Alergare Cros BEACTIVE 2022

  • 4700 RUN 3KM WOM OPEN
  • 4701 RUN 3KM MEN OPEN
  • 4702 RUN 3KM WOM 30+
  • 4703 RUN 3KM MEN 30+
  • 4704 RUN 1KM WOM OPEN
  • 4705 RUN 1KM MEN OPEN
  • 4706 RUN 1KM WOM 30+
  • 4707 RUN 1KM MEN 30+

Parcul IOR ‒ Alexandru Ioan Cuza

Miercuri 28 Septembrie 18:00

Proba se va desfasura pe distanta de 1 si 3 km, pe malul lacului atat pe asfalt si piatra cubica pamant si pietris.

3km Start Beraria H – spre stavilar si finish la CSS Triumf/Restaurant Cherhanaua Ancora

1km Start Insula Trandafirilor spre stavilar si finish la CSS Triumf/Cherhanaua Ancora

Medalii pentru locurile 1-3

 

Reguli

ARTICOLUL 4. REGULI SPECIFICE

4.1. Probe, traseu.

4.1.1. În funcţie de distanță, vârstă și gen, un participant poate lua startul într-o singura proba individuala.

4.1.2. Traseul probelor de alergare va fi pe suprafata dura/asfalt, dotat cu zonă de start/sosire, puncte de control, zonă/zone de hidratare, asistenţă medicală. Adresa locației, precum şi descrierea acesteia, va fi adusă la cunoştinţa participanţilor cu cel puţin 5 zile înainte de începerea competiţiei.

4.1.3. În cazul în care numarul de participanţi nu este suficient pentru a desfăşura o anumită probă, organizatorii îşi rezervă dreptul de a anula respectiva probă sau de a comasa la start şi implicit în cursă, concurenţi din categorii de vârstă diferite.

4.2. Arbitrajul

4.2.1. Înainte de începerea întrecerii sportive, arbitrii vor verifica fişa probei și pe baza actelor de identitate ale concurenţilor prezenţi vor efectua prezența și instructajul specific.

4.2.2. Raportul probei  este documentul în care sunt înregistrate toate datele tehnice referitoare la desfăşurarea probei. După încheierea întrecerii sportive, căpitanii echipelor au obligaţia să semneze acest document, pentru certificarea rezultatelor. În cazul în refuză sau omite să semneze, rezultatele finale vor fi cele anunţate de arbitrii.

4.2.3. Pentru motive bine întemeiate (abateri de la regulament, situații de pericol, condiții meteo nefavorabile, defecțiuni tehnice etc.) arbitrii/organizatorii pot decide amânarea, întreruperea şi reluarea unui probe.

4.2.4. Pentru orice nelămurire sau nemulţumire care face referire la întrecerea sportivă, cei în cauză se vor adresa arbitrilor sau oficialilor, singurii în măsură să lămurească şi să decidă.

4.2.5. Arbitrii de start vor organiza şi controla plecarea în cursă, arbitrii de traseu vor verifica trecerea concurenţilor pe la fiecare punct de control iar arbitrii de finish vor înregistra sosirea şi cronometrarea.

4.2.6. In probele individuale, neprezentarea la start, abandonul, lipsa numărului de pe tricou, nerespectarea traseului sau descalificarea unui concurent, atrage după sine eliminarea acestuia din concurs.

4.2.6. Sunt considerate greşeli şi abateri de la prezentul regulament următoarele: startul greşit; părăsirea aleei; nerespectarea traseului; incomodarea intenționată a celorlalți concurenți; abandonul cursei. Comiterea uneia din aceste greşeli duce la descalificarea concurentului din proba respectivă.

 

4.3. Echipamentul concurenţilor trebuie să fie adecvat pentru alergare pe suprafata dura/asfalt. Numărul de concurs oferit de organizatori trebuie purtat pe toată durata întrecerii şi predat după probă în zona de sosire.

4.4. La această întrecere sportivă nu există fază preliminară.