie a celor care prin propriile acţiuni pun în pericol integritatea fizică personală sau a altor participanţi.
6.2. Pentru buna desfăşurare a competiţiei, organizatorii pot aduce completări și modificări prezentului regulament, inclusiv formatului/sistemului competiţional sau repartizării participanților în grupe, serii, probe. Orice modificare ulterioară publicării prezentului regulament, va fi adusă la cunoştinţa participanţilor în cel mai scurt timp.
6.3. Toate întrecerile sportive organizate sub egida Corporate Games beneficiază de asistență medicală. Pentru menținerea integrității fizice și neafectarea stării de sănătate, organizatorii recomandă efectuarea unui control medical înainte de competiţie și îi atenționează pe concurenți în ceea ce privește autoevaluarea nivelului de pregătire, situațiilor de risc specifice sportului competițional și modului de abordare al acestora, astfel încât elementul de pericol să fie cât mai controlat și limitat. Concurenții consimt ca, în cazul unui eveniment nedorit survenit din vină personală în timpul disputării unei probe din cadrul competiţiei, să nu formuleze nici o pretenţie sau plângere împotriva organizatorilor competiției.
6.4. Înscrierea în Corporate Games și participarea la oricare dintre întrecerile sportive desfășurate sub licența acestei competiții, presupun angajamentul implicit al concurenților de a accepta și respecta prezentul regulament.
6.5. Prin înscrierea în sistemul Corporate Games, se consideră că participanții sunt implicit de acord:
o să cedeze organizatorilor, SPORT AWARD, toate drepturile asupra imaginii (singur(ă) și/sau în grup), statică sau în mișcare, din perioada desfașurării evenimentului;
o să recunoască dreptul organizatorilor, SPORT AWARD, de a înregistra și utiliza datele personale (nume, date biografice, date de contact, înfățișare, voce și performanțe), prin intermediul oricărui suport media (inclusiv audio, foto și video), în scopul prezentării și prelucrării rezultatelor, al promovării Corporate Games și al oricăror evenimente desfașurate în legătură cu acest sistem;
o să nu aibă pretenții materiale sau de orice altă natură împotriva SPORT AWARD, în legătură cu exercitarea de către acestea a drepturilor precizate mai sus.
NOTA : Orice reproducere/folosire a prezentului regulament, parțială sau în totalitate se poate face doar cu acordul scris al SPORT AWARD.

08.05.2017
Director Sportiv Gabriel Madotto 0723174971
gabriel.madotto@corporate-games.ro