Schi Slalom Paralel Winter 2024

  • 0242 ALP SL WOM OPEN
  • 0243 ALP SL MEN OPEN

Telescaun Lupului

Sâmbătă 10 Februarie 10:30
Sport Manager:
Cristian Hanzu
Mobil:

Telescaun Lupului, Poiana Brasov

REGULI FIS - modificate și adaptate pentru Corporate Games

Întrecerile la această disciplină sportivă se vor desfăşura într-un sistem adaptat care presupune o coborâre de recunoaştere a pârtiei şi două manşe cronometrate electronic. 

ECHIPAMENT

Echipamentul trebuie să fie adecvat pentru această disciplină sportivă. Numărul de concurs oferit de organizatori trebuie purtat pe toată durata întrecerii.  Schiurile în bună stare de funcţionare şi prevăzute cu opritoare de siguranţă.

Căşti de potecţie obligatoriiSchi pass pentru competiţie oferit de organizatori.

ARTICOLUL 4. REGULI SPECIFICE

4.1. Probe, traseu, clasament.

4.1.1. Această disciplină sportivă presupune întreceri la individual masculin categoria – Open si feminin categoria – Open.

4.1.2. Traseul probelor va fi vizibil marcat cu porţi specifice întrecerii sportive şi amenajat cu zonă de start/sosire. Spre deosebire de Super G, proba de Paralel Slalom se va desfăşura pe două piste paralele, una roşie iar cealaltă albastră. La începutul fiecărei probe concurenţii au dreptul la o singură coborâre de recunoaştere, pe schiuri, în derapaj uşor, nu prin porţi sub formă de concurs. Cele trei urcări necesare desfăşurării probei (recunoaştere plus cele două manşe) vor fi asigurate de către organizatori.

4.1.3. Ordinea concurenţilor (perechilor) la start în prima manşă va fi stabilită prin tragere la sorţi, iar rezultatele obţinute vor determina ordinea în cea de-a doua manşă. Aşadar, concurenţii situaţi în prima jumătate a clasamentului rezultat după prima manşă vor lua startul primii, în ordinea inversă a celor mai buni timpi înregistraţi/validaţi, iar concurenţii situaţi în a doua jumătate a respectivului clasament, în ordinea celor mai buni timpi înregistraţi/validaţi.

4.1.4. Ordinea concurenţilor la start pentru ambele manşe va fi comunicată/afişată în zona de start cu 15 minute înainte de primul start al manşei respective. Cei care concurează în prima manşă pe traseul roşu, vor concura în a doua manşă pe traseul albastru şi invers.

4.1.5. Clasament. Poziţia concurentei/concurentului în clasamentul intermediar, va fi dată de rezultatul/timpul obţinut în prima manşă. Poziţia concurentei/concurentului în clasamentul final, va rezulta din însumarea timpilor obţinuţi şi validaţi în ambele manşe ale unei probe.

4.1.6. Participantii trebuie sa aiba minim varsta de 14 ani, acestia vor avea completat acordul parental inainte de inceperea competitiei.

4.2. Arbitrajul – va fi efectuat de către arbitrul de start, arbitrul de sosire, arbitrii judecători de porţi şi arbitrul cronometror. Coordonatorul sportiv supraveghează întreaga activitate.

4.2.1. Arbitrul de start – va fi prezent în zona de start pe parcursul întrecerii sportive; se va asigura că sunt respectate toate regulile specifice startului, precum şi detaliile organizatorice ale acestei activităţi; stabileşte situaţiile de start întârziat sau fals; raportează numele concurenţilor întârziaţi/neprezentaţi la start, cu starturi întârziate/false, precum şi alte încălcări ale regulamentului; verifică fişa probei, pe baza legitimaţiilor de participare şi a actelor de identitate ale concurenţilor prezenţi, dacă este cazul; comunică cu ceilalţi arbitrii.

4.2.2. Arbitrul de sosire – este prezent în zona de sosire pe parcursul întrecerii sportive; se va asigura că este respectat regulamentul, intrarea şi ieşirea din zona de sosire; supraveghează cronometrarea şi publicul din zonă; comunică cu ceilalţi arbitrii. Linia de sosire va fi marcată vizibil şi trebuie trecută pe ambele schiuri, pe unul singur sau oricum în caz de cădere în imediata vecinătate a acesteia.

4.2.3. Arbitrul judecător de poartă – supraveghează trecerea regulamentară a concurenţilor prin porţi în zona repartizată; completează fişa de control pe care o predă cronometrorului după fiecare manşă; se asigură că numerotarea şi marcarea porţilor se face la timp; comunică situaţiile neprevăzute.

4.2.4. Cronometrorul – coordonează starturile, asigură cronometrarea şi analizează fişele de control; decide intervalele între starturi; înregistrează rezultatele obţinute de concurenţi după prima manşă şi în funcţie de acestea stabileşte ordinea starturilor (perechilor) în cea de-a doua manşă; comunică mai ales cu zona de start dar şi cu ceilalţi arbitrii.

4.2.5. Neprezentarea la start în timp util a unui concurent se penalizează cu 15 secunde adiţionale la timpul obţinut în manşa respectivă. Obligatoriu, concurentul în cauză, va concura ultimul, la maxim un minut după ultimul start programat.

4.2.6. Sunt considerate greşeli şi abateri de la prezentul regulament următoarele: startul greşit; schimbarea traseului; încălecarea sau ratarea unei porţi; virajul executat prin exteriorul porţilor; abandonul cursei. Comiterea uneia din aceste greşeli duce la descalificarea concurentului din manşa respectivă şi implicit din proba respectivă.

4.2.7. Dacă un concurent este descalificat în prima manşă, acesta nu va fi programat pentru start în manşa a doua.

4.2.8. Pentru orice nelămurire sau nemulţumire care face referire la întrecerea sportivă, cei în cauză se vor adresa arbitrilor sau oficialilor, singurii în măsură să lămurească şi să decidă.

4.3. Echipamentul concurenţilor trebuie să fie adecvat pentru această disciplină sportivă. Numărul de concurs oferit de organizatori la Super Centre trebuie purtat pe toată durata întrecerii şi predat după manşa a doua a fiecărei probe în zona de sosire. Căştile de protecţie, beţele şi clăparii sunt obligatorii, schiurile cu legături în stare bună de funcţionare şi prevăzute cu opritoare de siguranţă, iar ochelarii specifici recomandaţi.

4.4. Pentru motive bine întemeiate (abateri de la regulament, situații de pericol, condiții meteo nefavorabile, defecțiuni tehnice etc.) arbitrii/organizatorii pot decide amânarea, întreruperea sau reluarea unei probe. În situaţii speciale, arbitrii/oficialii pot decide repetarea unei curse (re-run).