Barca de 10 Summer 2023

  • 2071 Boat of 10 MIX

Lacul Siutghiol Constanta

Sâmbătă 16 Septembrie 11:00

REGULI IDBF - modificate şi adaptate pentru Corporate Games

Echipe de mixt, la care sunt minim 2 fete la vasle.

Echipele sunt inscrise la proba de sprint pe distanta de 200m.

Fiecare echipaj va parcurge minim doua curse.

Experienţa nu este o condiţie obligatorie dar, fiecare concurent trebuie să poată înota minim 50 m îmbrăcat sumar și cu vestă de salvare. 

ECHIPAMENT

Bărcile, vâslele, tobele, cârmele și vestele de salvare vor fi oferite de către organizatori, dar se pot folosi si echipamente proprii (vasle, veste, manusi, etc), aprobate de Corporate Games. Echipajele trebuie să poarte echipament uniform. 

REGULI IDBF - modificate şi adaptate pentru Corporate Games

ARTICOLUL 4.  REGULI SPECIFICE

4.1. Probe, dimensiune echipă, schimbări.

4.1.1. Această disciplină sportivă presupune întreceri pe distanta de 200m.

4.1.2. Echipajul standard este format din 12 concurenţi (8 vâslaşi, un cârmaci şi un toboşar) şi maxim 3 rezerve. Echipajele mixte trebuie să aibă în componenţă minim 2 fete la vâsle. Optional, carmaciul poate fi asigurat de organizatori atunci cand echipa nu are un carmaci.

4.1.3. Schimbările sunt permise, doar în zona de îmbarcare desemnată pentru această activitate, cu aprobarea arbitrilor şi înainte de cursă. Rezervele trebuie să fie trecute și să se regăsească în foaia de cursă. După îmbarcare nu sunt permise schimbările pe posturi.

4.2. Arbitrajul

4.2.1. Înainte de îmbarcare, arbitrii vor completa/verifica fişa probei, pe baza actelor de identitate ale concurenților prezenţi. Acest document poate fi completat şi de managerii sau căpitanii echipelor.

4.2.2. Raportul probei  este documentul în care sunt înregistrate toate datele tehnice referitoare la desfăşurarea cursei. După încheierea jocurilor, căpitanii echipajelor au obligaţia să semneze raportul de cursă, pentru certificarea rezultatului. În cazul în care un căpitan de echipă refuză sau omite să semneze, rezultatul final va fi cel anunţat de arbitru.

4.2.3. Pentru motive bine întemeiate (abateri de la regulament, situații de pericol, condiții meteo, defecțiuni tehnice etc.) arbitrii/organizatorii pot decide amânarea, întreruperea şi reluarea unei curse. De asemenea, în situaţii de egalitate perfectă, pentru departajare se poate apela la disputarea unei curse.

4.2.4. Pentru orice nelămurire sau nemulţumire care face referire la întrecerea sportivă, cei în cauză se vor adresa arbitrilor sau oficialilor, singurii în măsură să lămurească şi să decidă.

 

4.3. Echipamentul

Echipajele trebuie să aiba imbracaminte in aceleasi culori, uniforme . Se pot folosi si vâsle si veste de salvare proprii ale participantilor, dar trebuie sa fie aprobate de Corporate Games. Portul vestelor de salvare este obligatoriu.Echipajele trebuie să se asigure că atât ambarcaţiunile cât şi echipamentele sportive sunt in stare de funcţionare înaintea îmbarcării şi să le predea în aceiaşi stare după terminarea curselor. Daunele provocate de către participanţi (intenţionate sau neintenţionate) vor fi suportate de cei vinovaţi.

4.4. În faza preliminară acestei întreceri sportive, repartizarea echipajelor pe serii/piste se va face prin tragere la sorţi. Accederea în fazele superioare, precum şi repartizarea echipajelor pe serii finale/piste, se va face în funcţie de rezultatele obţinute în cursele preliminare.

4.5. Desfășurarea curselor

4.5.1. Prezenţa în zona de îmbarcare este necesară cu cel puţin 30 minute înainte de ora programată pentru start. Activitatea de îmbarcare/debarcare se va desfășura doar sub comanda arbitrilor desemnați.

4.5.2. Fiecare echipaj trebuie să ajungă în zona de start cu cel puţin 10 minute înainte de ora programată pentru startul cursei respective, să efectueze regulamentar startul şi să propulseze propria ambarcaţiune spre linia de sosire vâslind obligatoriu din poziția așezat, pe culoarul repartizat şi delimitat cu balize.

4.5.3. Abaterea de pe culoarul repartizat, ciocnirea sau incomodarea adversarului în mod intenţionat sau neintenţionat se sancţionează cu eliminarea echipajului în cauză din cursa respectivă.

4.5.4. Căderea în apă a unui concurent se sancţionează cu eliminarea echipajului în cauză din cursa respectivă. În această situație, ceilalți membrii sunt obligați să oprească ambarcațiunea și să aștepte intervenția bărcii de salvare. Încercarea de urcare a concurentului, din apă în ambarcațiune, poate pune în pericol întreg echipajul și este strict interzisă.

4.5.5. Răsturnarea unei ambarcațiuni se sancţionează cu eliminarea echipajului în cauză din cursa respectivă. În această situație, toți membrii echipajului sunt obligați să rămână lângă ambarcațiune și să aștepte intervenția organizatorilor.