Fotbal 6 Campionat

Descriere

Fotbal în 6 REGULI FMR – modificate și adaptate pentru Republik of Sports Liga de Fotbal. Întrecerile la această disciplină sportivă se vor desfăşura într-un sistem adaptat care să asigure participarea echipelor la cel puţin 6 meciuri. Fiecare meci este compus din două reprize a câte 15 minute cu 3 minute pauză între ele. În caz de egalitate la finalul meciului, echipele vor executa alternativ câte 3 lovituri de departajare. Fiecare echipă are dreptul la un time-out de 60 secunde/repriză. ECHIPAMENT Echipamentul echipelor trebuie să fie adecvat sezonului, uniform, personalizat, cu numere diferite, vizibil imprimate pe spatele tricourilor sau maiourilor. Încălţămintea trebuie să fie adecvată jocului pe teren de iarbă sintetic, fără crampoane. Echipamentul portarului trebuie să fie diferit de cel al coechipierilor din teren. Apărătorile sunt permise şi recomandate. Numarul de echipe inscrise este limitat.

Regulament

REGULI FMR – modificate și adaptate pentru Republik of Sports Liga de Fotbal. CONCEPT Republik of Sports, parte a sistemului de competiţii sportive CORPORATE GAMES, atrage într-o manifestare sportivă unică participanţi din cadrul companiilor din România şi alte ţări, indiferent de forma de organizare juridică, număr de angajaţi etc. Conceptul nostru este “Open to all for the benefit of all!” şi se bazează pe caracterul de incluziune al tuturor categoriilor sociale, persoane cu dizabilităţi, fără nici o discriminare referitor la sex, religie etc. REGULAMENT FMR – modificat şi adaptat pentru Republik of Sports Liga de Fotbal. ARTICOLUL 1. PARTICIPANŢII 1.1. Au drept de participare membrii societăţilor comerciale, guvernamentale şi ONG cu sediul în România, atât angajaţi cât şi parteneri de afaceri, acţionari, administratori, prieteni şi membrii ai familiei, în baza trimiterii formularului de înscriere şi achitării taxei de participare. 1.2. Fiind o competiţie destinată nivelului amator, sportivii legitimaţi la Federaţiile de specialitate în anul 2017 nu pot fi înscrişi la aceasta întrecere sportiva. Descoperirea unor astfel de cazuri după începerea competiţiei, atrage automat eliminarea concurenţilor respectivi, fără returnarea taxei de participare. 1.3. Fişa de înscriere în competiţie se descarcă de pe siteul competiţiei selectând sportul ales şi apoi opţiunea Înregistrare. Societăţile participante pot înscrie un număr nelimitat de echipe. 1.4. Înscrierea echipelor la Republik of Sports Liga de Fotbal se va face prin completarea unei cereri de înscriere (Entry Form) care va cuprinde următoarele: a) denumirea completă a societații comerciale reprezentate; b) adresă, telefon/fax, e-mail, cont IBAN; c) persoana de contact, nr. telefon, e-mail; d) detaliile persoanelor înscrise la întrecerea sportivă respectivă: nume, prenume, data naşterii, adresa completă, telefon mobil, adresa de email; 1.5. Fiecare concurent va putea intra în competiţie doar după înregistrare, pe baza confirmării de participare primită de la ASOCIATIA SPORTIVA CORPORATE GAMES, a unei adeverinţe medicale din care să rezulte ca este apt pentru efort fizic specific întrecerii sportive. 1.6. La începutul întrecerilor sportive şi oricând în timpul acestora, la cererea organizatorilor, concurenţii trebuie să prezinte un act de identitate cu poza si elementele de identificare personale. ARTICOLUL 2. OFICIALII 2.1. Comitetul de conducere - este forul suprem al Republik of Sports Liga de Fotbal, deciziile acestuia fiind definitive şi irevocabile; întruneşte Comisia de disciplină, însărcinată cu analizarea tuturor abaterilor disciplinare săvârşite cu prilejul desfăşurării competiţiei, pe teren şi în afara acestuia, a sesizărilor şi reclamaţiilor; aplică sancţiuni acolo unde este cazul; decide, după caz, eliminarea unui concurent sau echipe din competiţie, fără returnarea taxei de participare; decide referitor la eventualele modificări de regulament. Toate hotărârile Comitetului de conducere vor fi în conformitate cu prezentul regulament şi comunicate în timp util managerilor echipelor. 2.2. Observatorul competiţiei La toate meciurile din cadrul Republik of Sports Liga de Fotbal, reprezentantul Asociatiei Sportive Corporate Games de la masa oficială reprezintă autoritatea supremă. Acesta veghează asupra bunei organizări şi desfăşurări a competiţiei, ia măsurile necesare în cazul apariţiei unor probleme sau abateri de la prezentul regulament, soluţionează după caz eventualele contestaţii, poate aplica sancţiuni. 2.3. Arbitrii Toate meciurile vor beneficia de arbitraj profesionist, asigurat prin intermediul Asociatiei Sportive Corporate Games. Întrecerile sportive se vor desfăşura în conformitate cu “Regulamentul Federaţiei de Specialitate” modificate și adaptate pentru Republik of Sports Liga de Fotbal. ARTICOLUL 3. REGULI GENERALE 3.1. După înregistrare, schimbarea/completarea componenţei echipelor sau a unui participant înregistrat în sistemul de urmărire a competiţiei, SFL, este posibilă doar cu informarea si accordul organizatorului. Desfăşurarea activităţilor specifice, va fi afişată pe siteul competiţiei. Tot aici, fiecare concurent va putea vizualiza regulamentul, precum şi alte informaţii care fac referire la programul orar, reguli, locaţii, sistem competiţional, modificări de ultimă oră etc. 3.2. Competitia se va desfăşura într-un format adaptat, cu etapă preliminară, urmată de etapa finala, care să asigure participarea echipelor la cel puţin 6 meciuri. 3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a decala, reprograma, amâna sau chiar anula intreaga competitie in urmatoarele situatii: numar insuficient de participanti inscrisi; conditii meteo nefavorabile; calamitati naturale; decrete guvernamentale; incertitudini referitoare la siguranta participantilor; defectiuni tehnice. Modificarile survenite ca urmare a unor astfel de situatii, vor fi aduse la cunostiinta participantilor in cel mai scurt timp posibil. 3.4. Locaţia stabilita pentru aceasta intrecere sportiva – CS Dinamo Bucuresti. Prezenţa este necesară cu cel puţin 30 de minute înainte de ora programată pentru startul meciurilor conform planificarii saptamanale, în vederea validării competitorilor, verificării echipamentului şi a unei bune organizări. 3.5. Contestaţiile pot fi făcute numai în scris, către arbitrul, observatorul competiţiei sau comitetul de conducere, înainte de startul întrecerii sportive sau în primele 15 minute după terminarea acesteia, împreună cu achitarea unei taxe de 100 lei. În formularea acestora, trebuie să se facă referire în mod clar și explicit la articolul/subarticolul din prezentul regulament și la situația contestată. Contestațiile vor fi soluţionate după caz de către Observatorul întrecerii sportive sau de către Comitetul de conducere. Indiferent de rezultatul contestaţiei, taxa nu se returnează. 3.6. Sancţiuni şi situaţii interzise 3.6.1. Sancțiunile pot fi aplicate de către oficiali înainte, în timpul şi după terminarea întrecerilor sportive. Substituirea de persoană, comportamentul nesportiv, necivilizat sau folosirea unui limbaj neadecvat, neprezentarea sau întârzierea la locaţia sportivă, refuzul de a începe sau de a continua meciul, se poate sancţiona cu avertisment, depunctare, pierdere prin forfeit (0 puncte), suspendarea şi chiar eliminarea din competiţie a celor în cauză. 3.6.2. La cererea unei echipe, pe motive intemeiate, organizatorul poate amana sau reprograma un meci in urmatoarele conditii: echipa solicitanta trebuie sa instinteze organizatorul (mail, fax, cerere scrisa) cu cel putin cinci zile inainte de data in care meciul este planificat; ambele echipe confirma (mail, fax, notificare scrisa) ca sunt de acord cu ziua si ora la care respectivul meci a fost reprogramat; echipa solicitanta trebuie sa achite integral costurile necesare inchirierii salii, arbitrajului si serviciilor de asistenta medicala. 3.6.3. Pentru alte situaţii neprecizate în prezentul regulament, organizatorii pot aplica aceleaşi sau alte sancţiuni, respectând totodată Regulamentul Federaţiei de Specialitate. 3.6.4. Participarea la întrecerile sportive sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor halucinogene este strict interzisă. De asemenea, fumatul și consumul de alcool în incinta bazelor/locațiilor sportive, sunt interzise. 3.7. Managerul echipei este reprezentantul desemnat pentru intermedierea relației cu organizatorii, cu arbitrii și cu membrii propriei echipe. Acesta are sarcina de a confirma lotul care va reprezenta compania și de a se asigura de respectarea obligațiilor ce rezultă din calitatea de echipă participantă la această competiție. Managerul poate avea și calitatea de antrenor, căpitan sau concurent. Pentru a avea acces în locaţia sportivă, managerul sau antrenorul trebuie să fie înregistraţi şi să se afle permanent în posesia legitimaţiei de participare valabile. ARTICOLUL 4. REGULI SPECIFICE 4.1. Categorii, durată, dimensiune echipă, schimbări, căpitanul de echipă. 4.1.1. Această disciplină sportivă presupune întreceri la masculin categoria – Open. Fiecare meci este compus din două reprize a câte 15 minute cu 3 minute pauză între ele. 4.1.2. Echipa standard trebuie să fie formată din 6 jucători (un portar şi 5 jucători de câmp) şi maxim 12 rezerve. O echipă nu poate începe sau continua un meci cu mai puţin de 4 jucători, situaţie în care aceasta va pierde cu (0 – 3). Dacă diferenţa de scor în momentul întreruperii este mai mare de 3 goluri în favoarea echipei desemnate câştigătoare „la masa verde”, va fi consemnat rezultatul din teren. 4.1.3. Atât în timpul disputării meciului cât şi în momentele de întrerupere, schimbările (nelimitate) sunt permise doar în zona de desemnată pentru această activitate (mijlocul terenului, în faţa propriei bănci de rezerve), cu aprobarea arbitrilor. Rezervele trebuie să fie trecute și să se regăsească în foaia de joc. Un jucător de câmp poate înlocui portarul doar atunci când acesta din urmă a fost eliminat sau nu mai poate continua jocul. În această situaţie, meciul trebuie să fie oprit iar arbitrul va nota respectiva înlocuire. 4.1.4. Căpitanul echipei este jucătorul care poartă banderola şi asigură comunicarea cu arbitrul. Dacă este înlocuit, eliminat sau nu mai poate continua jocul, va preda banderola unui alt jucător aflat pe teren. 4.2. Arbitrajul 4.2.1. Înainte de începerea meciului, arbitrii vor completa/verifica foaia de joc, pe baza legitimaţiilor de participare şi a actelor de identitate ale concurenților prezenţi. Acest document poate fi completat şi de managerii sau căpitanii echipelor. 4.2.2. Raportul de joc este documentul în care sunt înregistrate toate datele tehnice referitoare la desfăşurarea meciului. După încheierea meciului, căpitanii echipelor au obligaţia să semneze acest document, pentru certificarea rezultatului. În cazul în refuză sau omite să semneze, rezultatul final va fi cel anunţat de arbitru. 4.2.3. Pentru motive bine întemeiate (abateri de la regulament, situații de pericol, condiții meteo nefavorabile, defecțiuni tehnice etc.) arbitrii/organizatorii pot decide amânarea, întreruperea sau reluarea unui meci. 4.2.4. Pentru orice nelămurire sau nemulţumire care face referire la întrecerea sportivă, cei în cauză se vor adresa arbitrilor sau oficialilor, singurii în măsură să lămurească şi să decidă. 4.3. Echipamentul Echipamentul echipelor trebuie să fie adecvat sezonului, uniform, personalizat, cu numere diferite vizibil imprimate pe spatele tricourilor sau maiourilor. Schimbul de tricouri între jucătorii unei echipe după completarea fişei de joc este interzis. Încălţămintea trebuie să fie adecvată jocului şi fără crampoane. Echipamentul portarului trebuie să fie diferit de cel al coechipierilor din teren. Apărătorile sunt permise şi recomandate. Jucătorilor nu le este permis sa joace având asupra lor ceasuri, bijuterii sau alte obiecte care ar putea pune în pericol integritatea fizică personală sau a celorlalţi jucători. 4.4. În faza preliminară, repartizarea echipelor pe tablou se va face prin tragere la sorţi. Aceasta va fi efectuată de către organizatori. Accederea în faza finala se va face în funcţie de rezultatele obţinute în meciurile preliminare. 4.5. Desfăşurarea jocului 4.5.1. Lovitura de începere este modalitatea prin care mingea(situata în mijlocul terenului), la semnalul arbitrului, este pusă în joc cu piciorul, spre terenul advers, la începutul jocului, după înscrierea unui gol, la începutul celei de-a doua reprize sau la inceputul reprizelor de prelungiri. Dintr-o lovitură de începere nu se poate înscrie direct gol. 4.5.2. Mingea este afară din joc dacă meciul a fost oprit de către arbitru, precum şi dacă a depăşit cu întreaga circumferinţă linia de poartă/de margine, pe sol/în aer. 4.5.3. Repunerea mingiei în joc se execută cu mâna de către portar, în situaţia de aut de poartă. Dacă mingea iese în aut de margine, aceasta va fi aşezată pe linia de margine şi repusă în joc cu piciorul în maxim 3 secunde. În ambele situaţii nu se poate înscrie gol direct. Dacă prin cele două tipuri de repunere descrise mingea intră în poarta adversă, fără să fie atinsă de un alt jucător, se va acorda lovitură de poartă. Dacă mingea intră în propria poartă, fără să fie atinsă de un alt jucător, se va acorda corner pentru echipa adversă. 4.5.4. Lovitura de colţ (corner) se execută cu piciorul şi se poate înscrie gol direct. 4.5.5. Distanţa pe care trebuie să o aibă adversarul la repuneri şi lovituri libere (directe sau indirecte) este de minim 5 m. Pentru executarea unor astfel de lovituri mingea trebuie să fie oprită, iar executantul nu trebuie sa atingă mingea a doua oara înainte ca aceasta să fie atinsă de un alt jucător. Dacă în urma unei lovituri libere indirecte, mingea intră în poarta adversă, fără să fie atinsă de un alt jucător, se va acorda lovitură de poartă. Dacă mingea intră în propria poartă, fără să fie atinsă de un alt jucător, se va acorda corner pentru echipa adversă. 4.5.6. Arbitrul va semnaliza lovitura liberă directă cu braţul drept poziţionat orizontal în direcţia echipei care urmează să execute, iar lovitura liberă indirectă cu braţul poziţionat vertical deasupra capului. Loviturile libere directe/indirecte se acordă de către arbitru atunci când acesta apreciază că se produc abateri de la regulamentul specific jocului de minifotbal. Lovitura de pedeapsă (penalti) este o lovitură liberă acordată pentru o abatere specifică comisă în interiorul careului porţii adverse şi se va executa cu mingia aşezată pe punctul de la 7 m. 4.5.7. Înscrierea unui gol valabil se produce atunci când mingea depăşeşte cu întreaga circumferinţă linia de poartă, pe sol sau în aer, între stâlpii porţii, iar arbitrul constată că nu s-a produs nici o abatere. Dacă mingia este în joc, portarul poate înscrie din suprafaţa propriei porţi, atât în poarta adversă cât şi în propria poartă, chiar şi prin aruncarea mingiei cu mâna. 4.5.8. Pasa intenţionată cu piciorul către propriul portar şi jucarea mingiei de către acesta cu mâna în propriul careu, se sancţionează cu acordarea unei lovituri libere indirecte pentru echipa adversă, executată de pe linia careului şi cât mai aproape de locul în care s-a comis abaterea. 4.5.9. Cu excepţia portarului în propriul careu, deposedarea sau încercarea de deposedare prin alunecare este interzisă şi se poate sancţiona cu lovitură liberă indirectă. După caz, sancţiunea poate fi însoţită de acordarea de cartonaş galben sau roşu. 4.6. Cartonaşele galbene şi roşii. 4.6.1. Cartonaşul galben/roşu se acordă de către arbitru atunci când acesta apreciază că se produce o anumită abatere de la regulamentul specific jocului de minifotbal (henţ, fault, lovire, comportament nesportiv etc.). Pentru motive bine întemeiate şi susţinute de regulament, cartonaşele galbene/roşii pot fi acordate şi jucătorilor/antrenorilor aflaţi pe banca de rezerve. 4.6.2. Cumulul de trei cartonaşe galbene în trei meciuri diferite, atrage suspendarea jucătorului în cauză pentru următorul meci. Ulterior ispăşirii sancţiunii, fiecare cartonaş galben nou încasat conduce la o noua suspendare pentru următorul meci. Cartonaşele galbene se anulează după faza preliminară. 4.6.3. Cumulul de două cartonaşe galbene în acelaşi meci atrage automat primirea cartonaşului roşu de către jucătorul în cauză. La aprecierea arbitrului, cartonaşul roşu poate fi acordat şi direct pentru infracţiuni specifice (fault sau hent intentionat în situaţie de ultim apărător, fault dur, lovire, comportament neadecvat etc.). În ambele situaţii, jucătorul sanctionat trebuie să părăsească terenul (propria echipă rămâne în inferioritate numerica până la sfârşitul meciului) şi este suspendat pentru următorul meci. 4.6.4. Dacă un jucător sancţionat cu cartonaş roşu refuză să părăsească terenul, propria echipă poate fi sancţionată cu pierderea meciului prin forfeit sau eliminată din competiţie. ARTICOLUL 5. SISTEMUL COMPETIŢIONAL – este conceput astfel încât la finalul competiţiei, validarea şi centralizarea rezultatelor (preliminare/finale) să genereze clasamentul final. 5.1. Clasamentul din faza preliminara – va fi stabilit în funcţie de rezultatele obţinute de echipe în aceasta faza care urmeaza sa se desfasoare in perioada 7 martie - aprilie. In aceasta perioada, fiecare echipa isi va disputa meciurile conform planificarii stabilite de catre organizatori. 5.1.1. Repartizarea echipelor pe tablou se va stabili prin tragere la sorţi iar poziţia în clasament prin adunarea punctelor obţinute în această fază a întrecerii sportive. 5.1.2. Pentru un meci/o partidă din cadrul acestei etape o echipă poate obține următoarele puncte: 4 pentru victorie; 2 pentru egal; 1 pentru înfrângere; 0 pentru neprezentare. 5.1.3. În caz de egalitate la puncte după încheierea fazei preliminare, clasamentul se va stabili prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii de departajare: a. rezultatele directe dintre echipele cu număr egal de puncte; b. golaverajul superior înregistrat în întâlnirile directe ale echipelor cu număr egal de puncte; c. numărul superior de goluri marcate în întâlnirile directe ale echipelor cu număr egal de puncte; d. golaverajul superior înregistrat în toate întâlnirile; e. numărul superior de goluri marcate în toate întâlnirile; f. numărul inferior de cartonase rosii primite; g. numărul inferior de cartonase galbene primite. 5.2. Clasamentul final - va fi stabilit în funcţie de rezultatele obţinute de fiecare echipa in faza finala. Aceasta faza se va desfasura in aprilie. În caz de egalitate la puncte (sistem programat tip turneu) se vor aplica criteriile de departajare precizate la art. 5.1.3. 5.3. Ocupanţii primelor trei locuri vor primii medalii iar ocupantii locurilor 4-8 diplome. Acordarea medaliilor va avea loc în cadrul unei ceremonii de premiere, după omologarea şi centralizarea rezultatelor. Medaliile se acordă personal. În cazul în care câştigătorul nu se prezintă la festivitatea de premiere, acesta poate face o cerere de trimitere a medaliei prin poştă, contra unei taxe de 10 lei. O medalie pierdută poate fi înlocuită contra unei taxe suplimentare de 100 lei. ARTICOLUL 6. REGULI SPECIALE REPUBLIK OF SPORTS LIGA DE FOTBAL 6.1. Pentru motive bine întemeiate, organizatorii îşi rezervă dreptul de a respinge cererea de înscriere a unui concurent, unei echipe sau companii. 6.2. Pentru buna desfăşurare a competiţiei, organizatorii pot aduce completări și modificări prezentului regulament, inclusiv sistemului competiţional. Orice modificare ulterioară publicării prezentului regulament, va fi adusă la cunoştinţa participanţilor în cel mai scurt timp. 6.3. Pentru menținerea integrității fizice și neafectarea stării de sănătate, organizatorii recomandă efectuarea unui control medical înainte de competiţie și îi atenționează pe concurenți în ceea ce privește autoevaluarea nivelului de pregătire, situațiilor de risc specifice sportului competițional și modului de abordare al acestora, astfel încât elementul de pericol să fie cât mai limitat. Concurenții consimt ca, în cazul unui eveniment nedorit survenit din vină personală în timpul disputării unei probe din cadrul competiţiei, să nu formuleze nici o pretenţie sau plângere împotriva organizatorilor competiției. 6.4. Înscrierea în Republik of Sports Liga de Fotbal și participarea la întrecerile sportive desfășurate sub licența acestei competiții, presupun angajamentul implicit al concurenților de a accepta și respecta prezentul regulament. 6.5. Prin înscrierea în sistemul Republik of Sports Liga de Fotbal, se consideră că participanții sunt implicit de acord:  să cedeze organizatorilor, ASOCIATIA SPORTIVA CORPORATE GAMES, toate drepturile asupra imaginii (singur(ă) și/sau în grup), statică sau în mișcare, din perioada desfașurării evenimentului;  să recunoască dreptul organizatorilor, ASOCIATIA SPORTIVA CORPORATE GAMES, de a înregistra și utiliza datele personale (nume, date biografice, date de contact, înfățișare, voce și performanțe), prin intermediul oricărui suport media (inclusiv audio, foto și video), în scopul prezentării și prelucrării rezultatelor, al promovării Republic of Sports Liga de Fotbal și al oricăror evenimente desfașurate în legătură cu acest sistem;  să nu aibă pretenții materiale sau de orice altă natură împotriva ASOCIATIEI SPORTIVE CORPORATE GAMES, în legătură cu exercitarea de către acestea a drepturilor precizate mai sus. NOTA : Orice reproducere/folosire a prezentului regulament, parțială sau în totalitate se poate face doar cu acordul scris al ASOCIATIEI SPORTIVE CORPORATE GAMES. 01.02.2017