Alergare Bucharest 2024

  • 4742 RUN 1.6K WOM OPEN
  • 4743 RUN 1.6K MEN OPEN
  • 4746 RUN 1.6K WOM 30+
  • 4747 RUN 1.6K MEN 30+
  • 4782 RUN 4K WOM OPEN
  • 4783 RUN 4K MEN OPEN
  • 4786 RUN 4K WOM 30+
  • 4787 RUN 4K MEN 30+

Pista de Alergare Lia Manoliu

Duminică 30 Iunie 10:00

Reguli IAAF modificate și adaptate pentru Corporate Games

Un participant poate lua startul într-o singura proba individuala.

Echipamentul concurenţilor trebuie să fie adecvat pentru alergare pe pistă sintetică de atletism. Numere de concurs oferite de organizatori.

 

Reguli IAAF modificate și adaptate pentru Corporate Games

ARTICOLUL 4. REGULI SPECIFICE

4.1. Probe, traseu.

4.1.1. În funcţie de distanță, vârstă și gen, un participant poate lua startul într-o singura proba individuala.

4.1.2. Traseul probelor de alergare va fi pe pista de atletism, dotat cu zonă de start/sosire, puncte de control, zonă/zone de hidratare, asistenţă medicală. Adresa locației, precum şi descrierea acesteia, va fi adusă la cunoştinţa participanţilor cu cel puţin 5 zile înainte de începerea competiţiei.

4.1.3. În cazul în care numarul de participanţi nu este suficient pentru a desfăşura o anumită probă, organizatorii îşi rezervă dreptul de a anula respectiva probă sau de a comasa la start şi implicit în cursă, concurenţi din categorii de vârstă diferite.

4.2. Arbitrajul

4.2.1. Înainte de începerea întrecerii sportive, arbitrii vor verifica fişa probei și pe baza legitimaţiilor de participare şi a actelor de identitate ale concurenţilor prezenţi vor efectua prezența și instructajul specific.

4.2.2. Raportul probei  este documentul în care sunt înregistrate toate datele tehnice referitoare la desfăşurarea probei. După încheierea întrecerii sportive, căpitanii echipelor au obligaţia să semneze acest document, pentru certificarea rezultatelor. În cazul în refuză sau omite să semneze, rezultatele finale vor fi cele anunţate de arbitrii.

4.2.3. Pentru motive bine întemeiate (abateri de la regulament, situații de pericol, condiții meteo nefavorabile, defecțiuni tehnice etc.) arbitrii/organizatorii pot decide amânarea, întreruperea şi reluarea unui probe.

4.2.4. Pentru orice nelămurire sau nemulţumire care face referire la întrecerea sportivă, cei în cauză se vor adresa arbitrilor sau oficialilor, singurii în măsură să lămurească şi să decidă.

4.2.5. Arbitrii de start vor organiza şi controla plecarea în cursă, arbitrii de traseu vor verifica trecerea concurenţilor pe la fiecare punct de control iar arbitrii de finish vor înregistra sosirea şi cronometrarea.

4.2.6. In probele individuale, neprezentarea la start, abandonul, lipsa numărului de pe tricou, nerespectarea traseului sau descalificarea unui concurent, atrage după sine eliminarea acestuia din concurs.

4.2.6. Sunt considerate greşeli şi abateri de la prezentul regulament următoarele: startul greşit; părăsirea pistei; nerespectarea culoarului repartizat; schimbul greșit al ștafetei; incomodarea intenționată a celorlalți concurenți; abandonul cursei. Comiterea uneia din aceste greşeli duce la descalificarea concurentului din proba respectivă.

 

4.3. Echipamentul concurenţilor trebuie să fie adecvat pentru alergare pe pistă sintetică de atletism. Numărul de concurs oferit de organizatori trebuie purtat pe toată durata întrecerii şi predat după probă în zona de sosire.

4.4. La această întrecere sportivă nu există fază preliminară.