Snowboard Slalom

Descriere

DATA Sâmbătă 8 februarie 2014 LOCAŢIE Pârtia Telescaun Lupului Prezenţa Dvs. este necesară cu cel puţin 30 de minute înainte de ora de start pentru validare. REGULI FIS - modificate pentru Corporate Games FORMAT Echipe de câte 2. REGULAMENT ECHIPAMENT Se vor parcurg 2 manşe şi se vor lua în calcul cei mai buni timpi pentru calificare. Slalom Paralel pentru eliminări şi finale. Echipament de snowboard adus de participanţi. Numere puse la dispoziţie de organizatori. Căşti de potecţie obligatorii. Schi pass pentru competiţie oferit de organizatori.

Regulament

Regulament Alpine Snowboard

Concept 2
1. Participantii 2
2. Capitanul echipei 3
3. Oficialii 3
3.1 Arbitrii 3
3.2 Observatorul de joc 4
4. Desfasurarea curselor 5
4.1 Format 5
4.2 Startul 5
4.3 Traseul şi competiţia 5
4.4 Sosirea 6
4.5 Repetarea cursei (re-run) 6
4.6 Echipamentul 6
5 Asistenta medicala 7
6. Sistemul competitional 7
6.1 Concurentii 7
6.2 Clasament 7
6.3 Medalii 7
6.4 Trofee 8
6.5 Publicarea rezultatelor 8
7. Contestatii 8
8. Inregistrarea participantilor 9
7. Greseli si comportari nesportive 9
12.1 Greseli care se sanctioneaza cu avertisment 9
12.2 Greseli care se sanctioneaza cu eliminarea din concurs 9
13. Alte reguli si precizari 9
Important! 9

Concept
Winter Corporate Games, parte a sistemului de competitii sportive Corporate Games, este organizat pentru a atrage intr-o competitie practicantii sporturilor de iarna din cadrul tuturor companiilor din Romania si nu numai, indiferent de forma de organizare juridica, numar de angajati, etc.
Conceptul nostru este “Open to all for the benefit of all! “si se bazeaza pe caracterul de incluziune a tuturor categoriilor sociale, persoane cu dizabilitati, fara nici o discriminare referitor la sex, religie, etc.
Calitatea de ORGANIZATOR si coordonator al competitiei ii revine companiei Sport Award SRL, conform obligatiilor si drepturilor mentionate in contractul de participare.
ORGANIZATORUL va asigura desfasurarea in Romania a unei competitii sportive sub numele WINTER CORPORATE GAMES 2014 in Poiana Brasov in perioada 7-9 Februarie 2014, cu intreceri in 7 sporturi, la care vor participa corporatii, firme, ONG-uri si alte societati comerciale.
1. Participantii
Au calitatea de participanti la Winter Corporate Games orice persoane care sunt inscrise in competitie de companie, fie angajati, membrii ai familiei, parteneri de afaceri, clienti, furnizori, fosti angajati, actionari sau administratori.
NU pot participa la competitie sportivii profesionisti, care sunt legitimati la Federatie la momentul desfasurarii competitiei. Participantii inscrisi vor fi verificati in baza informatiilor de identificare cerute in Formularele de inregistrare, iar cei confirmati de Federatie vor fi exclusi, fara returnarea taxei de participare.
In lotul companiei pot fi inclusi antrenorul, maseurul sau managerul. Acestia vor plati taxa de participare, si vor avea acces in zona de desfasurare a competitiilor, pe baza ecusonului de participare.
Fiecare participant, indiferent daca este inscris intr-o proba individuala sau de echipa, trebuie sa se prezinte la Supercenter pentru a primi legitimatia de concurs si detalii despre competitie.
Cu cel putin 30 de minute inainte de ora programata pentru inceperea probei sportive la care s-au inscris, toti participanti trebuie sa fie prezenti la masa oficiala a arbitrilor pentru confirmare.
Participantii se obliga sa nu participe la competitii sub influenta bauturilor alcoolice, a drogurilor si substantelor stupefiante sau in cazul in care starea de sanatate nu le permite.
2. Capitanul echipei
Capitanul echipei este cel care asigura comunicarea cu Organizatorii.
Intra in sarcina capitanului echipei sa se asigure ca toti membrii echipei sunt prezenti la data si ora la care au fost convocati avand asupra lor ecusoanele de participant.
Capitanul participa obligatoriu la sedintele tehnice tinute cu o ora inainte de startul competitiei. Singurul indreptatit sa depuna o reclamatie in termenul legal, si cu plata taxei aferente, este Capitanul echipei.
3. Oficialii
3.1 Arbitrii
Toate competitiile organizate de Sport Award sunt arbitrate de persoane competente. De regula, la intreceri sunt prezenti: arbitru de start, arbitru de finish, arbitru cronometror, si personal de intretinere a materialelor de pe partie (porti, jaloane, plase de protectie, etc.)
Arbitrul de start
Arbitrul de start este prezent in zona de start pe parcursul intregii competiţii.
• El trebuie să se asigure că sunt respectate toate regulile pentru start, precum şi detaliile organizatorice ale acestui moment.
• El stabileşte situaţiile de start întârziat şi start fals.
• Raportează arbitrului numele concurenţilor care nu s-au prezentat la start, care au luat starturi întârziate sau false, precum şi toate încălcările regulamentare privind echipamentul.
Arbitrul de sosire
• Arbitrul de sosire trebuie să rămână la sosire pe parcursul antrenamentelor şi competiţiei.
• El trebuie să se asigure că sunt respectate corespunzător toate regulile pentru sosire, pentru intrarea şi ieşirea din zona de sosire.
• Are sarcina să-l supravegheze pe controlorul de sosire, să supravegheze cronometrarea, precum şi publicul în zona de sosire.
• Trebuie să poată comunica imediat şi oricând cu zona de start.
Arbitru judecator de poartă
• Supraveghează participantii in zona de poartă. Fiecare poartă în parte va avea repartizat un arbitru. Fiecare arbitru judecator de poarta va completa cate o fişa de control.
• De asemenea are sarcina de a se asigura că numerotarea şi marcarea porţilor se face la timp.
Cronometrorul
• Cronometrorul răspunde de coordonarea oficialilor la start şi sosire si are sarcina de a asigura cronometrarea şi calculele.
• El sau un asistent special desemnat în acest sens va decide intervalele între starturi.
Secretarul de cursă
• Secretarul de cursă răspunde de toată activitatea de secretariat, de toate aspectele tehnice legate de competiţie şi, printre altele, de pregătirea tragerii la sorţi.
• El trebuie să se asigure şi să ia măsuri ca rezultatele oficiale să conţină informaţiile necesare.
Stewardul
• Stewardul ia măsurile necesare de împrejmuire astfel încât spectatorii să fie ţinuţi în afara traseului. În acest sens, se va întocmi un plan detailat şi, în baza acestuia, trebuie asigurat suficient personal pentru ducerea la îndeplinire a acestei sarcini în condiţii de maximă siguranţă.
• Trebuie avută de asemenea în vedere asigurarea unui spaţiu suficient de circulaţie a spectatorilor în spatele barierelor.

Toti Participantii la competitia Winter Corporate Games inteleg sa se supuna deciziilor arbitrului, care au la baza prezentul regulament ca varianta adaptata pentru Corporate Games a regulamentului international FIS.
De asemenea, organizatorul isi rezerva dreptul de a introduce si de a pune in aplicare si alte sanctiuni decat cele prevazute in aceste regulamente, acolo unde este cazul, respectand procedurile si principiile regulamentelor oficiale FIS.
3.2 Observatorul de joc
La toate intrecerile organizate de Corporate Games, reprezentantul Sport Award de la masa oficiala este autoritatea suprema.
Acesta vegheaza asupra bunei desfasurari a competitiei si ia masurile necesare inaintea, in timpul si dupa desfasurarea competitiei, in cazul aparitiei unor probleme organizatorice sau a unor abateri de la prezentul regulament.

4. Desfasurarea curselor
4.1 Format
Probele de Snowboard sunt Super - G si Parallel Slalom.
Competitia se va desfasura numai pe echipe formate din doi concurenti, masculin si feminin. NU exista proba MIXT.
Fiecare echipa va concura in trei manse, din care cel mai prost timp nu se va lua in considerare la alcatuirea clasamentului final.
Fiecare echipa va cobori pe cele doua culoare de concurs ( rosu si albastru ) , iar timpul inregistrt de ambii concurenti ( prin insumare ) este rezultatul unei manse.
In functie de timpul total pe echipe se va calcula clasamentul final al probelor.
Concurenţii au dreptul să inspecteze o singură dată pârtiile, de sus până jos şi cu snowboardurile în picioare. Timpul de inspecţie – 7 minute.
4.2 Startul
Zona de start
Zona de start va fi protejata fata de accesul public,
Concurentul se prezintă la start cu cel putin 30 de minute inaintea prei de start, si nu pot parasi zona decat cu acordul arbitrului de Start.
Concurentii care nu se aliniaza la Start la ora programata vor avea un timp penalizator de 5 minute.
La comanda starterului, concurentul va porni pe traseu.
Împingerile sau alte forme de ajutor sunt interzise;
Dacă un concurent sau deschizatorul de pârtie nu poartă cască de protecţie, nu va avea drept de start.
Startul întârziat
Concurentii care nu se aliniaza la Start la ora programata vor avea un timp penalizator de 5 minute.
4.3 Traseul şi competiţia
Dacă un concurent ratează o poartă, cursa lui se încheie şi nu mai are dreptul de a continua.
O poartă a fost depăşită corect atunci când placa a trecut (traversat) linia porţii respective.
trecerea este corectă atunci când placa a trecut de marcajul exterior al porţii pe direcţia virajului.
Cauzele care conduc la descalificări sunt următoarele:
• start greşit
• schimbarea pârtiei cu cealaltă 9 rosu cu albastru )
• deranjarea adversarului, fie intenţionată sau nu;
• viraj executat nu prin afara porţii,
• neterminarea cursei.
4.4 Sosirea
Linia de sosire este marcată vizibil.
Linia de sosire trebuie trecută placa , in alunecare.
4.5 Repetarea cursei (re-run)
Premise
• Concurentul care este obstrucţionat în timpul cursei trebuie să se oprească imediat după ce incidentul a avut loc şi să solicite oricărui membru al juriului dreptul de a repeta cursa. Această solicitare poate fi făcută de asemenea şi de către căpitanul echipei din care face parte concurentul obstrucţionat. Acesta va trebui să se îndrepte din nou spre start deplasându-se pe marginea traseului de concurs.
• În situaţii speciale (spre exemplu, ratarea unor porţi sau probleme tehnice), juriul poate decide repetarea cursei.
• Obstacolele de pe traseu care ar putea stânjeni sau duce la impact (interferenţă)
• Blocarea traseului de către un oficial, spectator sau animal, etc.
• Blocarea pistei de către un concurent căzut care nu s-a deplasat în afara acesteia suficient de repede;
• Obiecte pe pistă
• Acordarea de prim ajutor pe pistă care l-ar putea obstrucţiona pe concurent.
• Absenţa unei porţi doborâtă de concurentul anterior şi care nu a fost reaşezată la timp.
• Alte incidente similare situate în afara voinţei sau posibilităţii de control din partea sportivului care ar putea duce la micşorarea semnificativă a vitezei sau la lungirea traseului, fapt care, drept consecinţă, duce implicit la afectarea timpului final.
• Funcţionarea defectuoasă a sistemului de cronometrare.
4.6 Echipamentul
Toti participanti trebuie sa poarte numarul de concurs (bib) pe durata competitiei
Castile de protectie sunt obligatorii.
Echipele trebuie sa se asigure ca echipamentele sportive sunt in stare foarte buna, nedeteriorate si functionabile inaintea startului.
Corporate Games nu este reponsabil pentru defectiunile echipamentelor
Organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita in orice moment prezentarea actului de identitate al participantilor, pentru indepartarea oricarei suspiciuni in timpul desfasurarii curselor din cadrul competitiei.
5 Asistenta medicala
Participantii beneficiaza de asistenta medicala in timpul desfasurarii meciurilor din campionat. Alegand sa participe in meciurile din cadrul competitiei, Participantii isi asuma intreaga raspundere pentru starea lor de sanatate. Prin prezentul regulament, Organizatorii le aduc la cunostinta participantilor inscrisi in campionat necesitatea efectuarii de catre acestia a unui control medical periodic si a unuia inainte de a participa, riscul neefectuarii acestor controale medicale revenindu-le in totalitate participantilor.
Competitia nu se poate desfasura fara cadru medical. In cazurile de forta majora, cand medicul sau asistentul medical lipseste, Competitia se va amana sau reprograma.

6. Sistemul competitional

6.1 Concurentii
Competitia se va desfasura numai pe echipe formate din doi concurenti, masculin si feminin. NU exista proba MIXT.
Clase de varsta Open, adica deschisa tuturor, indiferent de varsta.
6.2 Clasament
Fiecare echipa va concura in trei manse, din care cel mai prost timp nu se va lua in considerare la alcatuirea clasamentului final.
Fiecare echipa va cobori pe cele doua culoare de concurs ( rosu si albastru ) , iar timpul inregistrat de ambii concurenti ( prin insumare ) este rezultatul unei manse.
In functie de timpul total pe echipe se va calcula clasamentul final al probelor.
6.3 Medalii
Echipele clasate pe locurile I, II si III vor primii medalii, in cadrul unei ceremonii de premiere. Vor fi medaliati ambii membrii echipei. Daca un concurent nu se prezinta la ceremonia de medaliere, aceasta poate fi trimisa prin Curier contra unei taxe de 50 RON.
6.4 Trofee
Pentru clasarea pe locul I firmele din care fac parte snowboardorii vor primi 16 de puncte, pentru locul II 14, pentru locul III 12 si asa mai departe pana la locul VIII care va primi 2 puncte. Pe baza numarului total de puncte realizat de echipa (sau echipele) din competitie se realizeaza clasamentul pe firme. Castigatoarea va primi Trofeul pentru Snowboard.
In functie de numarul de participanti firmele vor fi impartite pe Divizii, astfel:
Divizia 1 (1-5 participanti)
Divizia 2 (6-7 participanti)
Divizia 3 (11-20 participanti)
Divizia 4 (21-50 participanti)
Divizia 5 (51-70 participanti)
Castigatoarea primului loc in fiecare Divizie va primi un trofeu.
Deasemenea se mai acorda un Trofeu pentru cele mai multe medalii (adunand locul I cu II si III) si cel mai prestigious trofeu, Sport for Life se va acorda firmei care sprijina conceptul nostru inregistrand cel mai mare numar de participanti in competitie.
6.5 Publicarea rezultatelor
Rezultatele fiecarei probe vor fi afisate in zona arbitrilor oficiali, mentionand numele si prenumele participantului, sau a echipei, si timpul inregistrat.
La fazele eliminatorii si finale se vor afisa timpii inregistrati respectiv scorurile intre echipe.
Rezultatele vor fi afisate si la Hotelul Oficial si pe Facebook.
7. Contestatii

Nu se fac contestatii importriva deciziilor unui arbitru in cursul desfasurarii unei curse. Contestatiile trebuie facute in scris catre Organizatori, in primele 15 minute dupa terminarea cursei, impreuna cu taxa de examinare a contestatiei de 50 RON. Contestatiile se rezolva de catre o echipa formata din 2 membri ai comitetului de organizare si un reprezentant neutru. Deciziile se iau cu majoritate si sunt definitive. Organizatorii pot impune sanctiuni unui participant sau echipe, mergand pana la eliminarea din competitie, fara returnarea taxelor de participare.
8. Inregistrarea participantilor

Fiecare participant se prezinta PERSONAL la SuperCenter pentru a se inregistra, cu o poza tip buletin si Registration Guide.
Aici va primi ecusonul oficial de participare la competitie.
Cu cel tarziu 30 (treizeci) de minute inaintea startului, fiecare participant va fi prezent la zona de start, cu ecusonul la vedere. Organizatorii vor verifica individual ecusoanele participantilor care intra in concurs. Participantii care nu pot prezenta ecusonul NU pot participa la competitie! NU se admit inlocuiri sau alte modificari in componenta echipelor (ex: chiar daca o companie a inregistrat mai multe echipe in competitie, competitorii nu pot participa in alta echipa decat cea mentionata pe ecuson)
7. Greseli si comportari nesportive
12.1 Greseli care se sanctioneaza cu avertisment
Un participant va fi avertizat atunci cand comite una din urmatoarele greseli:
• Se face vinovat de comportament nesportiv;
• Isi manifesta dezaprobarea prin vorbe sau gesturi;
• Incalca cu persistenta regulile competitiei;
• Intarzie reluarea competitiei;
• Nu respecta instructiunile organizatorilor
• Nu se prezinta la termenul mentionat la zona de start
• Nu accepta avertizarea de Start fals
12.2 Greseli care se sanctioneaza cu eliminarea din concurs
Un participant va fi eliminat in urmatoarele conditii:
• Se face vinovat de o greseala grava;
• Se face vinovat de comportament violent;
• Rateaza una sau mai multe porti
• Foloseste cuvinte sau face gesturi jignitoare, injurioase sau grosolane;
• Primeste al doilea avertisment in cursul aceleiasi competii
13. Alte reguli si precizari
Important!
Organizatorul isi rezerva dreptul de a respinge cererea de inscriere a unei companii in cadrul prezentei competitii, precum si de a aduce in orice moment completari si modificari prezentului regulament, inclusiv in ceea ce priveste formatul de joc, acestea fiind menite a conduce la buna desfasurare a competitiei. Orice modificare ulterioara publicarii prezentului regulament va fi adusa in cel mai scurt timp la cunostinta participantilor.
Alegand sa participe la Winter Corporate Games, Participantii isi asuma intreaga raspundere pentru starea lor de sanatate. Prin prezentul regulament, conducerea competitiei le aduce la cunostinta participantilor inscrisi necesitatea efectuarii de catre acestia a unui control medical periodic si a unuia inainte de a participa la competitie, riscul neefectuarii acestor controale medicale revenindu-le in totalitate participantilor. Prin inscrierea in Winter Corporate Games, participantii inteleg pe deplin riscurile practicarii sportului, printre care se numara si accidentarile grave si alte posibile efecte negative asupra starii de sanatate. Participantii consimt prin inscrierea lor ca in cazul unui eveniment nedorit aparut in timpul disputarii unei curse din cadrul competitiei, sa nu formuleze nicio pretentie sau plangere impotriva organizatorului competitiei.
Inscrierea in Winter Corporate Games si participarea unui participant la oricare dintre cursele desfasurate sub licenta acestui campionat presupun angajamentul implicit al participantului de a accepta si respecta prezentul regulament, precum si Regulamentul competitiei de Alpine Snowboard, care se completeaza cu specificatiile Federatiei Internationale FIS, in cazul in care nu exista prevederi contrare.
Prin inscrierea in sistemul Winter Corporate Games se considera ca participantii sunt implicit de acord:
- sa cedeze SPORT AWARD toate drepturile asupra imaginii (singur(a) si/sau in grup), statica sau in miscare pe perioada desfasurarii evenimentului;
- sa recunoasca dreptul SPORT AWARD de a inregistra si utiliza datele personale (nume, date biografice, date de contact, infatisare, voce si performanta), prin intermediul oricarui suport media (inclusiv audio, foto si video), in scopul prezentarii si prelucrarii rezultatelor, al promovarii Winter Corporate Games si al oricaror evenimente desfasurate in legatura cu acest sistem;
- sa nu aiba niciun fel de pretentie materiala sau de orice alta natura catre SPORT AWARD, in legatura cu exercitarea de catre acestea a drepturilor indicate mai sus.

NOTA : Orice reproducere a prezentului regulament sau folosire a lui in totalitate sau partial se face doar cu acrodul scris al SPORT AWARD