Snow Tubing 2019

Snow Tubing 2019

Snow Tubing Season Hill  -  modificat și adaptat pentru Corporate Games

 

ARTICOLUL 4. REGULI SPECIFICE

4.1. Probe, traseu, clasament..

4.1.1. Această întrecere sportivă presupune întreceri la individual masculin/feminin şi constă în parcurgerea unor piste acoperite cu zăpadă, pe un colac special, în poziţia aşezat şi într-un timp cât mai scurt.

Pot concura doar persoane cu o greutate maxima de 90 kg.

4.1.2. Traseul probelor va fi vizibil marcat, amenajat cu zonă de start și sosire. Întrecerea sportivă se va desfăşura pe trei piste paralele. Concurentii vor avea la dispozitie 30 de minute pentru incalzire.

4.1.3. Ordinea concurenţilor la start va fi stabilită prin tragere la sorţi și comunicată/afişată cu 15 minute înainte de primul start al manşei numărul 1. Conform ordinii rezultate prin tragerea la sorți, concurenţii care vor evolua în prima manșă (de recunoastere) pe pista numărul 1, în manșa a doua (de competitie) vor evolua pe pista numărul 2 iar în manșa trei (de competitie) pe pista numărul 3. Cei care concurează în prima manşă pe pista 2, vor concura în a doua manşă pe pista 3 şi în ultima manșă pe pista 1. Cei care concurează în prima manşă pe pista 3, vor concura în a doua manşă pe pista 1 şi în ultima manșă pe pista 2. Prima mansa va fi mereu de recunoastere si mansa doi si trei de competitie.

4.1.4. Clasament. Din însumarea celor doi timpi obţinuţi de fiecare concurentă/concurent in cele doua manse va rezulta clasamentul final pentru locurile IV – VIII și clasamentul intermediar pentru locurile I – III. Pentru locurile I – III (finale) în fiecare probă, se va mai organiza și desfășura o ultimă manșă finală între concurenții situați pe primele trei locuri.

4.2. Arbitrajul – va fi efectuat de către arbitrul de start, arbitrul de sosire şi arbitrul cronometror. Coordonatorul sportiv supraveghează întreaga activitate.

4.2.1. Arbitrul de start – va fi prezent în zona de start pe parcursul întrecerii sportive;  se va asigura că sunt respectate toate regulile specifice startului, precum şi detaliile organizatorice ale acestei activităţi; stabileşte situaţiile de start întârziat sau fals; raportează numele concurenţilor întârziaţi/neprezentaţi la start, cu starturi întârziate/false, precum şi alte încălcări ale regulamentului;  verifică fişa probei, pe baza legitimaţiilor de participare şi a actelor de identitate ale concurenţilor prezenţi, dacă este cazul; comunică cu ceilalţi arbitrii.

4.2.2. Arbitrul de sosire – este prezent în zona de sosire pe parcursul întrecerii sportive;  se va asigura că este respectat regulamentul, intrarea şi ieşirea din zona de sosire; supraveghează cronometrarea şi publicul din zonă; comunică cu ceilalţi arbitrii. Linia de sosire va fi marcată vizibil şi trebuie trecută pe colac, în poziţia aşezat.

4.2.3. Arbitrul judecător de pistă – supraveghează coborârea  regulamentară a concurenţilor pe piste; completează fişa de control pe care o predă cronometrorului după fiecare manşă; comunică situaţiile neprevăzute.

4.2.4. Cronometrorul – coordonează starturile, asigură cronometrarea şi analizează fişele de control; decide intervalele între starturi; înregistrează rezultatele obţinute de concurenţi după fiecare manşă; comunică mai ales cu zona de start dar şi cu ceilalţi arbitrii.

4.2.5. Neprezentarea la start în timp util a unui concurent se penalizează cu 5 secunde adiţionale la timpul obţinut în manşa respectivă. Obligatoriu, concurentul în cauză, va concura ultimul, la maxim un minut după ultimul start programat.

4.2.6. Sunt considerate greşeli şi abateri de la prezentul regulament următoarele: startul greşit; schimbarea pistei; ieşirea din pistă; pierderea contactului cu colacul; mersul/alergarea pe pistă; abandonul cursei. Comiterea uneia din aceste greşeli duce la descalificarea concurentului din manşa respectivă. Descalificarea în două din cele trei manşe, atrage după sine eliminarea din probă a concurentului în cauză.

4.2.7. Pentru orice nelămurire sau nemulţumire care face referire la întrecerea sportivă, cei în cauză se vor adresa arbitrilor sau oficialilor, singurii în măsură să lămurească şi să decidă.

4.3. Echipamentul concurenţilor trebuie să fie adecvat pentru această disciplină sportivă. Numărul de concurs oferit de organizatori la Super Centre trebuie purtat pe toată durata întrecerii şi predat după manşa a treia a fiecărei probe în zona de sosire. Căştile de protecţie sunt recomandate.

4.4. Pentru motive bine întemeiate (abateri de la regulament, situații de pericol, condiții meteo nefavorabile, defecțiuni tehnice etc.) arbitrii/organizatorii pot decide amânarea, întreruperea  sau reluarea unei probe. În situaţii speciale, arbitrii/oficialii pot decide repetarea unei curse (re-run).

 

 

Snow Tubing 2019
Tubing & Sanie Season Hill

Str. Poiana Soarelui

  • 6452 STU WOM OPEN
  • 6453 STU MEN OPEN
  • 6454 STU WOM 30+
  • 6455 STU MEN 30+

 

REGULI Season Hill - modificate și adaptate pentru Corporate Games

Această întrecere sportivă constă în parcurgerea unor piste acoperite cu zăpadă, pe un colac special, în poziţia aşezat şi într-un timp cât mai scurt. Întrecerile se vor desfăşura într-un sistem adaptat care presupune trei coborâri/manşe

Timp de antrenament 30 de minute. Pot concura doar persoane cu o greutate maxima de 90 kg.

ECHIPAMENT

Echipamentul trebuie să fie adecvat acestei întreceri și evident sezonului de iarnă. Numărul de concurs oferit de organizatori trebuie purtat pe toată durata întrecerii. Căştile de protecţie sunt recomandate. 

Snow Tubing 2019
6452 STU WOM OPEN        
  Points
                         
1   CGS ROMANIA   8
    Andreea Iercosan    
                         
2   CGS ROMANIA   7
    Henrietta Both    
                         
3   CGS ROMANIA   6
    Orsolya Kalamar    
                         
4   CGS ROMANIA   5
    Noemi Szabo    
                         
5   MOLSON COORS GBS   4
    Maria Bors    
                         
6   CGS ROMANIA   3
    Hajnalka Both    
                         
6453 STU MEN OPEN        
  Points
                         
1   PREH ROMANIA   8
    Constantin Andrei    
                         
2   CGS ROMANIA   7
    Andrei Predescu    
                         
3   CGS ROMANIA   6
    George Bejan    
                         
4   CGS ROMANIA   5
    Robert  Nedelka    
                         
5   CGS ROMANIA   4
    Alexandru Bejan    
                         
6   CGS ROMANIA   3
    Istvan  Mezei    
                         
6454 STU WOM 30+        
  Points
                         
1   MOLSON COORS GBS   8
    Irina Rotaru    
                         
2   BIT SOFTWARE   7
    MIRELA MARIA    
                         
3   CGS ROMANIA   6
    Emese Antal    
                         
4   CGS ROMANIA   5
    Sinziana Dirna    
                         
5   MOLSON COORS GBS   4
    Oana Costin    
                         
6   MOLSON COORS GBS   3
    Cosmina Preoteasa    
                         
7   BIT SOFTWARE   2
    MIHAELA  NISTOR    
                         
8   CGS ROMANIA   1
    Stefania Cinca    
                         
6455 STU MEN 30+        
  Points
                         
1   BIT SOFTWARE   8
    MIHAI ARON    
                         
2   NBHX ROLEM   7
    Ciprian Andreiu    

Sponsori