Inot Summer

Descriere

REGULI FINA – modificate și adaptate pentru Corporate Games

În funcţie de vârstă, gen şi nivel de pregătire, concurentele/concurenţii vor concura la o singura proba.

ECHIPAMENT

Echipamentul – specific acestei discipline sportive trebuie să fie compus din slip şi cască de înot. Ochelarii nu sunt obligatorii, dar sunt recomandaţi.

Regulament

Articolul 4. REGULI SPECIFICE

4.1. Probe, schimbări.

4.1.1. În funcţie de vârstă, gen şi nivel de pregătire, concurentele/concurenţii vor participa la o singura proba de inot in apă deschisă.

4.1.2. În cazul în care numărul de participanţi nu este suficient pentru a desfăşura o anumită întrecere sportivă, organizatorii îşi rezervă dreptul de a anula respectivele curse sau de a comasa la start şi implicit pe probă, concurenţi în probe sau categorii de vârsta diferite.

4.1.3. Schimbările nu sunt permise.

4.2. Arbitrajul

4.2.1. Înainte de începerea întrecerii sportive, arbitrii vor verifica fişa probei, pe baza legitimaţiilor de participare şi a actelor de identitate ale concurenţilor prezenţi. Acest document poate fi completat şi de managerii sau căpitanii echipelor.

4.2.2. Raportul probei  este documentul în care sunt înregistrate toate datele tehnice referitoare la desfăşurarea probei. După încheierea meciului, căpitanii echipelor au obligaţia să semneze acest document, pentru certificarea rezultatului. În cazul în refuză sau omite să semneze, rezultatul final va fi cel anunţat de arbitru.

4.2.3. Pentru motive bine întemeiate (abateri de la regulament, situații de pericol, condiții meteo nefavorabile, defecțiuni tehnice etc.) arbitrii/organizatorii pot decide amânarea, întreruperea şi reluarea unui probe.

4.2.4. Pentru orice nelămurire sau nemulţumire care face referire la întrecerea sportivă, cei în cauză se vor adresa arbitrilor sau oficialilor, singurii în măsură să lămurească şi să decidă.

4.3. Echipamentul

Echipamentul – specific acestei discipline sportive trebuie să fie adecvat inotului in apa deschisa (Marea Neagra). Ochelarii de inot nu sunt obligatorii, dar sunt recomandaţi.

4.4. La aceasta intrecere sportiva nu exista faza preliminara.

4.5. Desfășurarea probelor

4.5.1. Prezenţa în zona de start este necesară cu cel puţin 15 minute înainte de ora programată pentru startul probei respective, pentru identificarea concurenţilor şi o buna organizare.

4.5.2. Fiecare concurent trebuie să efectueze regulamentar startul şi să se propulseze spre linia de sosire, vâslind obligatoriu pe traseul delimitat. La start, concurenţii vor respecta comenzile arbitrului desemnat.

4.5.3. Cronometrarea va fi efectuată manual. Startul fals, abaterea de pe traseul delimitat, incomodarea adversarului în mod intenţionat sau neintenţionat se sancţionează cu descalificarea concurentului în cauză din cursa respectivă. Nu este permisă folosirea unor obiecte ajutătoare pentru propulsie (palmare, labe etc.).