Tir

Descriere

Reguli ISSF modificate şi adaptate pentru
Corporate Games
Probe
Individual, masculin, feminin şi echipe
Participanţii vor executa o serie de 5 focuri
pentru reglaj, şi 10 pentru competiţie la
distanţa de 10 m pt pistol si 20m la pusca. Tragerile se efectuează
din poziţia stând în picioare sub
supravegherea, indicaţiile şi comanda
organizatorilor.
Sunt obligatorii Cartea de identitate sau
paşaportul. Participanţii trebuie să aibă
minim 18 ani.
Echipament
Pistol Glock calibrul 9mm sau Pusca UMC calibrul 22mm, ţinte, căşti, ochelari deprotecţie oferite de organizatori.
Dimensiune echipă 
4 participanţi

Regulament

REGULI FRTS si ISF – modificate şi adaptate pentru Corporate Games

ARTICOLUL 4 – REGULI SPECIFICE:

4.1. Dreptul de a intra in concurs

Pot fi înscrişi la Competiţia de Tir cei care îşi obţin calitatea de participant la competiţiile Corporate Games şi care îndeplinesc prevederile legislaţiei naţionale în vigoare referitoare la regimul armelor şi muniţiilor.

Conform legislaţiei naţionale în vigoare Legea nr.295 din 28 iunie 2004,privind regimul armelor şi muniţiilor,  actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la categoriile de arme şi muniţii, precum şi condiţiile în care deţinerea, portul, folosirea şi operaţiunile cu aceste arme şi muniţii sunt permise pe teritoriul României, fiecare concurent va putea intra în competiţie numai după instruirea prealabilă efectuată care se face de personalul specializat la şedinţa tehnică. Se vor prezenta pe scurt de către managerul competiţiei şi reprezentantul poligonului normele generale privind sănătatea şi securitatea în muncă şi regulile generale cu privire la manipularea armei în condiţii de maximă siguranţă şi a modului de executare a şedinţei de tragere din competiţie.

După această instruire fiecare concurent va consemna într-un tabel, faptul că a fost instruit şi că şi-a însuşit aceste reguli şi măsuri de siguranţă ce trebuie respectate pe durata competiţiei. Concurenţii au obligaţia să se prezinte la poligon cu 30 de minute înaintea începerii competiţiei, pentru această instruire.

4.2. Inscrierea in concurs

La concurs se pot înscrie un număr nelimitat de concurenţi, apţi din punct de vedere medical pentru a desfăşura operaţiuni cu arme în poligon. Participarea este în masă, armamentul şi muniţia fiind puse la dispoziţie de către organizatori.

Participantii vor trage cel putin 15 gloante pentru concurs, atat iin proba de pistol cat si in cea de pusca.

Pentru a intra in concurs se va achita separat taxa de participare la pistol, respectiv la pusca sau echipa.

4.3. Modul de desfasurare al concursului

Concurenţii pot opta să participe în concurs la o proba individuala si/sau - daca exista - la o proba de echipa formata din patru sportivi.

Clasamentul la finalul competiţiei se va face pentru fiecare categorie de concurs.

Punctajul se realizează prin adunarea punctelor corespunzătoare loviturilor, respectiv al punctelor corespunzătoare cercurilor atinse de fiecare lovitură în parte.

Se consideră lovitură corectă numai cele care sunt în interiorul unuia din cercurile pe care este inscripţionat un număr de puncte. Lovitura care atinge cercul de demarcare a punctajului va acorda punctajul superior. Nu se acordă punctaj superior dacă între urma loviturii şi cercul de marcare a punctajului rămâne fantă de lumină.

4.3.2. Ordinea in concurs

Ordinea în poligon şi de intrare în concurs este stabilită de comun acord cu administratorul poligonului de tragere, în conformitate cu regulamentele specifice şi a normelor proprii de sănătate şi securitate în muncă.

Pentru o mai bună siguranţă a operaţiunilor cu arme în poligon se vor constitui un numar limitat de posturi de tragere, ordinea de intrare în concurs fiind stabilita de organizatori.

Înainte de începerea concursului se va prezenta demonstrativ cu explicaţii de către personalul specializat în domeniu, modul de încărcare al armei, felul cum se execută focul asupra ţintelor, cum se validează loviturile corecte şi care sunt operaţiunile la terminarea muniţiei din armă.

 4.3.3. Arbitrajul

La acest concurs există un arbitru principal şi un numar de arbitrii secunzi, respectiv instructorii de tir desemnaţi din partea poligonului.

Înainte de începerea întrecerii sportive, arbitrul principal împreună cu un arbitru secund desemnat pentru probleme organizatorice vor verifica fişa probei, pe baza legitimaţiilor de participare şi a actelor de identitate ale concurenţilor prezenţi. Acest document poate fi completat şi de managerii sau căpitanii echipelor.

Ceilalţi arbitrii, care sunt şi reprezentanţi ai poligonului în incinta căruia se desfăşoară concursul, vor supraveghea permanent concurenţii de la posturile de tragere tot timpul cât manipulează armele şi muniţia, intervenind în următoarele situaţii:

explică fiecărui concurent modul de manipulare al armei;

ajută concurentul la încărcarea armei dacă acesta nu se descurcă;

ajută concurentul la fixarea armei în umăr;

anunţă arbitrul principal dacă se constată un incident care atrage eliminarea concurentului din concurs.

Prin incident care atrage eliminarea concurentului din concurs se înţelege încălcarea prevederilor prezentului regulament şi a instructajului cu privire la respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă precum şi manipularea armei în alte condiţii decât cele ce au fost explicate înainte de începerea probei de concurs.

Clasamentul final se va realiza prin aşezarea în ordine descrescătoare a punctajelor obţinute de concurenţi/echipe, de la locul 1 la locul 8.

Pentru motive bine întemeiate (abateri de la regulament, situaţii de pericol, condiţii nefavorabile, defecţiuni tehnice etc.) arbitrii/organizatorii pot decide amânarea, întreruperea şi reluarea unei manşe.

Pentru orice nelămurire sau nemulţumire care face referire la întrecerea sportivă, cei în cauză se vor adresa arbitrilor sau oficialilor, singurii în măsură să lămurească şi să decidă.

4.3.4. Echipamentul

Concurenţii vor purta ţinută sportivă lejeră, conform anotimpului, care să le permită efectuarea mişcărilor necesare manipulării armei. Se va asigura protecţie fonică din partea organizatorilor, care se poartă obligatoriu de fiecare concurent. Sunt acceptaţi ochelarii tactici sau cei care au alte proprietăţi asemănătoare de mărire a spectrului vizual pe timpul şedinţelor de tragere din poligon.