Alergare P4S

Descriere

Reguli

IAAF modificate şi adaptate pentru Corporate Games

Probe

400m pentru fete şi 800m baieti

Individual, feminin şi masculin, clasele V-VI si respectiv VII-VIII.

Start grupat, din picioare şi cronometrare manuala.

Echipament

Echipamentul concurenţilor trebuie să fie adecvat pentru alergare pe pistă sintetică (fara pantofi cu cuie), iar numerele de concurs sunt oferite de organizatori.

Regulament

ARTICOLUL 4. REGULI SPECIFICE

4.1. Probe, traseu.

4.1.1. În funcţie de distanță, vârstă și gen, probele specifice acestei întreceri sportive sunt: 400m fete si 800m baieti, start din picioare

4.1.2. Traseul probelor de alergare va fi pe pista de atletism, dotat cu zonă de start/sosire. Adresa locației, precum şi descrierea acesteia, va fi adusă la cunoştinţa participanţilor cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de începerea competiţiei.

4.1.3. În cazul în care numarul de participanţi nu este suficient pentru a desfăşura o anumită probă, organizatorii îşi rezervă dreptul de a anula respectiva probă sau de a comasa la start şi implicit în cursă, concurenţi din categorii de vârstă diferite.

4.2. Arbitrajul

4.2.1. Înainte de începerea întrecerii sportive, arbitrii vor verifica fişa probei și pe baza legitimaţiilor de participare şi a carnetelor de elev ale concurenţilor prezenţi vor efectua prezența și instructajul specific.

4.2.2. Raportul probei  este documentul în care sunt înregistrate toate datele tehnice referitoare la desfăşurarea probei. După încheierea întrecerii sportive, profesorii care insotesc echipelor au obligaţia să semneze acest document, pentru certificarea rezultatelor. În cazul în refuză sau omite să semneze, rezultatele finale vor fi cele anunţate de arbitrii.

4.2.3. Pentru motive bine întemeiate (abateri de la regulament, situații de pericol, condiții meteo nefavorabile, defecțiuni tehnice etc.) arbitrii/organizatorii pot decide amânarea, întreruperea şi reluarea unui probe.

4.2.4. Pentru orice nelămurire sau nemulţumire care face referire la întrecerea sportivă, cei în cauză se vor adresa arbitrilor sau oficialilor, singurii în măsură să lămurească şi să decidă.

4.2.5. Arbitrii de start/finish vor organiza şi controla plecarea în cursă si vor înregistra sosirea şi cronometrarea.

4.2.6. In probele individuale, neprezentarea la start, abandonul, lipsa numărului de pe tricou, descalificarea unui concurent, atrage după sine eliminarea acestuia din concurs.

4.2.7. Sunt considerate greşeli şi abateri de la prezentul regulament următoarele: startul greşit; părăsirea pistei; incomodarea intenționată a celorlalți concurenți; abandonul cursei. Comiterea uneia din aceste greşeli duce la descalificarea concurentului din proba respectivă.