VOL Campionat

Descriere

REGULI FIVB - modificate și adaptate pentru Republik of Sports  Liga de Volei.

FORMAT
Întrecerea sportiva se va desfăşura într-un sistem adaptat care să asigure participarea echipelor la cel puţin 6 meciuri. In etapa preliminara fiecare meci se va desfasura pe durata a doua reprize a cate 10 minute fiecare. În etapa superioară, pentru a câștiga un meci, o echipă trebuie să câștige două din maxim trei seturi disputate până la 25 puncte regulamentar castigate, iar setul decisiv la 15 puncte. Dimensiunea echipei trebuie să fie de 6 jucatori/jucatoare (3 fete si 3 baieti permanent in teren), minim 2 şi maxim 9 rezerve.

ECHIPAMENT

Jucătoarele/jucătorii unei echipe trebuie să poarte maiouri/tricouri de aceeaşi culoare, numerotate (spate) şi pantofi sport care nu lasă urme pe teren.
 

Regulament

Regulament FIVB -  modificat și adaptat pentru Republik of Sports  Liga de Volei.

Concept

Republik of Sports, parte a sistemului de competiţii sportive CORPORATE GAMES, atrage într-o manifestare sportivă unică participanţi din cadrul companiilor din România şi alte ţări, indiferent de forma de organizare juridică, număr de angajaţi etc. Conceptul nostru este “Open to all for the benefit of all!” şi se bazează pe caracterul de incluziune al tuturor categoriilor sociale, persoane cu dizabilităţi, fără nici o discriminare referitor la sex, religie etc.

ARTICOLUL 1. PARTICIPANŢII

1.1. Au drept de participare membrii societăţilor comerciale, guvernamentale şi ONG cu sediul în România, atât angajaţi cât şi parteneri de afaceri, acţionari, administratori, prieteni şi membrii ai familiei, în baza trimiterii formularului de înscriere şi achitării taxei de participare.

1.2. Fiind o competiţie destinată nivelului amator, sportivii legitimaţi la Federaţia de specialitate în anul 2017 nu pot fi înscrişi la aceasta  întrecere sportiva. Descoperirea unor astfel de cazuri după începerea competiţiei, atrage automat eliminarea concurenţilor respectivi, fără returnarea taxei de participare.

1.3. Fişa de înscriere în competiţie se descarcă de pe siteul competiţiei, selectând sportul ales şi apoi opţiunea Înregistrare. Societăţile participante pot înscrie un număr nelimitat de echipe.

1.4. Înscrierea echipelor la Republik of Sports  Liga de Volei se va face prin completarea unei cereri de înscriere (Entry Form) care va cuprinde următoarele:

a) denumirea completă a societații comerciale reprezentate;

b) adresă, telefon/fax, e-mail, cont IBAN;

c) persoana de contact, nr. telefon, e-mail;

d) detaliile persoanelor înscrise la întrecerea sportivă respectivă: nume, prenume,  data naşterii, adresa completă, telefon mobil, adresa de email;

 

1.5. Fiecare concurent va putea intra în competiţie doar după înregistrare, pe baza confirmării de participare primită de la ASOCIATIA SPORTIVA CORPORATE GAMES, cărţii de identitate, a unei fotografii recente tip paşaport şi a unei adeverinţe medicale/declaratie pe proprie raspundere din care să rezulte ca este apt pentru efort fizic specific întrecerii sportive.

1.6. La începutul întrecerilor sportive şi oricând în timpul acestora, la cererea organizatorilor, concurenţii trebuie să prezinte un act de identitate cu poza si elementele de identificare personale.

ARTICOLUL 2. OFICIALII

2.1. Comitetul de conducere - este forul suprem al Republik of Sports Liga de Volei, deciziile acestuia fiind definitive şi irevocabile; întruneşte Comisia de disciplină, însărcinată cu analizarea tuturor abaterilor disciplinare săvârşite cu prilejul desfăşurării competiţiei, pe teren şi în afara acestuia, a sesizărilor şi reclamaţiilor; aplică sancţiuni acolo unde este cazul; decide, după caz, eliminarea unui concurent sau echipe din competiţie, fără returnarea taxei de participare; decide referitor la eventualele modificări de regulament. Toate hotărârile Comitetului de conducere vor fi în conformitate cu prezentul regulament şi comunicate în timp util managerilor echipelor.

2.2. Observatorul competiţiei

La toate meciurile din cadrul Republik of Sports  Liga de Volei, reprezentantul Asociatiei Sportive Corporate Games de la masa oficială reprezintă autoritatea supremă. Acesta veghează asupra bunei organizări şi desfăşurări a competiţiei, ia măsurile necesare în cazul apariţiei unor probleme sau abateri de la prezentul regulament, soluţionează după caz eventualele contestaţii, poate aplica sancţiuni.

2.3. Arbitrii

Toate meciurile vor  beneficia de arbitraj profesionist, asigurat prin intermediul Asociatiei Sportive Corporate Games. Întrecerile sportive se vor desfăşura în conformitate cu “Regulamentul Federaţiei de Specialitate” modificate și adaptate pentru  Republik of Sports Liga de Volei.

ARTICOLUL 3. REGULI GENERALE

3.1. După înregistrare, schimbarea/completarea componenţei echipelor sau a unui participant înregistrat în sistemul de urmărire a competiţiei, SFL, este posibilă doar cu informarea si acordul organizatorului. Desfăşurarea activităţilor specifice, va fi afişată pe siteul competiţiei. Tot aici, fiecare concurent va putea vizualiza regulamentul,  precum şi alte informaţii care fac referire la programul orar, reguli, locaţii, sistem competiţional, modificări de ultimă oră etc.

3.2. Competitia se va desfăşura într-un sistem adaptat, cu fază preliminară, urmată de faza finală, care să asigure participarea echipelor la cel puţin 6 meciuri.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a decala, reprograma, amâna sau chiar anula intreaga competitie in urmatoarele situatii: numar insuficient de participanti inscrisi; conditii meteo nefavorabile; calamitati naturale; decrete guvernamentale; incertitudini referitoare la siguranta participantilor; defectiuni tehnice. Modificarile survenite ca urmare a unor astfel de situatii, vor fi aduse la cunostiinta participantilor in cel mai scurt timp posibil.

3.4. Locaţia stabilita pentru aceasta intrecere sportive este Sala de sport a Academiei de Stiinte Economice. Prezenţa este necesară cu cel puţin 15 de minute înainte de ora programată pentru startul meciurilor conform planificarii saptamanale, în vederea validării competitorilor, verificării echipamentului şi a unei bune organizări.

3.5. Contestaţiile pot fi făcute numai în scris, către arbitrul, observatorul competiţiei sau comitetul de conducere, înainte de startul întrecerii sportive sau în primele 15 minute după terminarea acesteia, împreună cu achitarea unei taxe de 100 lei. În formularea acestora, trebuie să se facă referire în mod clar și explicit la articolul/subarticolul din prezentul regulament și la situația contestată. Contestațiile vor fi soluţionate după caz de către Observatorul întrecerii sportive sau de către Comitetul de conducere. Indiferent de rezultatul contestaţiei, taxa nu se returnează.

3.6. Sancţiuni şi situaţii interzise

3.6.1. Sancțiunile pot fi aplicate de către oficiali înainte, în timpul şi după terminarea întrecerilor sportive. Substituirea de persoană, comportamentul nesportiv, necivilizat sau folosirea unui limbaj neadecvat, neprezentarea sau întârzierea la locaţia sportivă, refuzul de a începe sau de a continua meciul, se poate sancţiona cu avertisment, depunctare, pierdere prin forfeit (0 puncte), suspendarea şi chiar eliminarea din competiţie a celor în cauză.

3.6.2. La cererea unei echipe, pe motive intemeiate, organizatorul poate amana sau reprograma un meci in urmatoarele conditii: echipa solicitanta trebuie sa instinteze organizatorul (mail, fax, cerere scrisa) cu cel putin cinci zile inainte de data in care meciul este planificat; ambele echipe confirma (mail, fax, notificare scrisa) ca  sunt de acord cu ziua si ora la care respectivul meci a fost reprogramat; echipa solicitanta trebuie sa achite integral costurile necesare inchirierii salii, arbitrajului si serviciilor de asistenta medicala.

3.6.3. Pentru alte situaţii neprecizate în prezentul regulament, organizatorii pot aplica aceleaşi sau alte sancţiuni, respectând totodată Regulamentul Federaţiei de Specialitate.

3.6.4. Participarea la întrecerile sportive sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor halucinogene este strict interzisă. De asemenea, fumatul și consumul de alcool în incinta bazelor/locațiilor sportive, sunt interzise.

3.7. Managerul echipei este reprezentantul desemnat pentru intermedierea relației cu organizatorii, cu arbitrii și cu membrii propriei echipe. Acesta are sarcina de a confirma lotul care va reprezenta compania și de a se asigura de respectarea obligațiilor ce rezultă din calitatea de echipă participantă la această competiție.
Managerul poate avea și calitatea de antrenor, căpitan sau concurent. Pentru a avea acces în locaţia sportivă, managerul sau antrenorul trebuie să fie înregistraţi şi să se afle permanent în posesia legitimaţiei de participare valabile.

ARTICOLUL 4. REGULI SPECIFICE

4.1. Probe, dimensiune echipă, schimbări, căpitanul de echipă.

4.1.1. Această disciplină sportivă presupune întreceri la categoria mixt. In etapa preliminara fiecare meci se va desfasura pe durata a doua reprize a cate 10 minute fiecare. În etapa superioară, pentru a câștiga un meci, o echipă trebuie să câștige două din maxim trei seturi disputate până la 25 puncte regulamentar castigate (set decisiv pana la 15 puncte).

4.1.2. Echipa standard trebuie să fie formată din 3 jucătoare si 3 jucători permanent în teren şi minim 2/maxim 9 rezerve. O echipă care nu aliniază la începutul meciului cei 6 titulari, nu are drept de participare. O echipă nu poate începe sau continua un meci cu mai puţin de 6 jucători, situaţie în care aceasta va pierde prin forfeit (0 – 25).

4.1.3. Schimbările. Sunt premise schimbari nelimitate in primele 5 minute ale reprizelor, iar in semifinale si finale sunt permise 6 schimbari sau 3 duble schimbari în momentele de întrerupere ale jocului, în zona desemnată pentru această activitate (mijlocul terenului, în faţa propriei bănci de rezerve), cu aprobarea arbitrilor. Rezervele trebuie să fie trecute și să se regăsească în foaia de joc.

4.1.4. Căpitanul echipei este jucătorul care poartă banderola şi asigură comunicarea cu arbitrul. Dacă este înlocuit, eliminat sau nu mai poate continua jocul, va preda banderola unui alt jucător aflat pe teren.

4.1.5. Pentru întreaga competiţie, organizatorul pune la dispoziţia concurenţilor mingea oficială.

4.2. Arbitrajul

4.2.1. Înainte de începerea meciului, arbitrii vor completa/verifica foaia de joc, pe baza legitimaţiilor de participare şi a actelor de identitate ale concurenților prezenţi. Acest document poate fi completat şi de managerii sau căpitanii echipelor.

4.2.2. Raportul de joc  este documentul în care sunt înregistrate toate datele tehnice referitoare la desfăşurarea meciului. După încheierea meciului, căpitanii echipelor au obligaţia să semneze acest document, pentru certificarea rezultatului. În cazul în refuză sau omite să semneze, rezultatul final va fi cel anunţat de arbitru.

4.2.3. Pentru motive bine întemeiate (abateri de la regulament, situații de pericol, condiții meteo nefavorabile, defecțiuni tehnice etc.) arbitrii/organizatorii pot decide amânarea, întreruperea şi reluarea unui meci.

4.2.4. Pentru orice nelămurire sau nemulţumire care face referire la întrecerea sportivă, cei în cauză se vor adresa arbitrilor sau oficialilor, singurii în măsură să lămurească şi să decidă.

4.3. Echipamentul

Echipamentul echipelor trebuie să fie uniform, personalizat, cu numere diferite vizibil imprimate pe spatele tricourilor sau maiourilor. Schimbul de tricouri între jucătorii unei echipe după completarea fişei de joc este interzis. Încălţămintea trebuie să fie adecvată jocului de volei şi să nu lase urme pe suprafaţa de joc. Jucătorilor nu le este permis sa joace având asupra lor ceasuri, bijuterii sau alte obiecte care ar putea pune în pericol integritatea fizică personală sau a celorlalţi jucători.

4.4. Accederea în faza finala se va face în funcţie de rezultatele obţinute în meciurile preliminare.

4.5. Desfăşurarea jocului

4.5.1. Prezenţa la terenul de joc repartizat este necesară cu cel puţin 15 minute înainte de ora programată pentru startul meciului.

4.5.2. Scopul acestei întreceri sportive este de a trimite regulamentar mingea peste fileu astfel încât aceasta să atingă suprafaţa terenului advers şi de a o împiedica să atingă suprafaţa propriului teren. Marginea superioară a fileului trebuie să fie plasată la 2,38 m.

4.5.3. Serviciul (punerea mingiei în joc). Pentru realizarea unui serviciu regulamentar, trebuie respectate următoarele reguli: a) servantul trebuie să aibă drept de joc în zona 1 (spate-dreapta) pentru următoarea fază; b) servantul trebuie să aştepte fluierul arbitrului; c) mingea trebuie lovită cu mâna, iar în traiectoria imprimată de lovitură, trebuie să treacă pe deasupra fileului în suprafața de teren adversă; d) în momentul lovirii mingiei, executantul nu trebuie să atingă linia de spate; e) nu este permis serviciul din saritura.

Mingea este considerată în joc dacă din serviciu atinge fileul și trece în suprafața de teren adversă.

4.5.4. Alternanţa la serviciu. Echipa care câştigă faza de joc primeşte un punct şi serviciul. Dacă echipa care a servit câştigă faza respectivă, pe lângă punctul primit păstrează şi serviciul pentru următoarea fază, cu acelaşi jucător pe post de servant, iar poziţiile celorlalţi jucători nu se schimbă. Dacă echipa la primire câştigă faza respectivă, pe lângă punctul primit câştigă şi serviciul pentru următoarea fază. În această situaţie, jucătorii echipei care urmează la serviciu efectuează o rotaţie în sensul acelor de ceasornic, deplasându-se cu câte o poziţie.

4.5.5. Disputarea fazelor. După efectuarea unui serviciu regulamentar, faza de joc continuă până când arbitrul semnalează prin fluier şi gesturi specifice ieşirea mingiei afară din joc. Fiecare echipă are dreptul la trei atingeri (pase) regulamentare pentru a retrimite mingia în terenul advers. Atingerea rezultată în urma blocajului, nu este numărată. O mingie trimisă în fileu poate fi reluată şi retrimisă respectându-se regula celor trei lovituri.

4.5.6. O echipă câştigă un punct în următoarele situaţii: a) trimite mingea în terenul advers iar aceasta atinge suprafaţa de joc (podeaua); b) echipa adversă comite o greşeală; c) echipa adversă este sancţionată. Dacă două sau mai multe greşeli sunt comise simultan de ambele echipe, faza respectivă se rejoacă.

4.6. Greşeli specifice

4.6.1. Mingea este considerată afară din teren/joc în următoarele situaţii: a) atinge un obiect din afara terenului de joc; b) atinge antenele, cablul, sforile sau chiar fileul în afara benzilor laterale; c) traversează planul vertical prin afara spaţiului de trecere; d) treversează complet spaţiul inferior.

4.6.2. Sunt considerate greşeli în jocul cu mingea următoarele situaţii: a) patru atingeri ale mingiei înainte de retrimiterea acesteia peste fileu; b) lovirea mingiei cu sprijin pe un coechipier; c) ţinerea, conducerea sau aruncarea mingiei; d) lovirea succesivă a mingiei sau atingerea acesteia de două sau mai multe ori.

4.6.3. Greşelile comise în apropierea fileului sunt: a) atingerea mingiei sau a unui adversar înainte sau în momentul atacului advers; b) pătrunderea pe sub fileu în terenul advers şi incomodarea adversarului; c) atingerea fileului cu orice parte a corpului atunci când mingea se află în joc.

4.6.4. În timpul disputării unei faze de joc, jucătorii poziţionaţi în linia 2 nu au voie să intre în linia 1 pentru a executa atac sau blocaj.

4.6.5. Este interzis atacul din linia a 2-a (zonele 1,6,5).

4.6.5. Jucătoarea/jucătorul libero, specializată în preluarea și pasarea mingiei, trebuie să poarte un echipament (cel puțin tricoul) distinct și poate să evolueze liber numai în apărare (zona a doua). Aceasta nu poate executa serviciul, blocajul sau atacul.

4.7. Contacte simultane

4.7.1. Doi sau trei jucători pot să atingă mingea în acelaşi timp. Când doi sau trei coechipieri ating mingea simultan vor fi numărate două/trei lovituri cu excepţia blocajului.

4.7.2. Când doi adversari ating mingea simultan deasupra fileului şi aceasta rămâne în joc, echipa care recepţionează mingea are dreptul la alte trei lovituri. Dacă o astfel de minge cade afară din suprafaţa de joc, greşeala este atribuită echipei situate în cealaltă parte a fileului.

4.7.1. Dacă din contactul dintre doi adversari rezultă o minge ţinută aceasta este considerată o dublă greşeală şi faza se rejoacă.

ARTICOLUL 5. SISTEMUL COMPETIŢIONAL – este conceput astfel încât la finalul competiţiei, validarea şi centralizarea rezultatelor (preliminare/finale) să genereze clasamente in functie de numarul de echipe inscrise.

5.1. Clasamentul preliminar– va fi stabilit în funcţie de rezultatele obţinute de echipe în faza preliminară care urmeaza sa se desfasoare in perioada 7 martie 2017 – aprilie 2017. In aceasta perioada, fiecare echipa isi va disputa meciurile conform planificarii stabilite de catre organizatori.

5.1.1. Repartizarea echipelor pe tablou se va stabili prin tragere la sorţi iar poziţia în clasament prin adunarea punctelor obţinute în această fază a întrecerii sportive.

5.1.2. Pentru un meci/o partidă din cadrul acestei faze o echipă poate obține următoarele puncte: 4 pentru victorie; 1 pentru înfrângere; 0 pentru neprezentare.

5.1.3. În caz de egalitate la puncte după încheierea etapei preliminare, clasamentul se va stabili prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii de departajare:

a. numarul de seturi castigate in toate meciurile (tur+retur);

b. numarul de puncte castigate in toate meciurile (tur+retur);

c. numărul inferior de avertismente primite pe parcursul competitiei.

5.2. Clasamentul  final - va fi stabilit în funcţie de rezultatele obţinute de fiecare echipa calificata in faza finala. Aceasta faza se va desfasura in aprilie conform unei planificari intocmite de organizatori.   

În caz de egalitate la puncte (sistem programat tip turneu) se vor aplica criteriile de departajare precizate la art. 5.1.3.

5.3. Ocupanţii primelor trei locuri vor primii medalii, iar ocupantii locurilor 4-8 diplome. Acordarea medaliilor va avea loc în cadrul unei ceremonii de premiere, după omologarea şi centralizarea rezultatelor. Medaliile se acordă personal. În cazul în care câştigătorul nu se prezintă la festivitatea de premiere, acesta poate face o cerere de trimitere a medaliei prin poştă, contra unei taxe de 10 lei. O medalie pierdută poate fi înlocuită contra unei taxe suplimentare de 100 lei.

ARTICOLUL 6. reguli speciale REPUBLIK OF SPORTS LIGA DE Volei

6.1. Pentru motive bine întemeiate, organizatorii îşi rezervă dreptul de a respinge cererea de înscriere a unui concurent, unei echipe sau companii.

6.2. Pentru buna desfăşurare a competiţiei, organizatorii pot aduce completări și modificări prezentului regulament, inclusiv sistemului competiţional. Orice modificare ulterioară publicării prezentului regulament, va fi adusă la cunoştinţa participanţilor în cel mai scurt timp.

6.3. Pentru menținerea integrității fizice și neafectarea stării de sănătate, organizatorii recomandă efectuarea unui control medical înainte de competiţie și îi atenționează pe concurenți în ceea ce privește autoevaluarea nivelului de pregătire, situațiilor de risc specifice sportului competițional și modului de abordare al acestora, astfel încât elementul de pericol să fie cât mai limitat. Concurenții consimt ca, în cazul unui eveniment nedorit survenit din vină personală în timpul disputării unei probe din cadrul competiţiei, să nu formuleze nici o pretenţie sau plângere împotriva organizatorilor competiției.

6.4. Înscrierea în Republik of Sports Liga de Volei și participarea la întrecerile sportive desfășurate sub licența acestei competiții, presupun angajamentul implicit al concurenților de a accepta și respecta prezentul regulament.

6.5. Prin înscrierea în sistemul Republik of Sports Liga de Volei, se consideră că participanții sunt implicit de acord:

        
  • să cedeze organizatorilor, ASOCIATIA SPORTIVA CORPORATE GAMES, toate drepturile asupra imaginii (singur(ă) și/sau în grup), statică sau în mișcare, din perioada desfașurării evenimentului;
  •     

  • să recunoască dreptul organizatorilor, ASOCIATIA SPORTIVA CORPORATE GAMES, de a înregistra și utiliza datele personale (nume, date biografice, date de contact, înfățișare, voce și performanțe), prin intermediul oricărui suport media (inclusiv audio, foto și video), în scopul prezentării și prelucrării rezultatelor, al promovării Republic of Sports Liga de Volei  și al oricăror evenimente desfașurate în legătură cu acest sistem;
  •     

  • să nu aibă pretenții materiale sau de orice altă natură împotriva ASOCIATIEI SPORTIVE CORPORATE GAMES, în legătură cu exercitarea de către acestea a drepturilor precizate mai sus.

NOTA : Orice reproducere/folosire a prezentului regulament, parțială sau în totalitate se poate face doar cu acordul scris al ASOCIATIEI SPORTIVE CORPORATE GAMES.