Concept

Corporate Games Romania, parte a sistemului de competiţii sportive Corporate Games Worldwide, atrage într-o manifestare sportivă unică participanţi din cadrul companiilor din România și alte țări, indiferent de forma de organizare juridică, număr de angajaţi etc. Conceptul nostru este “Open to all for the benefit of all!” şi se bazează pe caracterul de incluziune al tuturor categoriilor sociale, persoane cu dizabilităţi, fără nici o discriminare referitor la sex, religie etc.

SPORT AWARD SRL societate comercială română, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr  J40/6618/2011 , cod unic de identificare  RO28562386, cu sprijinul Ministerului Sportului, al Asociatiei Club Sportiv Corporate Games şi al Federaţiilor Române implicate, organizeaza concursul naţional sportiv „CORPORATE GAMES”, competiție destinată sportivilor amatori.

1. Participanţi

1.1. Au drept de participare membrii societăților comerciale cu sediul în România si in alte tari înscrise în competiție, parteneri de afaceri, acționari, administrator, prieteni și membrii ai familiei, fete şi băieţi, în baza confirmarii primite de la Organizatori și a plății taxei de participare.

1.2. Fiind o competiție de amatori, sportivii legitimați în ultimii 5 ani la Federațiile implicate nu pot participa la competiție. Participanțîi vor semna o declarație pe propria răspundere în acest sens, autorizand Sport Award să acceseze bazele de date ale federațiilor.

1.3. Dreptul de intrare în competiţie:

Fiecare participant va intra în competiție doar după înregistrarea la Supercenter pe baza confirmării de participare primită de la SPORT AWARD și a unei POZE recente tip buletin. Nu se admite înregistrarea prin mandat, delegație, sau altă formă de reprezentare.

 

2. Organizare

2.1. În funcţie de numărul de echipe participante, competiţia se va desfăşura în sistem de grupe si/sau etape eliminatorii.

2.2. În cadrul fiecărei etape, programul zilnic de desfăşurare al competiţiei (structura grupelor, programul eliminatoriilor, ordinea de intrare in concurs, numarele de concurs etc) va fi stabilit de programul informatic SFL . Înaintea de dată începerii competitiei, va avea loc şedinţa tehnică, la care vor participa experțîi SPORT AWARD, CORPORATE GAMES si oficiali.

2.3. Fiecare concurent va primi din partea organizatorului în format tipărit sau online, un ghid cu detaliile fiecărei competiții (Souvenir Program)  inclusiv lista echipamentelor puse la dispoziție de organizatori și a materialelor sportive pe care aceștia trebuie să le aducă.

2.4. Arbitrii şi arbitrii asistenţi vor fi desemnaţi de către SPORT AWARD , în calitate de organizator.

 

3. Echipele, jucătorii

3.1. Firmele participante pot participa  cu un număr nelimitat de echipe, la orice sport, și pot înregistra oricâti participanți.

3.2. Fiecare participant se poate înscrie doar la o singură disciplină sportivă/ o singura echipa in cadrul aceluiasi sport, dar se admit înregistrări simultane la probele de simplu, dublu și dublu mixt sau cele care se desfășoară în zile diferite.

3.3. Jucătorii, componenţi ai echipei, trebuie să îndeplinească următoarele condiţîi:

a. trebuie să reprezinte una din firmele participante

b. trebuie să fie atestaţi medical pentru practicarea sportului la care se înscriu

c. trebuie să fie în posesia unei confirmări a înregistrării semnată de SPORT AWARD

d. trebuie să nu fie legitimați în cadrul federațiilor implicate în ultimii 5 ani

 

4. Înscrierea echipelor la CORPORATE GAMES ROMÂNIA

4.1. Înscrierea unei echipe la CORPORATE GAMES ROMÂNIA se va face prin completarea datelor intr-un fisier excel trimis  de organizatori

a. nume, prenume, sex

b. dată nașterii

d. telefon

e. adresa de email

e. codul întrecerii sportive selectate

4.2  Pe baza cererii de înscriere completată integral și corect, și a dovezii plății, SPORT AWARD va trimite o confirmare a înregistrării, (Registration Guide) care trebuie prezentată, împreună cu o poză tip buletin si o adeverință de sănătate, la SuperCenter

 

5. Perioadele de desfăşurare şi sistemul de joc

5.1. Competiția  se va desfăşura pe etape, astfel:

a.     faza grupelor : sambata

b.     faza etapelor elimiatorii și a finalelor : duminica

5.2.  Sistemul de joc va fi condiţionat de numărul de echipe înscrise: La probele cu 3 echipe se va juca tur si retur, la 4 sau 5 echipe sistemul este fiecare cu fiecare si rezultatele sunt finale. De la 6 echipe in  sus  se organizeaza doua sau mau multe grupe inn care se joaca fiecare cu fiecare si apoi primele clasate vor merge in eliminatorii de 4, 8 sau 16 echipe, urmate de finale.

5.3. Întrecerile sportive se vor desfăşura în conformitate cu “Regulamentul Federațiilor de Specialitate pentru întrecerile de amatori”, modificate pentru CORPORATE GAMES ROMÂNIA.

5.4. În funcție de numărul de participanți, SPORT AWARD poate modifică, fără notificare, sistemul de organizare și desfășurare al întrecerilor, grupele de vârstă și locațiile de desfășurare a evenimentelor și competițiilor. De exemplu se pot cumula intr-o grupa diferite grupe de varsta, dar clasamentele finale pastreaza diferentierea pe varste.

 

6. Validarea dreptului de participare

6.1.  Pentru participarea unei echipe sau a unui participant la  CORPORATE GAMES ROMÂNIA înainte de fiecare întrecere trebuie să se prezinte legitimația de participare, cu poză și elementele de identificare personale.

Legitimația va fi înmânată doar personal participanților. Nu se admite reprezentarea prin madant, procura, etc.

6.2. Contestaţiile vor fi adresate doar de catre capitanul echipei numai în scris și cu plata unei taxe de 50 lei, înainte de începerea sau în cel mult 15 minute după terminarea rundei/meciului/startului. Decizia comisiei este definitivă și nu există apel.

6.3. Echipele se vor prezența cu materialele sportive specificate de regulamentul fiecărui sport

 

7.  Organizatori:

SPORT AWARD și CORPORATE GAMES ROMÂNIA, conform atribuțiilor stabilite prin Regulamentul competiției.

 

8. Prevederi şi reglementări

8.1. Terenurile și alte zone de desfășurare a competițiilor vor fi adecvate sportului respectiv iar participanții NU vor desfășura nici un fel de acțiuni fără autorizarea Sport Manager, pentru a fi protejați de evenutalele pericole.

8.2. Organizatorii CORPORATE GAMES ROMÂNIA vor asigura securitatea participanţilor în zona de desfășurare a competițiilor

8.3. Organizatorii CORPORATE GAMES ROMÂNIA vor asigura asistenţa şi serviciile medicale de urgență pentru participanţi.

8.4. Măsuri de ordine şi disciplină:

a. în spaţiul de joc au acces: jucătorii şi căpitanii ambelor echipe, arbitrii, observatorii şi medicul; NU au acces în spațiul de joc persoane fără ecusonul de participare afișat în mod vizibil. Arbitrii pot descalifică echipa care incalca aceste prevederi

b. jucătorii sunt obligaţi să aibă o conduită sportivă corectă, să nu discute cu adversarii sau coechipierii și să combată orice acte de violență sub orice formă

c. jucătorii sunt obligaţi să respecte regulamentul jocului  şi codul de etică sportivă corporatistă;

d. pentru orice sesizare, jucătorii se vor adresa arbitrilor care vor lua deciziile în prezenţa căpitanilor celor două echipe;

e. nerespectarea dispoziţiilor date de arbitru în legătură cu desfăşurarea regulamentară a unei partide poate conduce la pierderea partidei;

f. în cazul neprezentării echipei adverse arbitrii vor acordă scoruri de forfait, conform dispozițiilor regulamentare;

g. în cazuri temeinic motivate, contra dispoziţiilor date de arbitru în timpul desfăşurării unei partide, se poate face contestaţie imediat la Comisia de apel sau cel mai târziu în termen de 15 minute după terminarea partidei. Comisia de apel este formată din 3 persoane astfel : căpitanii celor doua echipe și Sport Manager-ul. . Comisia de apel va delibera imediat.  Decizia comisiei de apel este executivă și nu poate fi contestată.

8.5 În cazul în care întrecerile sunt afectate de starea vremii, SPORT AWARD poate decide întreruperea sau anularea competiei, reducerea timpul de joc sau departajarea prin lovituri libere. În cazul anulării taxa de participare nu se returnează.

 

9. Arbitrajul

9.1. Delegarea arbitrilor se va face cu cel puţîn 2 zile înainte de disputare, de către organizatori.

Notă: În cazul neprezentării la joc a arbitrilor, delegaţîi echipelor sunt obligaţi să soluţioneze lipsa arbitrilor în cel mult 15 minute de la ora fixată pentru începerea rundei, încheind un proces-verbal în care să se consemneze acordul asupra persoanei alese pentru a arbitra .

 

10.  Sistemul de punctare

10.1. La sporturile individuale firmele vor primi 8 puncte pentru locul I, 7 punct pentru locul ÎI şi așa mai departe până la locul 8 care va primi 1 punct. Se definesc sporturi individuale cele la care există proba de simplu.

Pentru sporturile de echipa, la care nu există proba de simplu, locul I va primi un număr de puncte egal cu produsul dintre numărul de membrii ai echipei și 8. Locul II va primi un număr de puncte egal cu produsul dintre numărul de membrii ai echipei și 7, și așa mai departe până la ocupanții locului 8 care vor primi un număr de puncte egal cu numărul de membrii din echipa. De exemplu, la proba de fotbal-tenis dublu, firma clasată pe primul loc va primi 16 puncte, locul II 14 puncte, etc. Prin numărul de membrii ai echipei se înțelege numărul de participanți efectiv la joc, fără rezerve și oficiali.

De exemplu, locul I la biliard proba de dublu va aduce fimei reprezentate 8 puncte, iar locul I la proba de pescuit pe echipe 32 puncte.

10.2. În cazul egalităţîi de puncte între două sau mai multe echipe, clasamentul va fi stabilit pe baza următoarelor criterii, aplicate în ordinea de mai jos:

a) rezultatul direct între două echipe aflate la egalitate de puncte

b) suma punctelor obţinute de jucătorii echipelor aflate la egalitate de puncte (punctaverajul în sistem olimpic);

c) echipa mai tânără.

10.3. Arbitrii sunt obligaţi să transmită în termen de 48 de ore raportul de arbitraj organizatorilor, împreună cu rezultatele tehnice, cu desemnarea echipelor calificate şi cu eventualele contestaţîi înregistrate.

10.4 Pentru intrecererile din cadrul grupelor eliminatorii sistemul de punctaj este :

            4 puncte pentru victorie

            2 puncte pentru egalitate

            1 punct pentru înfrângere

0 puncte pentru neprezentare

 

11. Trofee și premii

11.1. Societatea care recunoaște valoarea conceptului CORPORATE GAMES ROMÂNIA, și înregistrează cel mai mare număr de participanți va primi trofeul GRAND AWARD

11.2 Corporației clasate pe primul loc, pe baza numărului de puncte obținut la fiecare din sporturile din cadrul competiției CORPORATE GAMES ROMÂNIA  i se va acordă Trofeul Sportului respectiv.

11.3. Societatea care are cel mai mare număr de medalii primește Trofeul Medaliilor. În caz de egalitate, departajarea se va face după numărul de medalii de aur si apoi argint

11.4 Firmele vor fi încadrate în Divizii, după numărul de participanți înscriși (daca o persoana participa la doua sporturi distincte si firma achita doua taxe de intrare, atunci se considera doi participanti la calculul de Divizii), astfel : Divizia 1 , de la 1 la 5 participanți, Divizia 2 de la 6 la 10, Divizia 3 de la 11 la 20, Divizia 4 de la 21 la 50, Divizia 5 de la 51 la 100, Divizia 6 de la 101  la 150, Divizia 7 de la 151 la 200 și Divizia 8 peste 200 de participanți. În cadrul fiecărei Divizii se va acordă Trofeul Diviziei respective firmei care acumulează cel mai mare număr de puncte.

11.5 Medaliile pentru primele trei locuri vor fi acordate în cadrul unei ceremonii desfășurate la terminarea și omologarea rezultatelor fiecărei competiții. Medaliile se acordă DOAR personal, pe baza de legitimație. În cazul în care câștigătorul nu se prezintă la festivitatea de premiere, acesta poate face o cerere de trimitere a medaliei prin poștă, contra unei taxe de 50 lei. O medalie pierdută sau furată poate fi înlocuită contra unei taxe suplimentare de 100 lei.

 

12. Dispoziţîi finale

12.1. Prezentul regulament poate fi modificat fără notificare prealabilă de SPORT AWARD pentru realizarea în cele mai bune condiții a competiției CORPORATE GAMES.

12.2 Prevederile Regulamentului se completează cu detaliile prezentate în secțiunea Pentru Participanți prezentată în Ghidul Souvenir Program distribuit la SuperCenter sau online în care vor înlocui respectivele specificații din prezentul Regulament.