BK3 Campionat

Descriere

REGULI FIBA - modificate și adaptate pentru Republik of Sports Liga de Baschet.

FORMAT
Întrecerile la această disciplină sportivă se vor desfăşura într-un sistem adaptat care să asigure participarea echipelor la cel puţin 6 meciuri. Durata unui meci va fi de 10 minute, timp efectiv de joc. Fiecare echipă are dreptul la un time-out de 30 secunde. Dimensiunea echipei (proba de masculin) trebuie să fie de 3 in teren şi minim 1 rezerva si maxim patru rezerve.

ECHIPAMENT
Jucătorii unei echipe trebuie să poarte maiouri/tricouri de aceeaşi culoare, numerotate şi pantofi sport care nu lasă urme pe teren.

Regulament

REGULI FIBA - modificate și adaptate pentru Republik of Sports  Liga de Baschet.

 

FORMAT

 

Întrecerile la această disciplină sportivă se vor desfăşura într-un sistem adaptat care să asigure participarea echipelor la cel puţin 6 meciuri. Durata unui meci va fi de 10 minute, timp efectiv de joc. Fiecare echipă are dreptul la un time-out de 30 secunde. Dimensiunea echipei (proba de masculin) trebuie să fie de 3 in teren şi minim 1 rezerva si maxim  patru rezerve.

 

ECHIPAMENT

Jucătorii unei echipe trebuie să poarte maiouri/tricouri de aceeaşi culoare, numerotate şi pantofi sport care nu lasă urme pe teren.

Regulament FIBA -  modificat și adaptat pentru Republik of Sports  Liga de Baschet.

 

Concept

Republik of Sports, parte a sistemului de competiţii sportive CORPORATE GAMES, atrage într-o manifestare sportivă unică participanţi din cadrul companiilor din România şi alte ţări, indiferent de forma de organizare juridică, număr de angajaţi etc. Conceptul nostru este “Open to all for the benefit of all!” şi se bazează pe caracterul de incluziune al tuturor categoriilor sociale, persoane cu dizabilităţi, fără nici o discriminare referitor la sex, religie etc.

ARTICOLUL 1. PARTICIPANŢII

1.1. Au drept de participare membrii societăţilor comerciale, guvernamentale şi ONG cu sediul în România, atât angajaţi cât şi parteneri de afaceri, acţionari, administratori, prieteni şi membrii ai familiei, în baza trimiterii formularului de înscriere şi achitării taxei de participare.

1.2. Fiind o competiţie destinată nivelului amator, sportivii legitimaţi la Federaţiile de specialitate în anul 2017 nu pot fi înscrişi la aceasta  întrecere sportiva. Descoperirea unor astfel de cazuri după începerea competiţiei, atrage automat eliminarea concurenţilor respectivi, fără returnarea taxei de participare.

1.3. Fişa de înscriere în competiţie se descarcă de pe siteul competiţiei selectând sportul ales şi apoi opţiunea Înregistrare. Societăţile participante pot înscrie un număr nelimitat de echipe.

1.4. Înscrierea echipelor/concurentilor la Republik of Sports  Liga de Baschet se va face prin completarea unei cereri de înscriere (Entry Form) care va cuprinde următoarele:

a) denumirea completă a societații comerciale reprezentate;

b) adresă, telefon/fax, e-mail, cont IBAN;

c) persoana de contact, nr. telefon, e-mail;

d) detaliile persoanelor înscrise la întrecerea sportivă respectivă: nume, prenume,  data naşterii, adresa completă, telefon mobil, adresa de email;

 

1.5. Fiecare concurent va putea intra în competiţie doar după înregistrare, pe baza confirmării de participare primită de la ASOCIATIA SPORTIVA CORPORATE GAMES, cărţii de identitate, a unei fotografii recente tip paşaport şi a unei adeverinţe medicale din care să rezulte ca este apt pentru efort fizic specific întrecerii sportive.

1.6. La începutul întrecerilor sportive şi oricând în timpul acestora, la cererea organizatorilor, concurenţii trebuie să prezinte un act de identitate cu poza si elementele de identificare personale.

ARTICOLUL 2. OFICIALII

2.1. Comitetul de conducere - este forul suprem al Republik of Sports Liga de Baschet, deciziile acestuia fiind definitive şi irevocabile; întruneşte Comisia de disciplină, însărcinată cu analizarea tuturor abaterilor disciplinare săvârşite cu prilejul desfăşurării competiţiei, pe teren şi în afara acestuia, a sesizărilor şi reclamaţiilor; aplică sancţiuni acolo unde este cazul; decide, după caz, eliminarea unui concurent sau echipe din competiţie, fără returnarea taxei de participare; decide referitor la eventualele modificări de regulament. Toate hotărârile Comitetului de conducere vor fi în conformitate cu prezentul regulament şi comunicate în timp util managerilor echipelor.

2.2. Observatorul competiţiei

La toate meciurile din cadrul Republik of Sports  Liga de Baschet, reprezentantul Asociatiei Sportive Corporate Games de la masa oficială reprezintă autoritatea supremă. Acesta veghează asupra bunei organizări şi desfăşurări a competiţiei, ia măsurile necesare în cazul apariţiei unor probleme sau abateri de la prezentul regulament, soluţionează după caz eventualele contestaţii, poate aplica sancţiuni.

2.3. Arbitrii

Toate meciurile vor  beneficia de arbitraj profesionist, asigurat prin intermediul Asociatiei Sportive Corporate Games. Întrecerile sportive se vor desfăşura în conformitate cu “Regulamentul Federaţiei de Specialitate” modificate și adaptate pentru  Republik of Sports Liga de Baschet.

 

ARTICOLUL 3. REGULI GENERALE

3.1. Dupa inregistrare, schimbarea/completarea componenţei echipelor si/sau a unui participant, este posibilă doar cu informarea si cu acordul organizatorului. Desfăşurarea activităţilor specifice va fi afişată pe site-ul competiţiei, www.corporate-games.ro. Tot aici, fiecare concurent va putea vizualiza regulamentul,  precum şi alte informaţii care fac referire la programul orar, reguli, locaţii, sistem competiţional, modificări de ultimă oră etc.

3.2. Competitia se va desfăşura într-un sistem adaptat, cu fază preliminară, urmată de faza finală, care să asigure participarea echipelor la cel puţin 6 meciuri.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a decala, reprograma, amâna sau chiar anula intreaga competitie in urmatoarele situatii: numar insuficient de participanti inscrisi; conditii meteo nefavorabile; calamitati naturale; decrete guvernamentale cum ar fi doliu national; incertitudini referitoare la siguranta participantilor; defectiuni tehnice. Modificarile survenite ca urmare a unor astfel de situatii, vor fi aduse la cunostiinta participantilor in cel mai scurt timp posibil.

3.4. Locaţia stabilita pentru aceasta intrecere sportiva este Sala de sport a Academiei de Stinte Economice. Prezenţa este necesară cu cel puţin 15 de minute înainte de ora programată pentru startul meciurilor conform planificarii saptamanale, în vederea validării competitorilor, verificării echipamentului şi a unei bune organizări.

3.5. Contestaţiile pot fi făcute numai în scris, către arbitrul, observatorul competiţiei sau comitetul de conducere, înainte de startul întrecerii sportive sau în primele 15 minute după terminarea acesteia, împreună cu achitarea unei taxe de 100 lei. În formularea acestora, trebuie să se facă referire în mod clar și explicit la articolul/subarticolul din prezentul regulament și la situația contestată. Contestațiile vor fi soluţionate după caz de către Observatorul întrecerii sportive sau de către Comitetul de conducere. Indiferent de rezultatul contestaţiei, taxa nu se returnează.

3.6. Sancţiuni şi situaţii interzise

3.6.1. Sancțiunile pot fi aplicate de către oficiali înainte, în timpul şi după terminarea întrecerilor sportive. Substituirea de persoană, comportamentul nesportiv, necivilizat sau folosirea unui limbaj neadecvat, neprezentarea sau întârzierea la locaţia sportivă, refuzul de a începe sau de a continua meciul, se poate sancţiona cu avertisment, depunctare, pierdere prin forfeit (0 puncte), suspendarea şi chiar eliminarea din competiţie a celor în cauză.

3.6.2. La cererea unei echipe, pe motive intemeiate, organizatorul poate amana sau reprograma un meci in urmatoarele conditii: echipa solicitanta trebuie sa instinteze organizatorul (mail, fax, cerere scrisa) cu cel putin cinci zile inainte de data in care meciul este planificat; ambele echipe confirma (mail, fax, notificare scrisa) ca  sunt de accord cu ziua si ora la care respectivul meci a fost reprogramat; echipa solicitanta trebuie sa achite integral costurile necesare inchirierii salii, arbitrajului si serviciilor de asistenta medicala.

3.6.3. Pentru alte situaţii neprecizate în prezentul regulament, organizatorii pot aplica aceleaşi sau alte sancţiuni, respectând totodată Regulamentul Federaţiei de Specialitate.

3.6.4. Participarea la întrecerile sportive sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor halucinogene este strict interzisă. De asemenea, fumatul și consumul de alcool în incinta bazelor/locațiilor sportive, sunt interzise.

3.7. Managerul echipei este reprezentantul desemnat pentru intermedierea relației cu organizatorii, cu arbitrii și cu membrii propriei echipe. Acesta are sarcina de a confirma lotul care va reprezenta compania și de a se asigura de respectarea obligațiilor ce rezultă din calitatea de echipă participantă la această competiție.
Managerul poate avea și calitatea de antrenor, căpitan sau concurent. Pentru a avea acces în locaţia sportivă, managerul sau antrenorul trebuie să fie înregistraţi şi să se afle permanent în posesia legitimaţiei de participare valabile.

ARTICOLUL 4. REGULI SPECIFICE

4.1. Timpul de joc, dimensiune echipa, teren, schimbul de jucători, echipament.

4.1.1. Durata unui meci va fi de 10 minute, timp efectiv de joc. Fiecare echipă are dreptul la un time-out de 30 secunde.

4.1.2. Dimensiunea echipei trebuie să fie de minim 3 jucatori in teren şi minim o rezerva sau maxim 5 rezerve. O echipă nu poate începe un meci cu mai puţin de trei jucători în teren, în caz contrar aceasta va pierde prin forfeit.

4.1.3. Dimensiunea si marcajele terenului vor fi identice cu cele specifice unei jumatati de teren pentru baschet, cu un singur cos.

4.1.4. Schimbul de jucători este nelimitat si posibil doar cu permisiunea arbitrilor într-un moment de întrerupere al meciului.

4.1.5. Echipamentul jucătorilor unei echipe trebuie să fie uniform, cu șorturi, tricouri/maieuri de aceiaşi culoare, vizibil inscripționate cu numere atat pe spate cat si pe fata echipamentului și pantofi sport care nu lasă urme pe podea. Schimbarea maieurilor/tricorilor între membrii unei echipe, precum și portul aceluiași număr, constituie abateri de la regulament. Conform planificării, prima echipă înscrisă în foaia de joc (echipa locală), va purta maieuri de culoare deschisă (preferabil albe), iar a doua echipă înscrisă (echipa vizitatoare), va purta maieuri de culoare închisă. In cazul in care echipamentul ambelor echipe este similar, arbitrii pot decide utilizarea de maieuri de departajare.

4.2. Arbitrajul

4.2.1. Înainte de începerea meciurilor, arbitrii (principal si secund) vor completa/verifica foaia de joc, pe baza legitimaţiilor de participare şi a actelor de identitate ale jucătorilor prezenţi. Acest document poate fi completat și de managerii sau căpitanii echipelor.

4.2.2. Fişa de scor  este documentul în care sunt înregistrate toate datele tehnice referitoare la desfăşurarea meciului. După încheierea meciurilor, căpitanii de echipă au obligaţia să semneze fişa de scor, pentru certificarea rezultatului. În cazul în care un căpitan de echipă refuză sau omite să semneze fişa de scor, scorul final va fi cel anunţat de arbitru.

4.2. Desfasurarea jocului.

4.2.1. În jocul de baschet 3 la 3, mingea este jucată numai cu mâna/mâinile şi poate fi pasată, aruncată, atinsă, rostogolită şi driblată în orice direcţie, în limitele regulilor specifice FIBA. Un contact neintenţionat sau o atingere accidentală a mingiei cu oricare parte a corpului, nu constituie o abatere.

4.2.2. Echipa care castiga tragerea la sorti poate alege posesia la inceputul meciului. Dupa fiecare cos marcat, posesia se schimba.

4.2.3. Aruncarea la coş începe, când jucătorul iniţiază o mişcare continuă normală, care precede lansarea mingiei spre coş şi, după aprecierea arbitrului, reprezintă începutul încercării de a înscrie. Acţiunea se termină când mingea a părăsit mâna/mâinile jucătorului şi în cazul unei aruncări din săritură când ambele picioare ale jucătorului au revenit pe teren.

4.2.4. Jocul pasiv in incercarea de a marca este considerat abatere de la regulament si se sanctioneaza cu pierderea posesiei pentru echipa in cauza. Echipa aflata in posesia mingiei trebuie sa aiba o incercare de aruncare la cos in maxim 12 secunde. Jucătorul care încearcă sa marcheze, poate avea braţul/braţele sale blocate de un adversar şi chiar dacă acest lucru îl împiedica să finalizeze aruncarea, el va fi considerat că a făcut o încercare reală de aruncare la coş din acţiune. În acest caz nu este esenţial ca mingea să parăsească mâna/mâinile jucătorului.

4.2.5. Intrarea in posesia mingiei, mentinerea posesiei.

4.2.5.1. Posesia castigata prin tragere la sorti sau cea oferita de arbitru ca urmare a unei intreruperi, va incepe cu schimbul de minge dintre aparator si atacant, in afara semicercului si in extremitatea terenului. In ambele situatii, cronometrul porneste atunci cand jucatorul atacant primeste mingea oferita de adversar, in maxim 3 secunde dupa fluierul arbitrului.

4.2.5.2. Dupa un cos valabil, un jucator al echipei aflate in aparare va intra neincomodat de adversar in posesia mingiei si va relua jocul dribland sau pasand in exteriorul semicercului, moment in care se va considera ca echipa respectivului jucator a trecut in ofensiva si poate incerca marcarea unui cos.

4.2.5.3. Dupa o aruncare ratata sau o ultima aruncare libera ratata, mingea ramane in joc, iar echipa aflata in ofensiva poate incerca sa mentina posesia si marca cos din interiorul semicercului. Daca echipa aflata in aparare intra in posesie, jucatorul recuperator trebuie sa scoata mingea in afara semicercului, dribland regulamentar sau pasand.

4.2.5.4. Dupa o interceptie sau o deposedare regulamentara, mingea trebuie scoasa in afara semicercului, moment in care respectiva echipa poate incerca sa marcheze.

4.2.5.5. Un jucator este considerat „in afara semicercului” cand ambele picioare ale acestuia se afla pe sol, in afara liniei care marcheaza respectiva zona. Nu se aplica restrictiile care fac referire la stationarea sau deplasarea regulamentara a unui jucator fara minge, in interiorul semicercului.

4.2.6. Marcarea unui coş.

4.2.6.1.  Marcarea unui cos se consideră reuşită atunci când o minge aruncata regulamentar intră în coş pe deasupra inelului şi rămâne în plasa sau trece prin ea. Mingea este considerată în coş chiar dacă numai o mică parte a ei este în interiorul inelului şi sub nivelul părţii superioare a acestuia.

4.2.6.2. Un coş reuşit este atribuit echipei aflate in ofensiva şi se punctează după cum urmează: din aruncare liberă – un (1) punct;  din interiorul semicercului – un (1) punct; din exteriorul semicercului - doua (2) puncte.

4.2.6.3. Dacă un jucător al echipei aflate in aparare, in interiorul semicercului, castiga posesia si incearca sau chiar înscrie deliberat fara ca mingea sa paraseasca respectiva zona, coşul marcat nu contează iar posesia va fi oferita echipei adverse.

4.2.7. Faulturi si penalizari.

4.2.7.1. O echipa  se afla in situatia de „penalizare 7” daca jucatorii acesteia au comis 7 faulturi. Incepand cu faultul numarul 8, echipa adversa beneficiaza de doua aruncari libere, indiferent de zona unde se comite abaterea.

4.2.7.2. O echipa  se afla in situatia de „penalizare 10” daca jucatorii acesteia au comis 10 faulturi. Incepand cu faultul numarul 11, echipa adversa beneficiaza de trei aruncari libere plus posesia, indiferent de zona unde se comite abaterea.

4.2.7.3. Daca un jucator comite fault in momentul in care adversarul arunca la cos din afara semicercului, echipa aflata in ofensiva primeste doua aruncari libere. Daca abaterea se produce in interiorul semicercului, echipa aflata in ofensiva primeste una aruncare libera. In ambele situatii, daca din aruncare, atacantul reuseste totusi sa marcheze (cos valabil), echipa acestuia va beneficia de inca o aruncare libera.

4.2.7.4. Oricare jucator aflat in teren in momentul comiterii unui fault, poate executa aruncarile libere, chiar daca infractiunea nu s-a produs asupra acestuia.

4.2.7.5. Daca un jucator comite fault dar nu in momentul in care adversarul arunca la cos, iar echipa sa nu se afla in situatie de penalizare, arbitrul va intrerupe meciul si va oferi posesia echipei adverse (vezi 4.2.5.1.).

4.2.7.5. Greselile personale nu vor fi contabilizate. Un jucator poate fi eliminat daca, in mod intentionat comite un fault dur sau se afla in una din situatiile prevazute la art. 3.5. din prezentul regulament. In aceasta situatie, echipa ramane in inferioritate pana la finalul jocului.  O echipa nu poate continua jocul cu mai putin de trei jucatori ( vezi articolul 4.1.2)

4.2.8. Pentru alte situatii neprecizate, se vor aplica regulile oficiale ale FIBA.

 

ARTICOLUL 5. SISTEMUL COMPETIŢIONAL – este conceput astfel încât la finalul competiţiei, validarea şi centralizarea rezultatelor (preliminare/finale) să genereze clasamente in functie de numarul de echipe inscrise.

5.1. Clasamentul preliminar– va fi stabilit în funcţie de rezultatele obţinute de echipe în faza preliminară care urmeaza sa se desfasoare in perioada 7 martie 2017 – aprilie 2017. In aceasta perioada, fiecare echipa isi va disputa etapele conform planificarii stabilite de catre organizatori.

5.1.1. Repartizarea echipelor se va stabili in ordine alfabetica, iar poziţia în clasament prin adunarea punctelor obţinute în această fază a întrecerii sportive.

 

5.1.2. Pentru un meci/o partidă din cadrul acestei etape o echipă poate obține următoarele puncte: 4 pentru victorie; 2 pentru egal; 1 pentru înfrângere; 0 pentru neprezentare.

5.1.3. În caz de egalitate la puncte după încheierea etapei preliminare, clasamentul se va stabili prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii de departajare:

a. rezultatele directe dintre echipele cu număr egal de puncte;

b. coșaverajul superior înregistrat în întâlnirile directe ale echipelor cu număr egal de puncte;

c. numărul superior de coșuri marcate în întâlnirile directe ale echipelor cu număr egal de puncte;

d. coșaverajul superior înregistrat în toate întâlnirile;

e. numărul superior de coșuri marcate în toate întâlnirile;

f. numărul inferior de greseli personale comise;

g. alte criterii.

5.2. Clasamentul  final - va fi stabilit în funcţie de rezultatele obţinute de fiecare echipa calificata in faza finala. Aceasta faza se va desfasura in perioada lunii aprilie.

În caz de egalitate la puncte (sistem programat tip turneu) se vor aplica criteriile de departajare precizate la art. 5.1.3.

5.3. Ocupanţii primelor trei locuri vor primii medalii, iar ocupantii locurilor 4-8 diplome. Acordarea medaliilor va avea loc în cadrul unei ceremonii de premiere, după omologarea şi centralizarea rezultatelor. Medaliile se acordă personal. În cazul în care câştigătorul nu se prezintă la festivitatea de premiere, acesta poate face o cerere de trimitere a medaliei prin poştă, contra unei taxe de 10 lei. O medalie pierdută poate fi înlocuită contra unei taxe suplimentare de 100 lei.

ARTICOLUL 6. reguli speciale REPUBLIK OF SPORTS LIGA DE BASCHET

6.1. Pentru motive bine întemeiate, organizatorii îşi rezervă dreptul de a respinge cererea de înscriere a unui concurent, unei echipe sau companii.

6.2. Pentru buna desfăşurare a competiţiei, organizatorii pot aduce completări și modificări prezentului regulament, inclusiv sistemului competiţional. Orice modificare ulterioară publicării prezentului regulament, va fi adusă la cunoştinţa participanţilor în cel mai scurt timp.

6.3. Pentru menținerea integrității fizice și neafectarea stării de sănătate, organizatorii recomandă efectuarea unui control medical înainte de competiţie și îi atenționează pe concurenți în ceea ce privește autoevaluarea nivelului de pregătire, situațiilor de risc specifice sportului competițional și modului de abordare al acestora, astfel încât elementul de pericol să fie cât mai limitat. Concurenții consimt ca, în cazul unui eveniment nedorit survenit din vină personală în timpul disputării unei probe din cadrul competiţiei, să nu formuleze nici o pretenţie sau plângere împotriva organizatorilor competiției.

6.4. Înscrierea în Republik of Sports Liga de Baschet și participarea la întrecerile sportive desfășurate sub licența acestei competiții, presupun angajamentul implicit al concurenților de a accepta și respecta prezentul regulament.

6.5. Prin înscrierea în sistemul Republik of Sports Liga de Baschet, se consideră că participanții sunt implicit de acord:

  • să cedeze organizatorilor, ASOCIATIA SPORTIVA CORPORATE GAMES, toate drepturile asupra imaginii (singur(ă) și/sau în grup), statică sau în mișcare, din perioada desfașurării evenimentului;
  • să recunoască dreptul organizatorilor, ASOCIATIA SPORTIVA CORPORATE GAMES, de a înregistra și utiliza datele personale (nume, date biografice, date de contact, înfățișare, voce și performanțe), prin intermediul oricărui suport media (inclusiv audio, foto și video), în scopul prezentării și prelucrării rezultatelor, al promovării Republic of Sports Liga de Baschet  și al oricăror evenimente desfașurate în legătură cu acest sistem;
  • să nu aibă pretenții materiale sau de orice altă natură împotriva ASOCIATIEI SPORTIVE CORPORATE GAMES, în legătură cu exercitarea de către acestea a drepturilor precizate mai sus.

NOTA : Orice reproducere/folosire a prezentului regulament, parțială sau în totalitate se poate face doar cu acordul scris al ASOCIATIEI SPORTIVE CORPORATE GAMES.

 

01.04.2017