Cupa celor 5 etaje

Descriere

Proba individuala masculin, feminin, Open si 30+

Start  individual la intervale de 1 minut.si cronometrare manuala.

 

Regulament

ARTICOLUL 4. REGULI SPECIFICE

4.1. Probe, traseu.

4.1.1. Se vor urca 5 etaje in cadrul cladirilor de birouri aferente fiecarei companii.

4.1.2. Traseul probelor de alergare va fi pe scarile din interiorul cladirilor de birouri, dotat cu zonă de start - parter/sosire - etajul 5, puncte de control, zonă/zone de hidratare la etajele 3,4,5, asistenţă medicală. 

4.1.3. În cazul în care numarul de participanţi nu este suficient pentru a desfăşura o anumită probă, organizatorii îşi rezervă dreptul de a anula respectiva probă sau de a comasa la start şi implicit în cursă, concurenţi din categorii de vârstă diferite.

4.2. Arbitrajul

4.2.1. Înainte de începerea întrecerii sportive, arbitrii vor verifica fişa probei și pe baza actelor de identitate ale concurenţilor prezenţi vor efectua prezența și instructajul specific.

4.2.2. Raportul probei  este documentul în care sunt înregistrate toate datele tehnice referitoare la desfăşurarea probei. După încheierea întrecerii sportive, căpitanii echipelor au obligaţia să semneze acest document, pentru certificarea rezultatelor. În cazul în refuză sau omite să semneze, rezultatele finale vor fi cele anunţate de arbitrii.

4.2.3. Pentru motive bine întemeiate (abateri de la regulament, situații de pericol, condiții meteo nefavorabile, defecțiuni tehnice etc.) arbitrii/organizatorii pot decide amânarea, întreruperea şi reluarea unui probe.

4.2.4. Pentru orice nelămurire sau nemulţumire care face referire la întrecerea sportivă, cei în cauză se vor adresa arbitrilor sau oficialilor, singurii în măsură să lămurească şi să decidă.

4.2.5. Arbitrii de start vor organiza şi controla plecarea în cursă, arbitrii de traseu vor verifica trecerea concurenţilor, iar arbitrii de finish vor înregistra sosirea şi cronometrarea.

4.2.6. Concurenții ajunși la sosire vor elibera zona cât se poate de repede și vor folosi alt set de scari pentru a lăsa loc concurenților următori.

4.2.7. Depășirea este permisă: concurenţii mai lenți trebuie să facă loc concurenţilor mai rapizi

4.2.8. In probele individuale, neprezentarea la start, abandonul, lipsa numărului de pe tricou, parcurgerea a cate 2 trepte sau mai mult, atrage după sine eliminarea acestuia din concurs.

4.2.9. Sunt considerate greşeli şi abateri de la prezentul regulament următoarele: startul greşit; urcarea a cate 2 trepte sau mai multe; nerespectarea traseului; incomodarea intenționată a celorlalți concurenți; abandonul cursei. Comiterea uneia din aceste greşeli duce la descalificarea concurentului din proba respectivă.

 

4.3. Echipamentul concurenţilor trebuie să fie adecvat pentru alergare, adidasi, sort, tricou. Numărul de concurs oferit de organizatori trebuie purtat pe toată durata întrecerii şi predat după probă în zona de sosire.

4.4. La această întrecere sportivă nu există fază preliminară.