E‒Karting Bucharest 2024

Vmax Karting Romexpo

Sâmbătă 29 Iunie 11:00
Sport Manager:
Monica Necula
Mobil:

Concurentii se pot inscrie la proba de Anduranta.

Proba de Anduranta: este o proba de echipa de 4 si dureaza 40 de minute.

ECHIPAMENT

Karturile si castile sunt oferite de organizatori. Cronometrare electronica.

REGULAMENT CONCURS KARTING

 

Concurenții se pot înscrie la probele Grand Prix și/sau Anduranță.

Grand Prix este compus din serii și finale, dacă numărul de participanți depășește capacitatea circuitului. 

Proba de Anduranță: este o proba de echipă de 4, în care fiecare participant conduce pe rând câte 10 minute.

 

ECHIPAMENT

Karturile și căștile sunt oferite de organizatori. Cronometrare electronică.

Concursul se desfăşoară cu respectarea prevederilor din:

- Codul Sportiv Internaţional FIA (CSI-FIA),

- Regulamentul Internaţional de Karting,

- Regulamentul Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS),

- Regulamentul Sportiv Naţional de Karting (RSNK),

- Prezentul Regulament Particular.

 

PANOUL OFICIAL DE AFIŞAJ: Paddock – zona de îmbarcare/debarcare

 

BRIEFING: pentru toţi piloţii validați, participanți în concurs:

Scop: să se reamintească piloţilor noţiunile de securitate generală şi specifice circuitului utilizat, precum și punctele importante din Regulamentul Particular al concursului.

Prezenţa la Briefing este obligatorie și va fi făcută pentru 2-4 grupe de piloți.

 

PREZENTAREA PILOȚILOR:

Componența grupelor de piloți pentru serii va fi afișată la Supercentru înainte de ziua concursului.

 

AFIŞAREA CLASAMENTELOR PROVIZORII: după terminarea fiecărei serii.

 

TIMP PENTRU CONTESTAŢII: 15 minute după intrarea în parcul închis a ultimului kart.

 

AFIŞAREA CLASAMENTELOR DEFINITIVE: la 20 minute după încheierea tuturor seriilor.

 

3. Desfășurarea competiției

3.1 Karturile

Karturile vor fi alese prin tragere la sorti.

 

3.2 Format competiție

1. Concursul de viteză pe circuit sau Grand Prix. În cazul în care numărul de participanți este mai mare decât capacitatea circuitului, concursul va avea serii de calificări și o finală. În serii, criteriul de departajare va fi cel mai bun timp obținut pe un tur de circuit. În finală este considerată ordinea de trecere a liniei de sosire după expirarea timpului regulamentar.

2. Concursul de anduranţă. Criteriul de clasificare este numărul total de puncte obținute de fiecare membru al echipei în cele 4 serii preliminare.

A. Grand Prix

Sistemul de cronometraj va fi în concordanță cu specificațiile Federației Române de Karting, fiind electronic, cu senzori individuali.

Se ia în considerare cel mai bun timp realizat într-una din ture, pe durata celor 10 minute acordate. În caz de egalitate, se ia în cosiderare al doilea cel mai bun timp pentru departajare etc. Pentru calificarea în finală se vor lua în calcul cei mai buni timpi din toate seriile.

În finală, în funcție de timpii obtinuți în seriile de calificare, concurenții vor fi așezați în pregrilă, iar distanța parcursă până la linia de start este considerată tur de încălzire. În timpul turului de încălzire este obligatorie păstrarea ordinii în care s-a plecat, depășirea fiind strict interzisă. Orice kart care nu-și păstrează poziția în timpul turului de încălzire va fi retrogradat pe ultima poziție a grilei de start.

Prima poziție pe grila de start este situată în partea stângă a pistei.

 

B. Anduranță

Se vor crea echipe cu 4 piloți, iar aceștia vor conduce câte10 minute fiecare, în ordinea stabilită de fiecare căpitan de Echipă. În cazul în care un pilot nu intră pe pistă în acest timp, echipa sa va fi descalificată.

Desfășurarea comeptiției începe cu intrarea pe circuit a primilor piloți (manșa I), care vor parcurge timp de 10 minute circuitul. După sosirea la stand, vor intra în competiție piloții din manșa 2 și așa mai departe. Fiecare manșă are un clasament propriu. Locul I din fiecare manșă primește 8 puncte, locul II 7 și așa mai departe, până la locul 8, care primește un punct. Adunând punctele de la cele 4 manșe se va calcula clasamentul final al probei. 

Schimbarea piloților se va desfășura în următoarele condiții:

• ieșirea piloților de pe pistă se va face semnalizând cu mâna dreaptă ridicată la indicația arbitrilor de traseu;

• kartul va fi adus cu viteză redusă în zona delimitată a echipei respective din grilă;

• schimbarea se va face pe partea dreaptă sau stângă a zonei boxelor;

• revenirea pe pistă se va face numai în momentul în care reprezentantul organizatorului aflat la intrarea pe pistă semnalizează faptul că aceasta se poate face în condiții de siguranță.

În cazul apariției unei defecțiuni tehnice care împiedică concurentul să continue cursa în condiții normale, acesta este obligat să rămână în kart și să semnalizeze acest lucru prin ridicarea mâinii. În cazul unei defecțiuni care nu poate fi remediată în timp util, un alt membru al echipei va pleca cu kartul de rezervă din grilă.

 

3.3 Desfășurarea cursei

Startul in seriile de finală

Startul se va da cu semafor electric sau fanionul de start.

Startul va fi de pe loc, grila fiind constituită din două şiruri de karturi.

La încheierea turului de formare, piloţii ȋşi vor ocupa locul pe grila de start, în timp ce Directorul de concurs se găseşte pe linia de start cu Steagul roşu ridicat. Toate luminile semaforului vor rămâne stinse până ce ultimul kart va lua loc pe grilă.

Un pilot întârziat are posibilitatea de a-şi relua locul din grilă până în momentul în care lumina roşie a semaforului este aprinsă. Pentru reluarea locului din grila de start trebuie utilizată numai pista de concurs.

Când toate karturile vor fi imobile pe grilă, un comisar de traseu va prezenta un drapel verde în spatele grilei. Directorul de concurs şi comisarul vor elibera împreună pista. 

Acesta va iniţia secvenţa de aprindere automată a celor 4 lumini roşii (secvenţă ce durează 4 sec.). Startul va fi considerat dat la stingerea luminilor roşii comandate manual de Directorul de manşă sau Directorul de concurs oricând în următoarele 2 secunde de la aprinderea ultimei lumini roşii.

Dacă Directorul de manşă (starter) sau Directorul de concurs, nu este satisfacut de procedură va aprinde lumina galbenă, care semnifică, că trebuie efectuat un tur de formare suplimentar.

Dacă un pilot nu poate lua startul este obligat să rămână în kart şi să semnalizeze aceasta prin ridicarea unui braţ. In acest caz poate fi acordat un tur de formare suplimentar. Pilotul care nu a putut lua startul are dreptul de a-şi reporni kartul prin mijloace proprii, după ce plutonul a părăsit grila. El nu are voie sa ȋşi reia locul ȋn grilă şi va pleca din spatele acesteia. Locul rămas liber nu va fi ocupat de alți piloți.

In timpul turului (tururilor) de formare este interzis să se efectueze simulări ale startului.

Sosirea

Semnalul de sfârşit de manşă va fi dat pe linia de sosire cu steagul şah, imediat ce kartul conducător (aflat la conducerea plutonului) a parcurs fie distanţa integrală prevăzută, fie cea mai mare distanţă in timpul alocat manşei.

După ce au primit semnalul de sfârşit de manşă, toate karturile vor merge direct în Parcul Închis, fără să se oprească şi fără asistenţă (cu excepţia celei date de comisarii de traseu, dacă este necesar)

Orice kart care nu poate ajunge în parcul închis prin mijloace proprii va intra sub supravegherea comisarilor, care vor veghea ca acest kart să ajungă în Parcul Închis în siguranţă.

Pentru ca sosirea să fie valabilă, fiecare pilot trebuie să treacă peste linia de sosire aşezat la volanul kartului său.

 

Semnalizări

* La orice concurs de karting dreptul de a semnaliza îl au numai oficialii desemnaţi în acest scop. Aceştia folosesc fanioanele specifice descrise mai jos, precum şi panouri indicatoare şi semafoare electrice.

*Semafoarele utilizate sunt:

• Semaforul pentru start – cu patru coloane a câte două lumini rosii şi o coloană cu două lumini portocalii;

• Semaforul pentru start anticipat – coloana de două lumini intermitente portocalii în semaforul principal și o coloană de două lumini intermitente portocalii montată la primul viraj de după start, în dreptul axului liniei drepte.

 

Semnificaţia fanioanelor

Drapel Naţional: utilizat în mod normal pentru startul în manşă. Semnalul de start în manşă va fi dat prin coborârea drapelului, iar în ceea ce priveşte startul de pe loc, el nu trebuie ridicat deasupra capului înainte ca toate karturile să fie oprite pe grilă şi în nici un caz mai mult de 10 secunde. Acest drapel va fi utilizat în condiţii deosebite (când semaforul electric nu funcţionează) şi pentru manşele de calificare.

Fanion şah agitat. Semnifică sfârşitul unei manşe de antrenament sau de concurs.

Fanion galben: este un semnal de pericol şi va fi prezentat piloţilor în două moduri:

-un singur fanion galben agitat: încetineşte, este interzis să depăşeşti, fii gata să schimbi direcţia. Există un pericol pe marginea sau pe o parte din pistă.

-două fanioane galbene agitate: încetineşte, este interzis să depăşeşti, fii gata să schimbi direcţia sau să opreşti. Un obstacol obturează total sau parţial pista.

Fanioanele galbene vor fi arătate numai la postul comisarilor de traseu aflat imediat înaintea locului periculos. Depăşirile sunt interzise numai între primul fanion galben agitat şi fanionul verde afişat după incident.

Fanion verde: trebuie să fie prezentat pentru a indica că pista a fost degajată şi va fi prezentat agitat la postul de supraveghere aflat după cel unde s-au utilizat unul sau două steaguri galbene. Poate fi de asemeni folosit la startul în turul de încălzire sau în şedinţele de antrenament, din ordinul Directorului de concurs.

Fanion roşu: trebuie să fie agitat pe linia de start si apoi la toate posturile din traseu când s‑a decis oprirea manşei. Pentru închiderea pistei el poate fi folosit numai de Directorul de manşă sau de Directorul de concurs.

Fanioane de atenționare individuală, arătate imobil, însoţite de un panou negru pe care se va nota cu alb numărul pilotului în cauză. Ele pot fi arătate şi în alte locuri în afara liniei de start-sosire dacă Directorul de concurs consideră aceasta necesar.

Fanion negru: se utilizează pentru a informa pilotul în cauză că trebuie să se oprească şi să ducă imediat kartul în parcul închis. Decizia prezentării fanionului negru este de competenţa exclusivă a comisarilor sportivi, iar echipa în cauză va fi informată imediat despre aceasta.

Fanion negru cu disc portocaliu (cu diametru de 40 cm.): se utilizează pentru atenţionarea unui pilot că la kartul său au apărut defecţiuni tehnice care constituie pentru el sau ceilalţi piloţi un pericol şi că trebuie să se oprească în turul următor în zona (de reparații rapide) special amenajată pentru remedieri. Pilotul poate continua cursa după remedierea defecţiunii. Excepţie face ultimul tur, ȋn care nu se mai arată acest steag.

Fanion format dintr-un triunghi negru şi unul alb unite pe diagonală: se utilizează printr-o singură prezentare, împreună cu panoul de afişaj. Constituie un avertisment arătat pilotului în cauză pentru comportament nesportiv.

 

Incidente

“Incident” semnifică un fapt sau o serie de fapte implicând unul sau mai mulţi piloţi sau orice acţiune a unui pilot adusă la cunoştinţa Directorului de concurs sau notată şi trimisă Directorului de Concurs (DC) pentru anchetare care au:

- provocat oprirea unei manşe aplicându-se art. 142 al Codului;

- violat prezentele prescripţii sau Codul;

- anticipat startul;

- ignorat semnalizarea cu fanioanele;

- obligat unul sau mai multe karturi să ia un start fals;

- cauzat o coliziune;

- condus la ieşirea de pe pistă a unui pilot;

- obstrucţionat depăşirea sa de către un alt pilot;

Directorul de Concurs va decide în urma unui raport dacă un pilot (piloţi) este/sunt angrenat (angrenaţi) într-un incident; el (ei) nu va (vor) putea părăsi circuitul fără acordul lui .

Directorul de Concurs trebuie să aplice o penalizare de 10 sec. oricărui pilot care a provocat un incident. Dacă incidentul are loc în timpul unei manşe de cronometrare, el trebuie să anuleze cei mai buni 3 timpi realizaţi în manşa respectivă. Totodată, ţinând cont de gravitatea incidentului, el va putea să înlocuiască penalizarea de timp de 10 sec. cu o sancţiune din cele prevăzute în art. 153 din Cod.

3.4 Schimbările

După înregistrarea la Supercenter nu este posibilă schimbarea componenței echipelor sau a probelor la care un participant este înregistrat.

3.5 Suporterii

Suporterii au acces gratuit in zona destinată publicului.

3.6 Echipamentul și uniforma

Organizatorii pun la dispoziție căști de protecție, care sunt obligatorii pe întreaga durată a cursei.

3.7 Asistența medicală

Participanții beneficiază de asistență medicală în timpul întrecerii.

Prin prezentul regulament, conducerea competiției le aduce la cunoștință participanților înscriși necesitatea efectuării de către aceștia a unui control medical periodic și a unuia înainte de a participa la competiție, riscul neefectuării acestor controale medicale revenindu-le în totalitate.

4. Sancțiuni

4.1. Penalizări

Se consideră abateri și se sancționează cu penalizările prevăzute următoarele:

• lovirile considerate intenționate sau cauzate dei mprudența în pilotaj

• nerespectarea oricărei reguli din regulament

• oprirea voluntară pe pista

• coborârea din kart sau scoaterea căștii în timpul petrecut pe pistă

Oricare din aceste abateri conduce la sancționarea echipei în felul următor:

• prima abatere - penalizare 1 min.

• a doua abatere - penalizare 3 min.

• a treia abatere - penalizare 5 min.

Scurtarea traseului se consideră abatere majoră și se sancționează cu 5 min. penalizare.